کاربرد گیرنده های GNSS در صنعت آب و فاضلاب

پیاده سازی هر عارضه ای روی زمین نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات مکانی کافی از وضعیت منطقه مورد نظر می باشد. عوارض مربوط به صنعت آب و فاضلاب شامل خطوط لوله، حوضچه ها، منهول ها، شیر ها و … نیز از جمله عوارض وابسته به موقعیت هستند.

از آنجا که دستگاه های لوله یاب تنها از طریق امواج صوتی فاصله عوارض زیر سطحی تا سنسور لوله یاب را می سنجند و صرفاً نقشه های ارتفاعی لوکال در اختیار کارشناسان می گذارند؛ نیاز به یک راهکار مناسب برای تبدیل این نقشه های ارتفاعی لوکال به نقشه های مسطحاتی و حتی سه بعدی جهانی حس می شود. از جمله بهترین و مناسب ترین این راهکارها اتصال دستگاه های GNSS به لوله یاب هاست.

گیرنده های GNSS به برداشت اطلاعات مکانی و مسطحاتی و همچنین ارتفاع آنتن گیرنده پرداخته و دستگاه لوله یاب نیز به برداشت ارتفاع لوله نسبت به سطح زمین می پردازد. مجموع این اطلاعات یک نقشه کامل و جامع با دقت سانتی متر با مختصات جهانی دراختیار خواهد گذاشت. حضور این اطلاعات در یک سامانه یکپارچه GIS و دقیق موجب می گردد تا پیاده سازی، نظارت بر اجرا و بروز رسانی اطلاعات و عوارض به سادگی صورت پذیرد.

تعیین موقعیت با گیرنده GNSS در حوزه  آب و فاضلاب

در همین راستا تعیین موقعیت شیرها، منهول ها، انشعابات و … با اتصال گیرنده های GNSS به سامانه های تعیین موقعیت آنی شمیم، سمت، هدی و … امری است امکان پذیر. از آنجا که تمام کارشناسان و پیمانکاران مرتبط با حوزه آب و فاضلاب دارای اطلاعات کافی در زمینه نقشه برداری و تعیین موقعیت ماهواره ای نیستند، بنابراین؛ نرم افزار گیرنده GNSS می بایست یک نرم افزار ساده و کاربر پسند باشد. همچنین بخش اعظم عوارض مرتبط با حوزه آب و فاضلاب در محیط های متراکم و چالشی از نظر GNSS قرار گرفته اند، فلذا؛ گیرنده GNSS مورد نظر می بایست توان برداشت اطلاعات دقیق در محیط های چالشی را نیز داشته باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *