03 سپتامبر 2019

همایش بزرگ رایمند پیرامون آموزش روسای مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور

09 آوریل 2019
برداشت PPK

آموزش سریع گیرنده iRo

آموزش سریع گیرنده iRo
14 اکتبر 2018

سرویس SPS و دقت آن در شرایط مختلف

سرویس SPS، سرویس استاندارد است و می توان گفت خروجی گیرنده هایی نظیر گیرنده های ارزان قیمتی که در گوشی های هوشمند، تبلت ها و GPSهای دستی استفاده می شوند، سرویس SPS است. که در شرایط نرمال دقت قابل وصول […]