29 فوریه 2020
جناب مهندس علیرضا نوزادی در حال آموزش گیرنده های GPS

برگزاری سیمنارهای آموزشی یک روزه

برگزاری سمینارهای آموزشی یک روزه تئوری و عملی نظام مهندسی شیراز سمینار آموزش کار با گیرنده های GPS دقیق نقشه برداری در تاریخ 98/11/16 در ساختمان نظام مهندسی استان فارس، با حضور جمعی از مهندسین نقشه برداری و عمران در […]
19 فوریه 2020
بازدید مسئولین نظام مهندسی از غرفه رایمند

بازدید مسئولین نظام مهندسی استان قزوین

بازدید مسئولین نظام مهندسی استان قزوین از غرفه شرکت مکان پرداز رایمند بازدید مسئولین نظام مهندسی استان قزوین از غرفه شرکت دانش بنیان مکان پرداز رایمند در اولین نمایشگاه صنعت ساختمان استان قزوین، گفتنی است، اولین نمایشگاه صنعت ساختمان استان […]
19 فوریه 2020
بازدید دانشجویان از غرفه قزوین

بازدید دانشجویان رشته نقشه برداری از غرفه شرکت رایمند

بازدید دانشجویان رشته نقشه برداری از غرفه شرکت مکان پرداز رایمند و آشنایی کلی با گیرنده های GPS نقشه برداری بازدید دانشجویان از غرفه شرکت دانش بنیان مکان پرداز رایمند در اولین نمایشگاه صنعت ساختمان استان قزوین، گفتنی است، اولین نمایشگاه […]