همایش بزرگ رایمند پیرامون آموزش روسای مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور

شرکت مکان پرداز رایمند از تاریخ 3 شهریور 1398 لغایت 6 شهریور 1398 به معیت اداره کل امور اراضی کشور، میزبان روسای مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور شد.

به مناسبت حضور روسای مهندسی و حدنگاری ( کاداستر ) سازمان امور اراضی کشور در پایتخت، شرکت مکان پرداز رایمند به عنوان اولین و تنها تولید کننده گیرنده های GNSS نقشه برداری، همایشی تحت عنوان معرفی سامانه شمیم و کاربرد گیرنده های GNSS نقشه برداری در امر کاداستری امور اراضی برگزار نمود. این همایش در 2 روز متوالی در تاریخ 5 شهریور 1398 لغایت 6 شهریور 1398 در محل سالن اجتماعات هتل میگون برگزار گردید. روسای استان ها در این همایش با مباحثی همچون اصول تعیین موقعیت، سیستم های مختصات، سیستم های تصویر، منابع خطاها در GNSS، انواع روش های اندازه گیری در GNSS همچون روش های نسبی و مطلق، روش های کاهش خطا در GNSS و انواع روش های پردازش همچون پس پردازش (Post Process) و آنی (RTK) و انواع برداشت داده های به صورت Static و PPK و RTK آشنا شدند. پس از اتمام مراحل تئوری کلیه حضار به همراه گیرنده های iRo، iRoPro و iRoNet جهت آشنایی و کار با نرم افزار و مفاهیم اولیه عملی در فضای خارج از هتل به برداشت داده بر اساس آموزه ها پرداختند. در این مرحله شرکت کنندگان فقط روش های برداشت نقاط را آموزش دیده و مباحث مربوط به دقت و صحت برداشت را در نظر نداشتند. در روز آتی کلیه شرکت کنندگان مجددا به فضای باز برگشته و با استفاده از گیرنده های GNSS ایرانی شرکت رایمند توسط حساب های کاربری که در اختیارشان گذاشته شده بود به سامانه شمیم متصل و به برداشت نقاط روز قبل به صورت RTK پرداختند و نتایج را باهم مقایسه کردند. در آخر مفاهیم و روش های StakeOut و استفاده از ابزار CoGO مطرح گردید. ویدیوی کامل بخش تئوری همایش در زیر به نمایش گذاشته شده است.

 

 


شرح وظایف اداره کل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)

۱- مسئولیت پیگیری و هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی
۲- مسئولیت هماهنگی وتهیه نقشه های پایه و روزآمد اراضی کشاورزی
۳- مسئولیت هماهنگی وپیگیری تهیه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی
۴- مسئولیت تهیه طرحهای تحقیقاتی ومطالعاتی واجرای آن درحوزه اراضی کشاورزی
۵- مسئولیت نظارت براجرای عملیات نقشه برداری واحدهای اموراراضی کشور وتدوین ضوابط ودستورالعمل های لازم جهت ایجاد وحدت رویه وافزایش دقت و روایی نقشه های مورد نیاز اموراراضی
۶- مسئولیت هماهنگی بادستگاههای ذیربط درحوزه استفاده از امکانات ماهواره ای در پایش اراضی
۷- مسئولیت پیگیری وهماهنگی در زمینه تهیه نقشه تجمیع ویکپارچه شده اراضی خرد کشاورزی موضوع ماده (۵)قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب فنی واقتصادی
۸- مسئولیت ایجاد زمینه استفاده از سیستم های سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه اراضی غیرشهری و کشاورزی
۹- مسئولیت تبیین وتدوین روشها وفرآیندها ورویکردهای نوین در حوزه کاربری و توسعه اراضی
۱۰- مسئولیت انجام وظایف مربوط به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حوزه مسئولیتها؛ اختیارات و نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی در شورای مذکور
۱۱- مسئولیت هماهنگی وپیگیری تغییر کاربری اراضی داخل محدوده شهرها موضوع وظایف و اقدامات کمیسیونهای استانی بررسی طرحهای تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران
۱۲- مسئولیت هماهنگی و پیگیری تهیه نقشه های عملیاتی از استعداد یابی اراضی ملی ودولتی جهت توسعه کشاورزی
۱۳- مسئولیت پیگیری وبکارگیری روشهای نوین در پایش اراضی تحت کشت وبهره برداری وتعیین سطوح اراضی بایر
۱۴- مسئولیت پیگیری ، نظارت و اجرای دستورالعمل نحوه تشخیص حریم روستاها موضوع تبصره ذیل ماده۹ قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن درحیطه وظایف اموراراضی
۱۵- مسئولیت پیگیری آمایش اراضی کشاورزی باهماهنگی دستگاههای ذیربط ومسئول طرح ملی آمایش سرزمین کشور
۱۶- مسئولیت ساماندهی کاربری اراضی کشاورزی وتبیین نظام تعیین کاربریها بر اساس شرایط اقلیمی واکولوژیکی ونظام تصمیم گیری فضایی اراضی کشاورزی کشور
۱۷- مسئولیت برنامه ریزی ، اجراو نظارت بر اقدامات برون سپاری و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بخش غیر دولتی در اجرای عملیات نظارتی امور اراضی بویژه در حوزه وظایف واگذاری زمین و حفظ کاربری اراضی کشاورزی
۱۸- مشارکت با سازمانها و نهادهای ذیربط در جهت تدوین ضوابط و مقررات مناسب در نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی حوزه های کشاورزی ، مسکونی و صنعت
۱۹- تدوین سیاستهای کلان و تفصیلی درخصوص مدیریت یکپارچه و پایدار سرزمین
۲۰- مسئولیت تدوین و تنظیم تفاهم های همکاری با سازمانهای ذیربط در زمینه حسن اجرای طرحهای توسعه شهری و سرزمینی و همچنین طرحهای کالبدی توسعه شهرسازی
۲۱- مسئولیت هماهنگی با شرکت عمران شهرهای جدید در زمینه مکان یابی اراضی مناسب توسعه شهرها بمنظور جلوگیری از اختصاص اراضی مربوط به کشاورزی برای گسترش مراکز سکونتی و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *