06 فوریه 2020
جی پی اس سیماک

جی پی اس سیماک

جی پی اس سیماک : با مشاهده سرفصل های اخبار روز ، گاهی به مفاهیمی پرتکرار اما گُنگی برای عامه مردم برمی خوریم که از سوی مراجع دولتی و قضایی اهمیت فراونی داشته و به دلیل اینکه یکی از مصادیق […]
05 فوریه 2020
جی پی اس کاداستر

جی پی اس کاداستر

جی پی اس کاداستر : استفاده از جی پی اس ها گستره وسیعی دارد که سبب می شود تا با زمینه های فعالیتی گوناگونی درگیر بوده و به همین واسطه با اصطلاحات و مفاهیم زیادی (و گاه بی ارتباط با […]
05 فوریه 2020
جی پی اس نقشه برداری

جی پی اس نقشه برداری

جی پی اس نقشه برداری : زمانی که تاریخچه معماری ، شهرسازی و جمله اموری که در ارتباط با صنع یک بنای مهندسی ساز است را بررسی می کنیم ، می بینیم که بسیاری از اموری که در گذشته انجام […]