شرکت مکان پرداز رایمند

14 آوریل 2019

کاربرد گیرنده های GNSS در صنعت برق

نیاز به GNSS در صنعت برق در بسیاری از موارد مشابه به صنعت آب و فاضلاب و خطوط لوله نفت و گاز است. پیاده سازی هر عارضه ای روی زمین نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات مکانی کافی از وضعیت منطقه […]
14 آوریل 2019

کاربرد گیرنده های GNSS در ساخت و ساز و راهسازی

یکی از گروه های فعال در امر ساخت و ساز و راهسازی، نقشه برداران هستند. این گروه از گذشته تا کنون از ابزارهای نقشه برداری برای برداشت و پیاده سازی نقاط روی زمین استفاده کرده اند. امروزه پیشرفت علم و […]
14 آوریل 2019

کاربرد گیرنده های GNSS در صنعت آب و فاضلاب

پیاده سازی هر عارضه ای روی زمین نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات مکانی کافی از وضعیت منطقه مورد نظر می باشد. عوارض مربوط به صنعت آب و فاضلاب شامل خطوط لوله، حوضچه ها، منهول ها، شیر ها و … نیز […]