تنظیمات برداشت در حالت BASE
برداشت PPK

ابتدا با لمس گزینه more از نوار بالا و انتخاب گزینه setting و زیر منوی operation mode وارد بخش تنظیمات base و rover می شویم. در قسمت operation mode گزینه base را انتخاب می نماییم. چنانچه در حالت قرائت نقطه معلوم هستیم، این امکان وجود دارد تا مختصات جهانی نقطه را وارد نماییم. در صورت عدم اطلاع از مختصات استقرار این امکان وجود دارد تا با لمس گزینه set here مختصات تقریبی گیرنده انتخاب شود و یا در صورت وجود نقطه در لیست نقاط پروژه، با لمس use known point و انتخاب نام نقطه مورد نظر، مکان گیرنده مشخص گردد. نرخ برداشت داده های خام در قسمت logging rate بر حسب ثانیه مشخص می شود و یا در حالت خاموش رها می گردد. در بخش format، می توان فرمت ارسال تصحیحات را انتخاب نمود. همچنین در بخش RTK link type در صورت وجود رادیو خارجی گزینه external و در غیر این صورت گزینه internal انتخاب می شود. در بخش base station name نام نقطه base را وارد می نماییم. در قسمت base station ID یک عدد انتخابی جهت تشخیص بیس لاین توسط Rover می توان نوشت. ارتفاع آنتن نیز در قسمت antenna height بر حسب متر وارد می شود. پس از اعمال تنظیمات با لمس گزینه save و دریافت پیغام configuration applied successfully وارد صفحه نقشه می شویم. نمایان شدن دکل رادیو در نوار بالا و رویت تغییرات آن بیانگر ارسال تصحیحات رادیویی میباشد. در نوار status عدد Epoch بر اساس نرخ تعیین شده logging rate تغییر خواهد کرد و بیانگر تعداد مشاهدات در فایل خام در حال ذخیره است. در صورت لمس گزینه خروج از حالت base در نوار برداشت امکان تغییر از حالت base به حالت rover وجود خواهد داشت.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *