25 آگوست 2018

بهبود دقت به روش RTK

روش دیگر بهبود دقت و دستیابی به دقت بالا، روش RTK کلاسیک است. در این روش دو گیرنده که قابلیت RTK دارند، مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این گیرنده ها در نقطه معلوم به عنوان گیرنده BASE قرار […]