ترسیمات موقعیت ماهواره ها نسبت به کاربر (Sky Plot)
ترسیمات موقعیت ماهواره ها نسبت به کاربر (Sky Plot)

نحوه عملکرد و تصمیم گیری بر اساس ترسیمات موقعیت ماهواره ها نسبت به کاربر (Sky Plot)

پیش تر در بخش مقدمات شروع عملیات نقشه برداری با تجهیزات GNSS و آنچه که کاربر می بایست از پیش درباره تعیین موقعیت دقیق آنی بداند، خلاصه ای از مباحث اثر گذار در تصمیم گیری های پیش از برداشت بیان گردید. در این بخش به نحوه کار با ترسیمات موقعیت ماهواره ها نسبت به کاربر (Sky Plot) از ماژول های گیرنده های جی.پی.اس (GPS) ایستگاهی دو تا چند فرکانسه (Multi Frequency) یا گیرنده های جی.ان.اس.اس (GNSS) شرکت مکان پرداز رایمند به خصوص گیرنده های iRoPro، iRoNet و  iRo-G3Bدر نرم افزار RaySurvey پرداخته خواهد شد.

چینش و آرایش هندسی ماهواره های پیرامون کاربر، در کل نقش موثری در بهبود تعیین موقعیت و سرعت برداشت کاربر خواهد داشت. در تثوری یک گیرنده جی.پی.اس چند فرکانسه نقشه برداری برای رسیدن به موقیعت خود روی زمین به رویت حداقل چهار ماهواره با داده های سالم نیاز دارد. اما در عمل موقعیت به دست آمده از چهار ماهواره فاقد اعتبار و دقت خواهد بود. افزایش تعداد ماهواره ها از منظوه های مختلف (Constellations) من جمله جی.پی.اس (GPS)، گلوناس (Glonass)، بیدو (BeiDou) و گالیله (Galileo) در روند بهبود دقت تعیین موقعیت آنی (RTK Positioning) اثر گذار بوده و با افزایش سرعت برداشت و حل ابهام فاز (فیکس شدن) رابطه مستقیم دارد.

حال آنکه آرایش هندسی ماهواره ها (Sky Plot) چه اطلاعات مفیدی در اختیار کاربر خواهد گذاشت؟

همانطور که از اسم آرایش هندسی ماهواره ها مشخص است، مهم ترین اطلاعاتی که این چینش در اختیار کاربر می گذارد، هندسه و شاکله اصلی وضعیت ماهواره نسبت به کاربر خواهد بود. در میان اشکال هندسی، مستحکم ترین ساختار مربوط به مثلث است و از میان مثلث ها، مثلث متساوی الاضلاع برترین ساختار را دارد. اگر موقعیت کاربر یا همان گیرنده جی.ان.اس.اس GNSS در راس مثلث فرض گرفته شود، هر دو ماهواره در فضا با موقعیت گیرنده تشکیل یک مثلث را می دهند. هرچه فاصله دو ماهواره انتخابی از هم نزدیک تر باشد، شکل مثلث به یک مثلث متساوی الساقین نزدیک شده و هرچه این فاصله افزایش یابد شکل مثلث به سمت یک مثلث متساوی الاضلاع میل می نماید. البته کاربر نیاز به بررسی دقیق شکل تک تک مثلث ها نخواهد داشت و این مسئله در کل توسط پارامترهای تحت عنوان مجموعه DOP یعنی (PDOP, HDOP, VDOP) معنا می باید. در صفحات دیگر پیرامون مبحث Dilution of precision یا همان DOP مفصل صحبت خواهد شد.

جدا از استحکام وضعیت هندسی ماهواره ها، آرایش هندسی (Sky Plot) اطلاعاتی در مورد زاویه ارتفاعی هر ماهواره نسبت به افق دید گیرنده و زاویه افقی آن ها به کاربر می دهد. کاربر می تواند با رویت این زوایا موقعیت تقریبی هر ماهواره نسبت به خود را تشخیص دهد. موقعیت هر ماهواره در دایره آرایش هندسی ماهواره ها (Sky Plot) توسط عدد (PRN) قابل تشخیص می باشد. همچنین ماهواره های مربوط به هر منظومه (Constellations) من جمله جی.پی.اس (GPS)، گلوناس (Glonass)، بیدو (BeiDou) و گالیله (Galileo) با رنگ متفاوت نمایش داده شده اند.

در صورت وجود مانع در افق دید گیرنده، ماهواره های پشت مانع از صفحه آرایش هندسی ماهواره های (Sky Plot) محو شده و گیرنده دیگر امکان دریافت سیگنال از آن ها را نخواد داشت. این موضوع در صورتی روی دقت اندازه گیری و یا روند سرعت برداشت اطلاعات و فیکس شدن گیرنده اثر خواهد گذاشت که تعداد ماهواره های پشت مانع قابل توجه باشد. اصطلاحا در این صورت گفته می شود ماهواره ها از جانب مانع بلوکه (Block) شده اند. در این صورت کاربر می تواند با افزایش ارتفاع آنتن یا همان افزایش ارتفاع ژالن، مانع را رد کرده و یا درصورت بلند بودن ارتفاع مانع (بلند تر از ژالن)، از روش های کمکی اندازه گیری نرم افزار RaySurvey به نام ابزار CoGO استفاده نماید. آموزش و نحوه عملکرد ابزار CoGo در بخش آموزش آنلاین نرم افزار RaySurvey از پشتیبانی سایت رایمند قابل دسترس است. این بخش شامل چهار قسمت ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از دو نقطه و دو طول، ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از 4 نقطه، ابزار CoGo، اخراج عمود با استفاده از دو نقطه و دو طول و ابزار CoGo، روش امتداد در راستای خط گذرنده از دو نقطه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *