ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از 4 نقطه
برداشت PPK

با استفاده از ابزار CoGo امکان ایجاد نقاط جدید با استفاده از روابط هندسی نظیر تقاطع، اخراج عمود و امتداد امکان پذیر است. به منظور استفاده از این روش ابتدا باید چهار نقطه کمکی مطابق شکل برداشت شود. پس از برداشت نقاط کمکی از منوی start گزینه CoGo را لمس نمایید و آیکون تقاطع با استفاده از چهار نقطه را لمس نمایید. در قسمت point name نام نقطه محاسباتی را وارد کنید. نقطه کمکی اول را در قسمت first point، نقطه کمکی دوم را در قسمت second point، نقطه کمکی سوم و چهارم را نیز در قسمت third point و fourth point وارد نمایید. توجه داشته باشید که ترتیب نقاط مطابق با شکل زیر باشد. گزینه calculate را جهت محاسبه نقطه لمس کنید.


1 دیدگاه

  1. […] قسمت ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از دو نقطه و دو طول، ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از ۴ نقطه، ابزار CoGo، اخراج عمود با استفاده از دو نقطه و دو طول و […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *