همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

راهنمای استفاده از نرم افزار RaySurvey3.0.3


 1. ابتدا از اتصال به اینترنت و برقراری ارتباط کنترلر با گیرنده از طریق
  بلوتوث اطمینان حاصل نمایید.


 2. با لمس آیکن Menu و انتخاب گزینه Device Settings و زیرمنوی Operation Mode
  وارد بخش تنظیمات Base و Rover شوید.


 3. در قسمت Operation Mode گزینه ROVER و در قسمت RTK Link Type گزینه NTRIP
  را انتخاب کرده و آیکن Save را لمس نمایید.
 4. در صورتی که گیرنده از نوع RayMax باشد، می‌توانید از اینترنت سیم‌کارت
  موجود در گیرنده استفاده نمایید. برای این منظور آیکن GPRS Signal را لمس
  کرده و در قسمت GSM Modem State، گزینه ON و سپس آیکن تایید را انتخاب
  نمایید.

  در صورت نداشتن سیم‌کارت در گیرنده RayMax یا استفاده از گیرنده‌های iRo،
  از اتصال به اینترنت در کنترلر اطمینان حاصل نمایید.

 5. به‌منظور تعریف یک پروفایل دریافت تصحیحات، آیکن رعد و برق را انتخاب
  نمایید. در صورتی که از اینترنت سیم کارت موجود در گیرنده استفاده کنید، در
  قسمت Communication Mode گزینه Device و در غیر این صورت گزینه Controller
  را انتخاب نمایید.
 6. در بخش Ntrip Caster IP، آدرس سرور ارسال کننده تصحیحات و در بخش Ntrip
  Caster Port، عدد 2101 را وارد کنید. می‌توانید از سرورهای ارسال کننده
  تصحیحات شمیم، سمت یا سحاب که IP آن‌ها در نرم افزار به صورت پیش‌فرض قرار
  داده شده است، استفاده نمایید.


 7. نام کاربری (Username) و رمز (Password) خود را وارد کنید. سپس گزینه GET
  SOURCE TABLE لمس کرده و الگوریتم دریافت تصحیحات (Mount Point) مورد نظر
  را انتخاب نمایید.  توجه:
  – اگر گزینه Auto Reconnect فعال باشد، در صورت قطع شدن ارتباط با سرور در
  حین برداشت، نرم‌افزار تا 10 بار جهت برقراری ارتباط مجدد با سرور تلاش
  می‌کند. اگر در این مدت ارتباط برقرار گردد، دریافت تصحیحات ادامه داشته و
  روند عادی برداشت طی می‌شود در غیر این صورت پیغام قطع شدن ارتباط با سرور
  را نمایش می‌دهد.
 8. با لمس گزینه CONNECT وارد نقشه شده و مشاهده می‌کنید که علامت رعد و برق
  کوچک و بزرگ می‌شود. صبر کنید تا Age بر روی عدد 1 و Mode بر روی حالت
  FIXED قرار بگیرد. اکنون دستگاه آماده برداشت است.

  با انتخاب دوباره آیکن رعد و برق، اطلاعات موجود نظیر سرور ارسال کننده
  تصحیحات، نام کاربری، پروتکل انتخابی، فرمت دریافت تصحیحات و دیتای دریافتی
  تا لحظه جاری نمایش داده شده است.

  در قسمت BASE STATION، مختصات ایستگاه مرجع و فاصله بین گیرنده تا ایستگاه
  وجود دارد.

  توجه داشته باشید که بسته به نوع تنظیم Measuring Quality در حالت Normal
  یا High، حالت Fix به ترتیب در حالت یک تیک یا دو تیک در نظر گرفته می‌شود.
  تفاوت این دو حالت این است که وقتی این گزینه را در حالت High قرار دهید،
  نرم‌افزار فقط Fix در حالت دو تیک را به عنوان Fix در نظر می‌گیرد و از Fix
  یک تیک صرف نظر میکند.

  توجه: لازم به ذکر است که در حالت ” Fix یک تیک” نیز ابهام فاز حل شده است
  ولی شرایط آسان‌تری برای Fix شدن لحاظ شده است.
  جهت توضیحات تکمیلی به بخش
  معرفی گزینه‌های موجود در لیست نرم‌افزار
  مراجعه شود.

 9. در صفحه اصلی نرم‌افزار، آیکن Measuring Device Settings را لمس نموده و
  Measuring Mode مورد نظر را انتخاب کنید.

  توجه:
  – در صورتی که برداشت در حالت Topo انتخاب گردد، به ازای هر بار کلیک بر
  روی آیکن Measure یک نقطه ذخیره می‌شود.

  – چنانچه برداشت در حالت Average تنظیم شده و با فعال‌سازی گزینه Auto Stop
  زمان برداشت تعیین گردد، با لمس آیکن Measure شروع به برداشت نقطه نموده و
  پس از گذشت مدت زمان مشخص شده، عملیات برداشت به صورت خودکار متوقف می‌شود.
  در نهایت از تمامی مختصات‌های برداشت شده میانگین‌گیری کرده و مختصات متوسط
  را ذخیره می‌نماید. تعداد مختصات برداشت شده در حالت Average با پارامتر
  Epoch نمایش داده می‌شود.

  – همچنین با فعال‌سازی گزینه Show points STD، انحراف استاندارد مجموعه
  مختصات برداشت شده در حالت Average محاسبه گردیده و دایره خطا نمایش داده
  می‌شود.

  Always: همواره پس از هر برداشت، پراکندگی نقاط و دایره دقت نمایش داده
  می‌شود.

  1STD: اگر نقاطی خارج از محدوده انحراف استاندارد 1STD (فاصله اطمینان 68
  درصد) باشد، پراکندگی نقاط و دایره دقت نمایش داده می‌شود، در غیر این صورت
  مختصات میانگین برای نقاط محاسبه شده و ذخیره می‌شود.

  برای حالت 2STD (فاصله اطمینان 95 درصد) و 3STD (فاصله اطمینان 99 درصد)
  نیز به همین صورت است.

  توجه داشته باشید که، گزینه Show points STD تنها برای برداشت RTK کاربرد
  دارد. بنابراین، در برداشت Static و PPK (ذخیره داده خام) این گزینه را
  غیرفعال کنید.

  – برداشت RTK در حالت Tilt، برای دستگا‌ه‌های مجهز به ماژول تیلت‌سنسور IMU
  مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  جهت توضیحات تکمیلی به بخش
  6
  راهنمای استفاده از نرم‌افزار مراجعه شود.

 10. به‌منظور شروع برداشت RTK، آیکن Survey و سپس آیکن اندازه‌گیری را لمس
  کنید.

  همچنین جهت سهولت در کار، امکان برداشت با دکمه Low Volume (کم کردن صدا)
  گوشی نیز قرار داده شده است.

 11. توجه:
  – در صورتی که قصد برداشت در حالت Average را دارید، آیکن play را لمس نمایید.

  توجه:

  اگر در بخش Measuring Setting حالت Notify logging disabled فعال باشد، در شروع
  برداشت با حالت اندازه‌گیری Average، نرم‌افزار سعی می‌کند با نمایش پیغام
  هشدار ” warning! Data logging is disabled, do you want to continue?” این
  موضوع را یادآور گردد.

  از ان جایی که شما در حال برداشت بصورت RTK هستید، این پیغام را نادیده گرفته و
  تیک عبارت “Don’t show this message” را بزنید.

  اگر کاربر قبل از توقف برداشت Average، به سمت نقطه بعدی حرکت کند، گیرنده در
  زمان جابجایی نیز نقاطی را ثبت می‌نماید و این باعث عدم صحت در مختصات میانگین
  برای نقطه مورد نظر می‌شود. در این حالت می‌توان با محاسبه انحراف استاندارد و
  بهبود آن، مختصات‌های خارج از محدوده را حذف نمود.

  برای این منظور، چنانچه در صفحه Measuring Settings و در بخش تنظیمات برداشت
  Average گزینه Show Points STD فعال باشد، پس از توقف برداشت Average نحوه
  پراکندگی نقاط نمایش داده می‌شود.

  پارامترهای گزینه FILTER عبارتند از:

  None: در این حالت همه نقاط (چه نقاط موجود در داخل دایره دقت و چه نقاط خارج
  از آن) نمایش داده می‌شود.

  1STD: محاسبه انحراف استاندارد نقاط با احتمال 68 درصد

  2STD: محاسبه انحراف استاندارد نقاط با احتمال 95 درصد

  3STD: محاسبه انحراف استاندارد نقاط با احتمال 99 درصد

  RESET: نادیده گرفتن تمامی محاسبات و بازگشت به حالت اولیه (شامل همه نقاط
  برداشت شده)

  با انتخاب هر یک از گزینه‌های 2STD ،1STD و 3STD انحراف استاندارد مجموعه نقاط،
  محاسبه شده و دایره دقت مسطحاتی به شعاع اندازه STD ترسیم می‌گردد. نقاطی که
  خارج از دایره باشند حذف شده و در محاسبه میانگین استفاده نمی‌شوند.

  با لمس گزینه Improve برای نقاط داخل دایره انحراف استاندارد جدیدی محاسبه شده
  و دایره دقت دیگری بر مبنای آن ترسیم می‌گردد. در این مرحله نیز نقاط خارج از
  دایره حذف می‌شوند.

  پارامترهای موجود در صفحه عبارتند از:

  Cnt: عدد سمت راست بیانگر تعداد کل نقاط و عدد سمت چپ نیز نشان‌دهنده تعداد
  نقاط داخل دایره است.

  1pSTD: انحراف استاندارد موقعیت مسطحاتی در حالت 1STD برحسب متر (همچنین 2pSTD
  و 3pSTD)

  hSTD: انحراف استاندارد مؤلفه ارتفاعی بر حسب متر

  نقطه قرمز رنگ: مختصات میانگین کل نقاط

  نقطه سبز رنگ: مختصات میانگین نقاط داخل دایره

  Min: کوچکترین مؤلفه N ،E و h نقاط ترسیم شده

  Max: بزرگترین مؤلفه N ،E و h نقاط ترسیم شده

  Avg: میانگین نقاط ترسیم شده

  جهت ذخیره نمودن مختصات، آیکن Save را لمس نمایید و در صورت عدم تمایل به
  ذخیره نقطه از گزینه DISCARD استفاده کنید.

 12. برای مشاهده نقاط برداشت شده از بخش Survey خارج شوید، آیکن Menu را انتخاب
  و سپس گزینه Data List و Point را لمس نمایید. 1. به‌منظور برداشت استاتیک، با لمس آیکن Menu، گزینه Device Settings را
  انتخاب کنید.

 2. گزینه Raw Data Logging را لمس نمایید.

  Logging Mode را در حالت Static قرار داده و محل ذخیره سازی داده خام را
  تعیین نمایید. در صورتی که گیرنده از نوع RayMax شامل حافظه خارجی باشد،
  می‌توانید SD Card را جهت ذخیره‌سازی انتخاب نمایید.

  نرخ ذخیره‌سازی داده را در قسمت Logging Rate تعیین کنید. در صورتی که
  Logging Rate بر روی 1 تنظیم شود، مشاهدات به ازای هر 1 ثانیه ذخیره
  می‌گردد.

  متناسب با حجم عملیات برداشت، پارامتر Max File Size را می‌توانید از 10
  مگابایت تا 2 گیگابایت تعیین نمایید.

  پس از انجام تنظیمات فوق، آیکن Save را لمس نمایید.

توجه:
در صورتی که مدت زمان برداشت برای هر نقطه کمتر از یک ساعت باشد، Logging Rate
را بر روی 1 ثانیه تنظیم کنید. برای برداشت‌های بیشتر از یک ساعت می‌توان بر
روی عدد 2 و یا بیشتر تنظیم نمود.

 1. توجه داشته باشید که حالت برداشت بر روی Average قرار داشته باشد.
  بدین‌منظور گزینه Measuring Settings را انتخاب و Measuring Mode را به
  حالت Average تغییر داده و با فعال نمودن Auto Stop زمان مورد نظر را تنظیم
  و سپس آیکن Save را لمس کنید.

 2. جهت شروع برداشت، آیکن Survey را انتخاب کنید. آیکن START GPS را لمس
  نمایید. نام نقطه را وارد کرده و گزینه START را لمس کنید. به دلیل تنظیم
  Logging Rate بر روی 1 ثانیه، در هر 1 ثانیه یک عدد به تعداد Epoch اضافه
  می‌شود.

 3. در صورت عدم فعال‌سازی Auto Stop، پس از گذشت مدت زمان لازم، جهت متوقف
  نمودن برداشت، آیکن Stop GPS را لمس کنید.
  توجه:
  – در شرایط کاملاً نرمال و آسمان باز و با نرخ ذخیره‌سازی 1 ثانیه، حداقل
  زمان لازم برای برداشت هر نقطه 20 دقیقه است. در محیط‌هایی که با محدودیت
  دید ماهواره همراه است، به دلیل کاهش تعداد ماهواره‌های ردیابی شده، لازم
  است مدت زمان برداشت از 20 دقیقه بیشتر شود. همچنین بدیهی است با تغییر عدد
  نرخ ذخیره‌سازی به بیش از 1 ثانیه، زمان برداشت متناسب با Logging Rate
  انتخاب شده، افزایش می‌یابد.

  – پس از اتمام برداشت و قبل از خاموش کردن گیرنده، تنظیمات مربوط به ذخیره
  داده خام را از حالت Static به حالت Disable تغییر دهید.

 4. برای مشاهده فایل‌های باینری ذخیره شده، از منوی تنظیمات، گزینه Data List
  را انتخاب کرده و Log Files را لمس نمایید.


توجه:
– داده‌های استاتیک با فرمت bin یا باینری در حافظه داخلی گیرنده یا حافظه
خارجی (مختص به گیرنده‌های RayMax) ذخیره می‌شود.

– در برداشت استاتیک، پس از هر روز کاری داده‌های خام را کنترل و تخلیه کنید.
برای تخلیه می‌بایست از کابل تخلیه استفاده نمایید. از سه طریق می‌توان اقدام
به تخلیه نمودن داده‌های باینری کرد:

I- استفاده از WebUI (مختص به گیرنده‌های RayMax): به وای‌فای گیرنده متصل شده
(رمز:12345678) و در مروگر گوگل عدد ای‌پی 10.10.10.1 را وارد نمایید. در قسمت
Files، امکان دانلود فایل‌های باینری فراهم است.

II- کابل تخلیه را به پورت p2 دستگاه و سپس به رایانه متصل کرده و فایل مورد
نظر
را کپی کنید.

III- همچنین می‌توانید پس از اتصال کابل تخلیه به پورت P2، یک فلش را به کابل
تخلیه متصل نموده و در نرم‌افزار RaySurvey با ورود به بخش Log Files فایل‌های
باینری مورد نظر را انتخاب و گزینه Copy را لمس نمایید تا فایل‌های باینری در
فلش کپی گردد.

توجه داشته باشید که در روش دوم، فایلی که در قسمت زیرین آن عنوان Active نوشته
شده است، از آنجا که آماده برای ذخیره داده خام است، امکان انتخاب آن جهت کپی
در فلش وجود ندارد. به‌منظور تخلیه این فایل، ابتدا می‌بایست یک بار دستگاه
خاموش و سپس روشن شود.

– پس از تخلیه، با استفاده از برنامه RinexConverter-2.5 اقدام به تبدیل
داده‌های خام به راینکس (نسخه 2.10 و یا 3.02) نمایید.

– پس از هر بار اتصال گیرنده به رایانه، دستگاه را یک بار خاموش و روشن کنید.

– توجه داشته باشید که از اتصال دستگاه به رایانه‌های ویروسی اکیداً خودداری
شود.

– در صورتی که تعداد داده‌های باینری در حافظه دستگاه بیش از صد عدد باشد، پس
از انتقال همه داده‌های باینری در رایانه، اقدام به فرمت حافظه دستگاه نمایید.
بدین منظور از فرمت Fat32، برای گیرنده‌های iRo سرعت 16 کیلوبایت و گیرنده‌های
iRoPro و RayMax سرعت 32 کیلوبایت استفاده کنید.

– نحوه نام‌گذاری فایل‌های باینری به صورت زیر است:

چهار رقم اول: شماره سریال دستگاه

چهار رقم دوم: سال میلادی (2021)

سه رقم بعدی: روز از سال میلادی

دو رقم بعدی: ساعت به وقت UTC

دو رقم آخر: دقیقه به وقت UTC

– به‌منظور تبدیل ساعت UTC به وقت ایران به صورت زیر عمل شود:

ساعت ایران در شش ماهه اول سال = UTC+4.5

ساعت ایران در شش ماهه دوم سال = UTC+3.5

– جهت محاسبه روز از سال میلادی از لینک زیر می‌توانید استفاده کنید:

www.labsat.co.uk

 1. برای شروع برداشت PPK، با لمس آیکن Menu، گزینه Device Settings را انتخاب
  کنید.

 2. گزینه Raw Data Logging را لمس نمایید.

  Logging Mode را در حالت Static_Kinematic قرار داده و محل ذخیره سازی داده
  خام را تعیین نمایید. در صورتی که گیرنده از نوع RayMax شامل حافظه خارجی
  باشد، می‌توانید SD Card را جهت ذخیره‌سازی انتخاب نمایید.

  نرخ ذخیره‌سازی داده را در قسمت Logging Rate بر روی 1 ثانیه تنظیم کنید.

  متناسب با حجم عملیات برداشت، پارامتر Max File Size را می‌توانید از 10
  مگابایت تا 2 گیگابایت تعیین نمایید.

  پس از انجام تنظیمات فوق، آیکن Save را لمس کنید.

 3. توجه داشته باشید که حالت برداشت بر روی Average قرار داشته باشد.
  بدین‌منظور گزینه Measuring Settings را انتخاب و Measuring Mode را به
  حالت Average تغییر داده و با فعال نمودن Auto Stop زمان مورد نظر را تنظیم
  و سپس آیکن Save را لمس کنید.

 4. جهت شروع برداشت، آیکن Survey را انتخاب و آیکن Start GPS را لمس نمایید.
  نام نقطه را وارد کرده و گزینه START را لمس کنید. به دلیل تنظیم Logging
  Rate بر روی 1 ثانیه، در هر 1 ثانیه یک عدد به تعداد Epoch اضافه می‌شود.


  توجه:

  در شرایط کاملاً نرمال و آسمان باز و با نرخ ذخیره‌سازی 1 ثانیه، حداقل
  زمان لازم برای برداشت اولین نقطه، 20 دقیقه و نقاط بعد از آن 1 الی 2
  دقیقه است. در محیط‌هایی که با محدودیت دید ماهواره همراه است، به دلیل
  کاهش تعداد ماهواره‌های ردیابی شده، لازم است مدت زمان برداشت، بیشتر شود.
  بدیهی است با تغییر نرخ ذخیره‌سازی، زمان برداشت متناسب با Logging Rate
  انتخاب شده، افزایش می‌یابد.

 5. در صورت عدم فعال‌سازی Auto Stop، پس از گذشت مدت زمان لازم، جهت متوقف
  نمودن برداشت، آیکن Stop GPS را لمس کنید.

  توجه:

  – در زمان برداشت PPK از خاموش کردن گیرنده، قرار دادن گیرنده کنار دیوار
  یا ساختمان‌های بلند یا زیر درختان (محیط‌هایی که باعث کاهش ناگهانی تعداد
  ماهواره‌های دریافتی می‌شود) و سروته کردن گیرنده بدلیل از بین رفتن عدد
  ابهام فاز که منجر به عدم پردازش داده‌های برداشت شده می‌گردد، خودداری
  کنید.

  – در صورت رخداد هر یک از وقایع فوق، یکبار گیرنده را خاموش و روشن کرده و
  آخرین نقطه برداشت شده به مدت 20 دقیقه و نقاط بعد از آن 1 الی 2 دقیقه
  برداشت گردد. توجه داشته باشید که برداشت‌های انجام شده بعد از خاموش و
  روشن کردن دستگاه، در فایل باینری جدیدی ذخیره می‌شود.

  – پس از اتمام برداشت و قبل از خاموش کردن گیرنده، تنظیمات مربوط به ذخیره
  داده خام را از حالت Static_Kinematic به حالت Disable تغییر دهید.

 6. برای مشاهده فایل‌های باینری ذخیره شده، با لمس آیکن Menu ، گزینه Data
  List را انتخاب کرده و گزینه Log Files را لمس نمایید.  توجه:

  – توجه داشته باشید که داده‌های PPK با فرمت bin یا باینری در حافظه داخلی
  گیرنده یا حافظه خارجی (مختص به گیرنده‌های RayMax) ذخیره می‌شود.

  – در برداشت PPK، پس از هر روز کاری داده‌های خام را کنترل و تخلیه کنید.
  برای تخلیه می‌بایست از کابل تخلیه استفاده نمایید. از سه طریق می‌توان
  اقدام به تخلیه نمودن داده‌های باینری کرد:

  I- استفاده از WebUI (مختص به گیرنده‌های RayMax): به وای‌فای گیرنده متصل
  شده (رمز:12345678) و در مروگر گوگل عدد آی‌پی 10.10.10.1 را وارد نمایید.
  در قسمت Files، امکان دانلود فایل‌های باینری فراهم است.

  II- کابل تخلیه را به پورت p2 دستگاه و سپس به رایانه متصل کرده و فایل
  مورد
  نظر را کپی کنید.

  III- همچنین می‌توانید پس از اتصال کابل تخلیه به پورت P2، یک فلش را به
  کابل تخلیه متصل نموده و در نرم‌افزار RaySurvey با ورود به بخش Log Files
  فایل‌های باینری مورد نظر را انتخاب و گزینه COPY را لمس نمایید تا
  فایل‌های باینری در فلش کپی گردد.

  توجه داشته باشید که در روش دوم، فایلی که در قسمت زیرین آن عنوان Active
  قرار دارد، از آنجا که آماده برای ذخیره داده خام است، جهت تخلیه انتخاب
  نمی‌گردد. به‌منظور تخلیه این فایل، ابتدا می‌بایست یک بار دستگاه خاموش و
  سپس روشن شود.

  – پس از تخلیه، با استفاده از برنامه RinexConverter-2.5 اقدام به تبدیل
  داده‌های خام به راینکس (نسخه 2.10 و یا 3.02) نمایید.

  – پس از هر بار اتصال دستگاه به رایانه، دستگاه را یکبار خاموش و روشن
  نمایید.

  – توجه داشته باشید که از اتصال دستگاه به رایانه‌های ویروسی اکیداً
  خودداری کنید.

  – در صورتی که تعداد داده‌های باینری در حافظه دستگاه بیش از صد عدد باشد،
  پس از انتقال همه داده‌های باینری در رایانه، اقدام به فرمت حافظه دستگاه
  نمایید. بدین‌منظور از فرمت Fat32، برای گیرنده‌های iRo سرعت 16 کیلوبایت و
  گیرنده‌های iRoPro و RayMax سرعت 32 کیلوبایت استفاده کنید.

  – نحوه نام‌گذاری فایل‌های باینری به صورت زیر است:

  چهار رقم اول: شماره سریال دستگاه

  چهار رقم دوم: سال میلادی (2020)

  سه رقم بعدی: روز از سال میلادی

  دو رقم بعدی: ساعت به وقت UTC

  دو رقم آخر: دقیقه به وقت UTC

  – به‌منظور تبدیل ساعت UTC به وقت ایران به صورت زیر عمل شود:

  ساعت ایران در شش ماهه اول سال = UTC+4.5

  ساعت ایران در شش ماهه دوم سال = UTC+3.5

  – جهت محاسبه روز از سال میلادی از لینک زیر استفاده نمایید:
  www.labsat.co.uk

 1. ابتدا با لمس آیکن Menu و انتخاب گزینه Device Settings و زیر منوی
  Operation Mode وارد بخش تنظیمات Base و Rover شوید.


 2. در قسمت Operation Mode گزینه BASE را انتخاب نمایید.

  ابتدا مختصات ایستگاه Base را معرفی کنید. این مهم به 3 روش امکان‌پذیر
  است:

  روش اول: در صورت اتصال به اینترنت و سامانه شمیم، پس از fix شدن دستگاه
  وارد صفحه تنظیمات Base شده و با لمس گزینه Set Here موقعیت فعلی گیرنده را
  به‌عنوان مختصات ایستگاه Base معرفی نمایید. لازم بذکر است که در حالت Set
  Here مختصات ایستگاه با نام Base در Data List ذخیره می‌شود.

  روش دوم: در صورت عدم اتصال به اینترنت و سامانه شمیم، می‌توانید با لمس
  گزینه Set Here یک مختصات با صحت کم را برای ایستگاه Base معرفی کنید. توجه
  داشته باشید که در این حالت، دقت برداشت نقطه Base ممکن است از سی
  سانتی‌متر تا چند متر متغیر باشد. به همین دلیل تمامی نقاط برداشت شده توسط
  Rover دچار شیفت مختصاتی (به یک اندازه و در یک جهت) است، اما مختصات
  برداشت شده نسبت به نقطه Base دقت بالایی دارد. در صورت نیاز به تصحیح این
  شیفت می‌بایست داده‌های خام ایستگاه Base را جهت محاسبه مختصات دقیق،
  پس‌پردازش نموده و از طریق انتقال مختصات ثبت شده به‌عنوان ایستگاه Base بر
  روی مختصات دقیق بدست آمده، تمامی نقاط برداشت شده را منتقل نمایید. از
  آنجا که جهت شمال ثابت است، تنها با یک نقطه این انتقال امکان‌پذیر خواهد
  بود.

  روش سوم: چنانچه مختصات نقطه معلومی را در اختیار دارید، ابتدا آن را به
  لیست نقاط اضافه نموده و سپس با استفاده از گزینه Use Known Point نقطه
  مورد نظر را به‌عنوان ایستگاه Base فراخوانی کنید. همچنین می‌توانید سیستم
  مختصات را در قسمت Coordinate System انتخاب و مختصات‌ نقطه را وارد
  نمایید.

 3. در گام بعدی می‌بایست ارتفاع آنتن را در قسمت Antenna Height بر حسب متر
  وارد کنید (ارتفاع دستگاه از قسمت زیرین یا کف دستگاه اندازه‌گیری گردد).
 4. در بخش Format با انتخاب گزینه RTCM3_Full_GNSS تصحیحات GPS و GLONASS و
  GALLILEO و BeiDou ارسال می‌شود.
 5. همچنین در بخش RADIO Link Type در صورت استفاده از رادیو خارجی گزینه
  EXTERNAL و در غیر این صورت گزینه INTERNAL انتخاب گردد.
 6. در بخش Base Station Name نام ایستگاه Base وارد می‌شود (نام ایستگاه Base
  حداکثر شامل 8 کاراکتر می‌تواند باشد).

  در قسمت Base Station ID یک عدد سه رقمی دلخواه به‌منظور تشخیص BaseLine
  توسط Rover، وارد نمایید.

 7. پس از اعمال تنظیمات با لمس آیکن Save و دریافت پیغام Configuration
  Applied Successfully وارد صفحه نقشه می‌شوید.

  در پروژه‌های نقشه‌برداری، از آنجایی که تعیین مختصات دقیق نقطه Base اهمیت
  زیادی دارد، اگر این نقطه به صورت دقیق مختصات‌دهی نشود، باعث شیفت همه
  برداشت‌های انجام شده می‌گردد و صحت کار زیر سوال می‌رود. از این رو دقت
  مختصات وارد شده کنترل می‌شود و در صورت ورود اطلاعات با دقت کمتر از
  میلی‌متر، پنجره Accuracy control نمایش داده می‌شود. در صورت تایید دقت
  نمایش داده شده، گزینه STORE و در غیر این صورت گزینه DISCARD را انتخاب و
  با تصحیح رقم اعشار در مختصات، مجددا آیکن SAVE را انتخاب نمایید.


  نمایان شدن دکل رادیو در نوار بالا نشانگر تنظیم دستگاه در حالت Base است.

 8. به‌منظور پس‌پردازش داده‌های خام ایستگاه Base جهت تعیین موقعیت دقیق،
  تنظیمات ذخیره سازی داده خام را در قسمت Raw Data Logging مشخص کنید (در
  صورتی که مدت انجام عملیات برای دستگاه Base کمتر از 1 ساعت باشد، Logging
  Rate را بر روی 1 ثانیه تنظیم نمایید. برای برداشت‌های بیش از یک ساعت
  می‌توان بر روی عدد 2 و یا بیشتر تنظیم نمود).

  توجه:

  برداشت با نرخ 0.2 ثانیه (5 هرتز) عمدتاً در عملیات‌های نقشه‌برداری با
  پهباد کاربرد دارد.

 9. در نوار Status عدد Epoch بر اساس نرخ تعیین شده Logging Rate تغییر خواهد
  کرد و بیانگر تعداد مشاهدات در فایل خام در حال ذخیره است.
 10. جهت روشن نمودن رادیو با لمس آیکن Menu و انتخاب گزینه Device Settings و
  زیر منوی Radio وارد بخش تنظیمات رادیو شوید.


 11. به‌منظور تسهیل در تنظیمات مربوط به رادیو می‌توان با انتخاب گزینه RESET
  FACTORY تنظیمات کانال و فرکانس را انجام داد که در این صورت کانال 1 و
  پروتکل TrimMarklllبه صورت پیش‌فرض انتخاب می‌گردد. در صورت استفاده از
  دیگر پروتکل و کانال‌ها، در دستگاه Rover نیز کانال و پروتکل مشابه انتخاب
  گردد.

توجه:

– در صورت متفاوت بودن رادیوهای داخلی دستگاه Base و Rover (یک رادیو از مدل
Satel و یک رادیو از نوع 2 وات) از پروتکل TrimTalk و کانال 7 جهت برقراری
ارتباط رادیویی استفاده شود.

– جهت برقراری ارتباط رادیویی بین گیرنده‌های iRo مجهز به رادیو Satel با دیگر
گیرنده‌ها از جمله Trimble، Leica و …، می‌توان از منوی Custom Channel
استفاده نمود.

برای این منظور می‌بایست مقادیر پارامترهای مربوط به Spacing ،Frequency ،FEC و
Protocol با مقادیر مربوط به گیرنده دیگر یکسان باشد.


توجه:

با توجه به جدول تخصیص فرکانس مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر
کشور، نمی‌توان هر مقدار فرکانسی را بر روی رادیو تنظیم نمود، این کار می‌تواند
پیگرد قانونی داشته باشد. فرکانس‌های پیش‌فرض محصولات شرکت مکان پرداز رایمند
بر اساس فرکانس‌های مجاز جدول تخصیص فرکانس مصوب سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی کشور تنظیم شده است که در جدول 1 و 2 مشاهده می‌شود.

جدول1: فرکانس‌های مجاز به استفاده برای ایستگاه‌های رادیویی مرجع قابل حمل

جدول 2: فرکانس‌های مجاز به استفاده برای ایستگاه‌های رادیویی مرجع ثابت

پارامتر Channel Spacing دارای دو مقدار 12500Hz (12.5KHz) و 25000Hz (25KHz)
است. در اکثر گیرنده‌های مجهز به رادیو به دلیل افزایش ماهواره‌های دریافتی و
افزایش حجم داده RTCM معمولاً بر روی 25000Hz (25KHz) تنظیم می‌شود.

پس از انجام تنظیمات فوق، ابتدا گزینه OK و سپس آیکن Save را لمس کنید.

– در صورت عدم ارسال تصحیحات از گیرنده Base می‌توان در بخش تنظیمات Base از
فرمت RTCM2 استفاده نمود.

 1. پس از انجام تنظیمات فوق در صفحه اصلی نرم‌افزار علامت دکل به شکل یک
  فرستنده ظاهر شده و LED رادیو تعبیه شده بر روی گیرنده در حالت چشمک‌زن
  نارنجی قرار می‌گیرد.

توجه:

دستگاه Base در یک منطقه مرتفع (بر روی تپه یا ساختمان مشرف به منطقه کاری)
نسبت به دستگاه Rover قرار گیرد. در صورت استفاده از ژالن، سعی شود ارتفاع ژالن
بر روی 2 متر یا بیشتر تنظیم گردد.

– پس از اتمام کار با لمس آیکن تغییر به Rover (در قسمت پایین سمت راست) و
انتخاب گزینه Yes گیرنده را از حالت Base بر روی حالت Rover قرار دهید.

 1. ابتدا با لمس آیکن Menu و انتخاب گزینه Device Settings و زیرمنوی
  Operation Mode وارد بخش تنظیمات Base و Rover شوید.


 2. در قسمت Operation Mode گزینه ROVER و در قسمت RTK Link Type گزینه RADIO
  را انتخاب کرده و آیکن Save را لمس نمایید.
 3. با لمس آیکن Menu از نوار بالا و انتخاب گزینه Settings، گزینه Radio را
  انتخاب کرده و وارد قسمت Radio Settings شوید. در این قسمت ابتدا گزینه
  RESET FACTORY را لمس نموده و سپس تنظیمات رادیو در Rover را دقیقاً مطابق
  با تنظیمات رادیو در Base انجام دهید.
 4. در صورت دریافت تصحیحات از گیرنده Base، در صفحه اصلی نرم‌افزار عدد Age
  (در شرایط ایده‌آل عدد 1 یا 2 را نمایش می‌دهد)، دقت مسطحاتی (HRMS) و دقت
  ارتفاعی (VRMS) و فیکس بودن (Mode) گیرنده را کنترل کنید.

  توجه:

  – به‌منظور بهبود برقراری ارتباط بین گیرنده Base و Rover حتماً ارتفاع
  ژالن بر روی 2 متر یا بیشتر تنظیم شود.

  – در صورت افزایش عدد Age حتماً از صحت عملکرد گیرنده Base اطمینان حاصل
  نمایید.

  – در حین کار به صورت RTK رادیویی، برد رادیو بستگی به نوع منطقه و
  توپوگرافی آن دارد. در مناطق شهری 2 الی 3 کیلومتر، در منطقه کوهستانی تا 5
  کیلومتر و در مناطق دشتی و هموار حداقل تا 10 کیلومتر می‌توان برداشت
  رادیویی انجام داد.

