09 آوریل 2019
برداشت PPK

اضافه کردن CODE به پروژه

ابتدا گزینه more در نوار بالایی را لمس نموده و سپس project را انتخاب می کنیم. با انتخاب گزینه Edit، در قسمت attribute عبارت ADD/edit attributes را لمس کرده و با انتخاب عبارت ADD new attribute، در قسمت Attribute name […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

برداشت RTK با استفاده از سامانه شمیم و تهیه خروجی

برداشت RTK با استفاده از سامانه شمیم ابتدا از اتصال به اینترنت اطمینان حاصل کرده، سپس از گزینه اپلیکیشن وارد نرم افزار Ruysurvey می شویم. برای برقراری اتصال میان کنترلر و گیرنده، گزینه اسکن را لمس کرده و گیرنده مورد […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

معرفی گیرنده iRo

معرفی گیرنده iRo