ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از دو نقطه و دو طول
برداشت PPK

به منظور استفاده از این روش ابتدا باید دو نقطه کمکی برداشت شود. پس از برداشت نقاط کمکی به ترتیب زیر عمل کنید. از منوی start آیکون CoGo را لمس کرده و آیکون CoGo intersection distance را انتخاب کنید. در قسمت point name نام نقطه محاسباتی را وارد کنید. نقطه کمکی اول را در قسمت first point و نقطه کمکی دوم را در قسمت second point معرفی کنید. فاصله نقطه کمکی اول تا نقطه محاسباتی را در قسمت radius1 و فاصله نقطه کمکی دوم تا نقطه محاسباتی را در قسمت radius2 وارد کنید. درصورتی که کنترلر دارای متر لیزری باشد می توان با لمس آیکون متر لیزری فاصله را اندازه گیری نمود. در غیر این صورت باید فواصل را با استفاده از متر اندازه گیری کرده و به صورت دستی وارد نماییم. در صورتی که نقطه مورد نظر در سمت چپ امتداد p1p2 قرار داشته باشد گزینه in left و در غیر این صورت گزینه in right را انتخاب کرده و گزینه calculate را لمس نمایید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *