پیاده سازی نقاط
برداشت PPK
  1. به منظور پیاده سازی نقطه، ابتدا گزینه start را لمس کرده و منوی stakeout را لمس نمایید.
  2. با انتخاب آیکون پیاده سازی، لیست نقاط باز می شود. نقطه مورد نظر را از لیست نقاط انتخاب کنید.
  3. نماگر rover نشان دهنده موقعیت فعلی گیرنده و نماگر stakeout نشان دهنده موقعیت نقطه پیاده سازی می باشد.
  4. مقدار جابجایی لازم جهت پیاده سازی نقطه، در نوار وضعیت stakeout نشان داده می شود که در راستای شمالی جنوبی و شرقی غربی می باشد.
  5. در صورت حرکت گیرنده، آیکون جهت نما جهت لازم به منظور رسیدن به نقطه را نشان خواهد داد. با نزدیک شدن به نقطه مورد نظر بوق هشدار شنیده می شود و داده های نوار وضعیت به صفر نزدیک می شوند. پس از پیاده سازی نقطه میتوان با لمس گزینه measure ، نقطه پیاده شده را مجددا برداشت نمود. به این منظور آیکون measure را انتخاب کرده، نام نقطه و ارتفاع گیرنده را انتخاب نموده و گزینه measure را لمس نمایید. در صورتی که گزینه go to next لمس شود، نقطه بعدی از لیست جهت پیاده سازی انتخاب می شود. همچنین با لمس go to nearest، نزدیک ترین نقطه برای پیاده سازی انتخاب می شود. جهت متوقف کردن پیاده سازی، آیکون لغو عملیات را انتخاب نموده و گزینه stop stakeout را لمس نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *