15 سپتامبر 2018

روش های بهبود دقت RTK و سیستم SBAS

یکی از روش های بهبود دقت عبارت است از استفاده از سامانه های SBAS. در گیرنده های مختلف GPS ( حتی در GPSهای ارزان قیمت) گزینه SBAS در جدول مشخصات فنی وجود دارد. SBAS مخفف Satellite-Based Augmentation System یا سامانه […]
15 سپتامبر 2018

عوامل ایجاد کننده خطا در سامانه های تعیین موقعیت آنی

نقشه برداران همواره در بحث های تعیین موقعیت ماهواره ای با کاربری دقیق همچون GIS، Mapping، Surveying از گیرنده های GNSS استفاده می کنند. عواملی مانند اثر مدار ماهواره ها، اثر ساعت ماهواره ها، اثر یونوسفر، اثر تروپوسفر، اثر شکسته […]
25 آگوست 2018

بهبود دقت به روش RTK

روش دیگر بهبود دقت و دستیابی به دقت بالا، روش RTK کلاسیک است. در این روش دو گیرنده که قابلیت RTK دارند، مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این گیرنده ها در نقطه معلوم به عنوان گیرنده BASE قرار […]