08 سپتامبر 2019

نخستین دوره آیین اهدای جایزه ملی ابوریحان

نخستین مراسم «آیین اعطای جایزه ملی ابوریحان » با مشارکت سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان فضایی ایران، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران و انجمن نجوم کشور در سالن یاران بهشتی در سازمان برنامه و بودجه با حضور […]
04 سپتامبر 2019

رایمند حامی طلایی سالروز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

رایمند حامی طلایی همایش بزرگداشت ابوریحان بیرونی، برگزار کنندگان جامعه مهندسان نقشه بردار و سازمان نظام مهندسی جامعه مهندسان نقشه بردار اینبار با همراهی سازمان نظام مهندسی، سالروز بزرگداشت ابوریحان بیرونی را در تاریخ 7 شهریور ماه 1398 در محل […]
03 سپتامبر 2019

همایش بزرگ رایمند پیرامون آموزش روسای مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور