کنترل کیفیت
برداشت PPK

در نرم افزار raysurvey این امکان وجود دارد که پس از برداشت نقاط، دقت برداشت را مجددا کنترل و مختصات برداشت شده را ذخیره و یا حذف کرد. بدین منظور از منوی start آیکون survey را انتخاب کنید. از منوی تنظیمات گزینه setting را انتخاب و گزینه Quality را لمس نمایید. در قسمت Horizontal quality less than حد آستانه مربوط به دقت مسطحاتی و در قسمت vertical quality less than حد آستانه دقت ارتفاعی را وارد کنید. ضریب تعدیل دقت مسطحاتی و دقت ارتفاعی نیز در قسمت Horizontal Dop و vertical Dop وارد شود. حداقل تعداد اپک های برداشتی را در قسمت minimum number of point وارد کرده، تیک کنترل کیفیت برداشت را فعال و گزینه save را لمس نمایید. پس از انجام تنظیمات فوق در صورت برداشت نقطه می توان دقت نقاط برداشت شده را با حد آستانه های تعریف شده مقایسه و در صورت قابل قبول بودن نقطه، نقطه را ذخیره و در غیر این صورت نقطه را با لیبل discard برداشت نمود. انتخاب لیبل discard به معنای کیفیت پایین نقطه نسبت به یکی از حدود آستانه تعریف شده بوده و در لیست نقاط، نام نقطه متمایز خواهد بود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *