شرکت مکان پرداز رایمند

06 ژوئن 2020
پیاده سازی خط (reference line ) با استفاده از سامانه شمیم

آماده سازی فایل نقاط برای فرخوانی در نرم افزار RaySurvey

آماده سازی فایل نقاط برای فرخوانی در نرم افزار RaySurvey برای پیاده سازی نقاط با دستگاه GPS باید مختصات نقاط  را وارد نرم افزار RaySurvey نمود در صورتیکه تعداد نقاط کم باشد می توان مختصات نقاط را بطور دستی و […]
14 می 2020
پیاده سازی خط (reference line ) با استفاده از سامانه شمیم

پیاده سازی خط (reference line ) با استفاده از سامانه شمیم

پیاده سازی خط (reference line ) با استفاده از سامانه شمیم با استفاده از نرم افزار RaySurvey امکان پیاده سازی خط Stake line و همچنین  Reference Line وجود دارد. به منظوره پیاده سازی دقیق خط و نیز Reference Line  ابتدا […]
26 آوریل 2020
برداشت RTK

برداشت RTK

برداشت RTK : می دانیم که در سامانه های مکان یابی ، بخشی از مراجعی که به آن ها متصل شده و موقعیت پدیده مورد نظرمان را مشخص می‌کنیم تحت قالب ماهواره ها در فراسوی جو قرار داشته و چند […]