  – در صورتی که عدد Age بر روی صفر قرار داشته باشد، بیانگر این است که
  تصحیحات ارسالی از گیرنده Base دریافت نمی‌گردد. در این شرایط ابتدا از
  ارسال تصحیحات توسط گیرنده Base اطمینان حاصل نمایید، سپس تنظیمات مربوط به
  گیرنده Rover را کنترل کنید.

 5. جهت برداشت نقطه، گزینه Survey و سپس آیکن اندازه‌گیری را انتخاب نمایید.
  همچنین جهت سهولت در کار، امکان برداشت با دکمه Low Volume (کم کردن صدا)
  گوشی قرار داده شده است.

  همچنین جهت سهولت در کار، امکان برداشت با دکمه Low Volume (کم کردن صدا)
  گوشی قرار داده شده است.

 1. قبل از برداشت عوارض با دستگاه مجهز به تیلت‌سنسور، ابتدا بایستی تراز
  الکترونیکی تیلت‌سنسور با تراز ژالن مورد استفاده منطبق گردد.

  لازم بذکر است که، عملیات کالیبراسیون برای تمامی دستگاه‌های تیلت‌دار در
  شرکت انجام می‌شود، اما نیاز است این فرآیند هر دو ماه تکرار گردد. همچنین
  در صورت اختلاف دمای بیشتر از 30 درجه سانتی‌گراد، بین محل انجام
  کالیبراسیون و محل پروژه، نیاز است تا کالیبراسیون دوباره انجام گیرد.

  بدین‌منظور، ابتدا دستگاه را بر روی ژالن نصب کرده و آن را با کمک ژالن‌گیر
  کاملاً تراز نمایید.

  توجه:

  – ژالن در حالت کاملاً ثابت و بدون کوچکترین لغزشی قرار گرفته و تا حد
  امکان با حساسیت و دقت بالایی نسبت به تراز کردن ژالن اقدام نمایید.

 2. با لمس آیکن Menu، گزینه Device Settings را انتخاب نموده و وارد بخش Tilt
  شوید.


 3. گزینه CALIBRATION را لمس نموده و حدود 1 الی 2 دقیقه صبر نمایید تا
  پیغام

  The Calibration has been completed successfully

  ظاهر شود. در این لحظه حباب تراز الکترونیکی شروع به حرکت کرده تا اینکه در
  وسط دایره تراز قرار بگیرد. همزمان با حرکت حباب تراز، می‌توان اندازه
  زاویه Tilt را در بخش کناری صفحه مشاهده نمود که به صفر نزدیک می‌شود تا به
  حالت پایدار برسد (بهترین حالت عدد صفر است اما عموماً به دلیل حرکات جزئی
  ناشی از باد و … ، این عدد در حدود 0.01 تا 0.05 درجه در حال تغییر است).

 4. پس از اتمام عملیات کالیبراسیون، ژالن را از ژالن‌گیر جدا نمایید.
 5. به سامانه‌های تعیین موقعیت آنی نظیر سامانه شمیم متصل شده و پس از دریافت
  تصحیحات، صبر کنید تا Age بر روی عدد 1 و Mode بر روی حالت FIXED قرار
  بگیرد.
 6. در صفحه اصلی نرم‌افزار، آیکن Measuring Settings را انتخاب نموده و
  Measuring Mode را در حالت Tilt قرار دهید و آیکن Save را لمس نمایید.

 7. در نوار بالا بر روی آیکن فیکس، دایره‌ای به رنگ قرمز ظاهر می‌شود که به
  معنای غیرفعال بودن تیلت‌سنسور است. به‌منظور فعال شدن تیلت‌سنسور می‌توان
  از دو طریق اقدام نمود:

  I- ژالن را در سه یا چهار جهت (با نقطه اتکاء پای ژالن) به آرامی خم نمایید
  (تا حد امکان سعی گردد این حرکت با گشتاور بیشتری انجام شود).

  II- ژالن را به صورت تقریباً قائم نگه داشته و چند متر حرکت کنید. دقت کنید
  که در این روش، ژالن نباید بیش از 20 درجه از حالت قائم انحراف داشته باشد.

  با انجام این فرآیند رنگ قرمز دایره، به رنگ سبز تغییر می‌کند.

 8. قبل از انجام برداشت یا پیاده‌سازی، ارتفاع دقیق ژالن را در صفحه اصلی
  نرم‌افزار و در قسمت مربوط به ارتفاع ژالن وارد کنید.

 9. بدون نیاز به تراز نگه داشتن ژالن، با انتخاب آیکن Survey و آیکن
  اندازه‌گیری، شروع به برداشت کنید و یا گزینه Stakeout را انتخاب نموده و
  عملیات پیاده‌سازی را انجام دهید.
  توجه:

  – توجه داشته باشید که بسته به نوع تنظیم Measuring Quality در حالت Normal
  یا High (در منوی List گزینه Settings)، حالت فیکس به ترتیب در حالت یک تیک
  یا دو تیک در نظر گرفته می‌شود.

  – در صورتی که در لحظه برداشت به هر دلیلی دستگاه از حالت فیکس خارج شده و
  دایره به رنگ قرمز تبدیل شود، نقطه برداشت شده در لیست نقاط ثبت و ذخیره
  نمی‌گردد.

  – از حرکت و چرخش ناگهانی ژالن و شتاب ناگهانی که باعث خارج شدن گیرنده از
  حالت فیکس می‌شود پرهیز نمایید.

  – توجه داشته باشید که در هنگام استفاده از تیلت‌سنسور، پنل کاربری گیرنده
  همواره به سمت اپراتور قرار داشته باشد.

  – جهت جلوگیری از بروز خطا در محاسبه موقعیت نقطه، همیشه توجه داشته باشید
  که ارتفاع ژالن به‌طور کاملاً دقیق وارد شده باشد.

  – به‌منظور تسریع در فیکس شدن دستگاه و پایداری هرچه بیشتر آن، ارتفاع ژالن
  را بر روی 2 متر و یا بالاتر تنظیم نمایید.

  دو روش برای تهیه فایل خروجی از بردداشت‌ها وجود دارد.
 1. روش اول:

  با انتخاب آیکن Menu، گزینه Export data را انتخاب نمایید.

  فرمت موردنظر را انتخاب نمایید.

  در صفحه باز شده نام فایل خروجی را در بخش File name وارد کنید. این نام به
  طور پیش‌فرض نام پروژه می‌باشد.

  در زیر هر عارضه تعداد آن‌ها نمایش داده شده است.

  در خروجی با فرمتت txt و csv، در صورتی که گزینه Includes Header فعال
  باشد، فایل خروجی نقاط، شامل سرتیتر (معرف عنوان هر ستون) خواهد بود. در
  غیر این صورت، فایل خروجی فاقد سرتیتر می‌باشد.

  در نهایت آیکن تایید را انتخاب نمایید.

 2. روش دوم:

  با انتخاب آیکن Menu، از قسمت Data List به صفحه لیست نقاط، خطوط یا
  چندضلعی وارد شوید.  جهت تهیه فایل خروجی از نقاط، آیکن Export را لمس نمایید.

