• نرم افزار جامع برداشت و پیاده سازی GPS با ابزار متنوع COGO و Stake out
  • نرم افزار حرفه ای با محیط گرافیکی بسیار ساده و کاربر پسند
  • اتصال هوشمند به گیرنده و انجام تنظیمات ساده Base/ Rover
  • تنظیمات بسیار ساده اتصال به سرور جهت دریافت تصحیحات DGPS/RTK از طریق رادیو و NTRIP
  • تعریف نامحدود کد و فیلد برای اطلاعات توصیفی
  • ورود اطلاعات با فرمت های مختلف نظیر CSV, shape
  • تهیه خروجی داده های GPS با فرمت های متنوع نظیر CSV, DXF, KML, Jeojson
  • امکان ساخت تعداد نامحدود پروژه و همچنین ساخت پروژه های تمپلت
  • افزایش سرعت برداشت و پیاده سازی و همنچنین برداشت نقاط غیرقابل دسترس با استفاده از تیلت سنسور
  • عدم نیاز به کالیبراسیون میدانی و عدم تاثیرپذیری از میدان های مغناطیسی و اجسام فلزی در صورت استفاده از تیلت سنسور