21 سپتامبر 2019

شرکت مکان پرداز رایمند از ارائه دهندگان نظام مهندسی قزوین

مدیر عامل شرکت مکان پرداز رایمند از ارائه دهندگان نظام مهندسی قزوین. مهندس سحابی روشن مدیر عامل شرکت مکان پرداز رایمند، در همایش “روشهای مدرن تعیین موقعیت و ترسیم نقشه”، با همکاری كميسيون تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی استان قزوین […]
14 سپتامبر 2019

آتیلا بهرامی

13 سپتامبر 2019

هیوا شهابی