23 ژوئن 2020
مسابقه عکاسی

مسابقه عکاسی

مسابقه عکاسی با محصولات رایمند شرکت مکان پرداز رایمند در راستای حمایت از مشتریان خود در نظر دارد مسابقه ی عکاسی کار با گیرنده های نقشه برداری برگزار نماید شرایط مسابقه عکاسی کار با محصولات رایمند شرکت کنندگان می بایست […]
14 سپتامبر 2019
برداشت تصحیحات

آتیلا بهرامی

13 سپتامبر 2019
محصولات رایمند در طبیعت برداشت تصحیحات

هیوا شهابی

13 سپتامبر 2019
هادی نمازس در حال برداشت تصحیحات

هادی نمازی

13 سپتامبر 2019
ناصر خان آرمویی در حال برداشت تصحیحات

ناصر خان آرمویی

13 سپتامبر 2019
مهدی افشار در حال برداشت تصحیحات

مهدی افشار

13 سپتامبر 2019
مهدی اصغر نژاد در حال برداشت تصحیحات

مهدی اصغرنژاد

13 سپتامبر 2019

مسلم عسکرزاده

13 سپتامبر 2019
محصول رایمند در قسمت اراضی و درحال برداشت تصحیحات

محسن احمدی طارسی

13 سپتامبر 2019
هیدروگرافی

محب پیروز نیا