• نرم افزار جامع برداشت و پیاده سازی GPS با ابزارهای متنوع COGO و Stake-Out
  • نرم افزار حرفه ای با محیط گرافیکی بسیار ساده و کاربر پسند
  • اتصال هوشمند به گیرنده و انجام تنظیمات ساده Base/Rover
  • تنظیمات بسیار ساده اتصال به سرور جهت دریافت تصحیحات DGPS/RTK از طریق رادیو و NTRIP
  • لایه بندی اطلاعات، تعریف تعداد نامحدود کد و فیلد برای اطلاعات توصیفی
  • ورود اطلاعات با فرمت های مختلف نظیر CSV، Shape،TPK،TIFF، WMS
  • تهیه خروجی داده های GPS با فرمت های متنوع نظیر CSV، Shape، Sqlite
  • امکان ساخت تعداد نامحدود پروژه و همچنین ساخت پروژه های تمپلت