محراب یوسفی

ژانویه 11, 2022
تعداد کانال گیرنده

آیا تعداد کانال گیرنده تأثیری در تعیین موقعیت دارد؟

📜 مقدمه همانطور که می ‌دانید، امروزه ماهواره‌ های بسیاری در قالب سیستم‌ های تعیین موقعیت زیر مجموعه سامانه GNSS، در حال ارسال سیگنال های ناوبری […]