14 آوریل 2019

کاربرد گیرنده های GNSS در کاداستر (حد نگاری)

لغت کاداستر (Cadastre) یا در فارسی حدنگاری به معنای برداشت حدود اراضی و املاک به صورتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و قابل استناد باشند. به همین منظور نقشه برداران و کارشناسان ثبتی با استفاده از ابزارهای نقشه برداری […]
14 آوریل 2019

کاربرد گیرنده های GNSS در کشاورزی

زمین های کشاورزی و باغات زراعی از جمله عوارضی هستند که در وسعت بالا و حتی بدون مرزبندی مشخص در کنار یکدیگر قرار می گیرند. گاهی اوقات، این عوارض در مکان های مختلف با اشکال نامنظم پراکنده شده و می […]
14 آوریل 2019

کاربرد گیرنده های GNSS در خطوط لوله، نفت و گاز

پیاده سازی هر عارضه روی زمین نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات مکانی کافی از وضعیت منطقه مورد نظر می باشد. عوارض گازی و نفتی شامل خطوط لوله، ایستگاه های تقلیل فشار، دریچه ها، شیر ها و … نیز از جمله […]