14 آوریل 2019

کاربرد گیرنده های GNSS در صنعت آب و فاضلاب

پیاده سازی هر عارضه ای روی زمین نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات مکانی کافی از وضعیت منطقه مورد نظر می باشد. عوارض مربوط به صنعت آب و فاضلاب شامل خطوط لوله، حوضچه ها، منهول ها، شیر ها و … نیز […]
14 آوریل 2019

کاربرد گیرنده های GNSS در خطوط لوله، نفت و گاز

پیاده سازی هر عارضه روی زمین نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات مکانی کافی از وضعیت منطقه مورد نظر می باشد. عوارض گازی و نفتی شامل خطوط لوله، ایستگاه های تقلیل فشار، دریچه ها، شیر ها و … نیز از جمله […]
14 آوریل 2019

کاربرد گیرنده های GNSS در کشاورزی

زمین های کشاورزی و باغات زراعی از جمله عوارضی هستند که در وسعت بالا و حتی بدون مرزبندی مشخص در کنار یکدیگر قرار می گیرند. گاهی اوقات، این عوارض در مکان های مختلف با اشکال نامنظم پراکنده شده و می […]