  نام فایل خروجی را در بخش File name وارد نموده و نوع فرمت را در قسمت
  Select Format انتخاب کنید. همچنین با لمس گزینه Edit می‌توان پارامترهای
  خروجی را تعیین نمود.

  در صورتی که گزینه Includes Header فعال باشد، فایل خروجی شامل سرتیتر
  (معرف عنوان هر ستون) خواهد بود. در غیر این صورت، فایل خروجی فاقد سرتیتر
  می‌باشد.

  در نهایت گزینه EXPORT را لمس نمایید.

  اگر نوع فرمت فایل خروجی CSV (یا TXT) یا DXF انتخاب شده باشد، چنانچه قبل
  از لمس EXPORT گزینه Modified Coordinates فعال گردد، مختصات اصلاح شده
  محاسبه و در فایل خروجی با عناوین Modified Easting و Modified Northing
  نمایش داده می‌شود.

  برای این کار دو روش وجود دارد:

  I- محاسبه نسبت به نقطه میانگین

  در این حالت میانگین ضریب مقیاس ترکیبی (CSF) تمامی نقاط موجود در پروژه
  محاسبه شده و نسبت به نقطه میانگین به همه نقاط اعمال می‌گردد. Average
  Easting و Average Northing میانگین مختصات نقاط موجود در پروژه بوده و
  Average CSF نیز میانگین ضریب مقیاس ترکیبی نقاط است.


  II- محاسبه نسبت به نقطه انتخاب شده

  در این روش یک نقطه مرجع توسط کاربر تعیین شده و تمامی محاسبات نسبت به آن
  انجام می‌شود.


  توجه:

  محاسبه مختصات Modified تنها در حالتی که فرمت خروجی CSV (یا TXT) یا DXF
  انتخاب شود، امکان‌پذیر است.

  جهت تهیه فایل خروجی از خطوط، آیکن Export را لمس نمایید.

  نام فایل خروجی را در بخش File name وارد نموده و نوع فرمت را در قسمت
  Select Format انتخاب کنید.

  اگر نوع فرمت فایل خروجی DXF انتخاب شده باشد، چنانچه قبل از لمس EXPORT
  گزینه Modified Coordinates فعال گردد، مختصات اصلاح شده محاسبه می‌شود.

  در نهایت گزینه EXPORT را لمس نمایید.

  جهت تهیه فایل خروجی از چندضلعی، آیکن Export را لمس نمایید.

  نام فایل خروجی را در بخش File name وارد نموده و نوع فرمت را در قسمت
  Select Format انتخاب کنید.

  اگر نوع فرمت فایل خروجی DXF انتخاب شده باشد، چنانچه قبل از لمس EXPORT
  گزینه Modified Coordinates فعال گردد، مختصات اصلاح شده محاسبه می‌شود.

  در نهایت گزینه EXPORT را لمس نمایید.

 3. فایل خروجی در مسیر زیر در پوشه‌ای با نام پروژه ذخیره می‌شود:

  در گوشی‌های صنعتیRay-HM:

  FileManager/All/RaySurvey/Export

  در سایر گوشی‌های اندروید:

  Files/InternalStorage/RaySurvey/Export

  این امکان فراهم است که هر خروجی گرفته شده را به اشتراک گذارید. برای این
  منظور از گزینه Share استفاده نمایید.

 1. ابتدا فایل DXF را در مسیر مشخص در حافظه کنترلر کپی نمایید.
 2. جهت وارد کردن فایل DXF مورد نظر، با لمس آیکن Menu، گزینه Import Data را
  انتخاب کنید.

 3. در صفحه باز شده گزینه DXF را انتخاب کرده و فایل را از مسیر ذخیره شده
  بارگذاری نمایید.
 4. نوع مختصات را با توجه به زون منطقه انتخاب کنید.
  چنا‌نچه لوکالیزیشن انجام داده‌اید و مختصات عارضه‌ها را در سیستم مختصات
  محلی تهیه نموده‌اید، Coordinate System را در حالت LOCAL قرار دهید.
 5. نوع آیتم‌های ورودی را در Import Items تعیین نمایید. به‌منظور فراخوانی
  فایل DXF شامل نقاط، خطوط و انواع چندضلعی، گزینه All را انتخاب کنید.
  به‌منظور فراخوانی فقط نقاط موجود در فایل DXF گزینه POINT را انتخاب کنید.
  به همین ترتیب گزینه LINE یا AREA را نیز برحسب نیاز می‌توان انتخاب نمود.
 6. این امکان وجود دارد که عوارض را به صورت دو بعدی یا سه بعدی در نرم‌افزار
  وارد نمایید. برای این منظو Dimension را بر روی 2D (دو بعدی) یا 3D (سه
  بعدی) قرار دهید.

  در حالت دو بعدی، مؤلفه ارتفاعی عوارض صفر در نظر گرفته می‌شود.

 7. به منظور مجزا کردن عارضه‌های (نقاط، خطوط و چندضلعی‌ها) فراخوانی شده توسط
  فایل dxf از دیگر عارضه‌های موجود در پروژه، می‌توان از بخش Name Template
  فرمت نام‌گذاری خاصی را برای آن‌ها تعیین نمود.

  در بخش Point name نام نقاط، Line name نام خطوط و Area name نام
  چندضلعی‌ها را تعیین نمایید. به طور پیش‌فرض نام‌های L، P و A در نظر گرفته
  شده است.

  در صورتی که گزینه File name فعال شود، نام فایل DXF مورد نظر در ابتدای
  نام همه عارضه‌ها قرار می‌گیرد.

  در صورتی که گزینه Layer name فعال شود، نام لایه عوارض در فایل DXF مورد
  نظر، در ابتدای نام همه عارضه‌ها قرار می‌گیرد.

 8. در فراخوانی خطوط و انواع چندضلعی این امکان وجود دارد که مختصات رئوس خطوط
  و یا چندضلعی‌ها را نیز وارد نمود. بدین‌منظور گزینه Import Points را فعال
  نمایید. در این حالت مختصات رئوس در قسمت Data List قابل مشاهده و
  پیاده‌سازی است.
 9. گزینه Ok را لمس نمایید. در این صورت پیغام

  Store data has Started, please wait…

  را مشاهده خواهید کرد. در صورت بالا بودن حجم فایل ورودی، تا زمان اتمام
  بارگذاری داده‌ها صبر کنید.

 10. به‌منظور بررسی صحت اطلاعات ورودی، با لمس آیکن Menu، گزینه Data List را
  انتخاب نموده و با لمس گزینه Line ،Point و یا Area، اطلاعات فراخوانی شده
  را مورد بررسی قرار دهید.


 1. ابتدا فایل KML را در مسیر مشخص در حافظه کنترلر کپی نمایید.
 2. جهت وارد کردن فایل KML مورد نظر، با لمس آیکن Menu، گزینه Import Data را
  انتخاب کنید.

 3. در صفحه باز شده گزینه KML را انتخاب کرده و فایل را از مسیر ذخیره شده
  بارگذاری نمایید.
 4. نوع آیتم‌های ورودی را در Import Items تعیین نمایید. به‌طور پیش‌فرض همه
  عارضه‌های موجود در فایل KML (شامل نقاط، خطوط و انواع چندضلعی) در
  نرم‌افزار فراخوانی می‌شود.
 5. به منظور مجزا کردن عارضه‌های (نقاط، خطوط و چندضلعی‌ها) فراخوانی شده توسط
  فایل KML از دیگر عارضه‌های موجود در پروژه، می‌توان از بخش Name Template
  فرمت نام‌گذاری خاصی را برای آن‌ها تعیین نمود.

  در صورتی که File name انتخاب شود، نام فایل KML مورد نظر در ابتدای نام
  همه عارضه‌ها قرار می‌گیرد.

  در صورتی که گزینه Prefix انتخاب شود، پیشوند وارد شده، در ابتدای نام همه
  عارضه‌ها قرار می‌گیرد.

  در فراخوانی خطوط و انواع چندضلعی این امکان وجود دارد که مختصات رئوس خطوط
  و یا چندضلعی‌ها را نیز وارد نمود. بدین منظور گزینه Import Points را فعال
  نمایید. در این حالت مختصات رئوس در قسمت Data List قابل مشاهده و
  پیاده‌سازی است.

 6. گزینه IMPORT را لمس نمایید. در این صورت پیغام Store data has STARTed,
  please wait… را مشاهده خواهید کرد. در صورت بالا بودن حجم فایل ورودی، تا
  زمان اتمام بارگذاری داده‌ها صبر کنید.
 7. به‌منظور بررسی صحت اطلاعات ورودی، با لمس آیکن Menu، گزینه Data List را
  انتخاب نموده و با لمس گزینه Line ،Point و یا Area، اطلاعات فراخوانی شده
  را مورد بررسی قرار دهید.
 1. ابتدا فایل GEOJSON را در مسیر مشخص در حافظه کنترلر کپی نمایید.
 2. جهت وارد کردن فایل GEOJSON مورد نظر، با لمس آیکن Menu، گزینه Import Data
  را انتخاب کنید.

 3. در صفحه باز شده گزینه GEOJSON را انتخاب کرده و فایل را از مسیر ذخیره شده
  بارگذاری نمایید.
 4. نوع آیتم‌های ورودی را در Import Items تعیین نمایید. به‌طور پیش‌فرض همه
  عارضه‌های موجود در فایل GEOJSON (شامل نقاط، خطوط و انواع چندضلعی) در
  نرم‌افزار فراخوانی می‌شود.
 5. به منظور مجزا کردن عارضه‌های (نقاط، خطوط و چندضلعی‌ها) فراخوانی شده توسط
  فایل GEOJSON از دیگر عارضه‌های موجود در پروژه، می‌توان از بخش Name
  Template فرمت نام‌گذاری خاصی را برای آن‌ها تعیین نمود.

  در بخش Point name نام نقاط، Line name نام خطوط و Area name نام
  چندضلعی‌ها را تعیین نمایید. به طور پیش‌فرض نام‌های P، L و A در نظر گرفته
  شده است.

  در بخش Name settings در صورتی که File name انتخاب شود، نام فایل GEOJSON
  مورد نظر در ابتدای نام همه عارضه‌ها قرار می‌گیرد.

  در صورتی که گزینه Prefix انتخاب شود، پیشوند وارد شده، در ابتدای نام همه
  عارضه‌ها قرار می‌گیرد.

  د ر فراخوانی خطوط و انواع چندضلعی این امکان وجود دارد که مختصات رئوس
  خطوط و یا چندضلعی‌ها را نیز وارد نمود. بدین منظور گزینه Import Points را
  فعال نمایید. در این حالت مختصات رئوس در قسمت Data List قابل مشاهده و
  پیاده‌سازی است.

 6. گزینه IMPORT را لمس نمایید. در این صورت پیغام Store data has STARTed,
  please wait… را مشاهده خواهید کرد. در صورت بالا بودن حجم فایل ورودی، تا
  زمان اتمام بارگذاری داده‌ها صبر کنید.
 7. به‌منظور بررسی صحت اطلاعات ورودی، با لمس آیکن Menu، گزینه Data List را
  انتخاب نموده و با لمس گزینه Line ،Point و یا Area، اطلاعات فراخوانی شده
  را مورد بررسی قرار دهید.
برای پیاده‌سازی نقاط با گیرنده GNSS باید مختصات نقاط را وارد نرم‌افزار RaySurvey
نمود. در صورتی که تعداد نقاط کم باشد می‌توان مختصات نقاط را به‌طور دستی و در
صورتی که تعداد نقاط بالا باشد می‌توان به صورت فایل متنی با فرمت TXT یا CSV در
نرم‌افزار فراخوانی کرد.

به‌منظور تهیه خروجی از نرم‌افزار Civil3D یا AutoCAD و ورود به نرم‌افزار
RaySurvey به‌صورت زیر عمل کنید:

 1. در نرم‌افزار Civil3D یا AutoCAD در قسمت TOOLSPACE بر روی گزینه Points
  کلیک کرده و گزینه Export را انتخاب کنید.
 2. در قسمت Format، با توجه به اطلاعات نقاط، فرمت مناسب را تعیین کنید.
  به‌طور مثال اگر شماره نقطه و مقادیر Z ,Y ,X مشخص است، فرمت PENZ (comma
  delimited) را انتخاب نمایید.

  همچنین محل ذخیره‌سازی را در قسمت Destination File مسیردهی کنید.

 3. فایل خروجی تهیه شده را اجرا کرده و عناوین ستون‌ها را مشخص نمایید. به‌طور
  مثال اگر در ستون اول شماره نقاط قرار دارد، عنوان Point Number را تایپ
  کنید. به همین ترتیب برای هر ستون عنوان مربوطه را قرار دهید.
 4. فایل خروجی تهیه شده را در مسیر مشخص در داخل کنترلر کپی نمایید.
 1. ابتدا فایل CSV و یا Text را در مسیر مشخص در داخل کنترلر کپی نمایید.
 2. جهت وارد کردن فایل مورد نظر، با لمس آیکن Menu، گزینه Import Data را
  انتخاب نمایید. در صفحه باز شده گزینه CSV و یا TXT را انتخاب کرده و فایل
  نقاط را از مسیر ذخیره شده بارگذاری کنید.


 3. نوع جداکننده مؤلفه‌ها در قسمت Fields Delimiter و سیستم مختصات را با توجه
  به نوع مختصات موجود در فایل تعیین نموده و گزینه Next را لمس کنید. اگر با
  پیغام خطا مواجه شدید گزینه Ok را انتخاب نمایید.

  چنا‌نچه لوکالیزیشن انجام داده‌اید و مختصات نقاط را در سیستم مختصات محلی
  تهیه نموده‌اید، Coordinate System را در حالت LOCAL قرار دهید.

 4. در قسمت Select Easting column، مقدار Easting را معرفی نمایید. Northing و
  Height را نیز به ترتیب معرفی کنید. نام و یا شماره نقطه را در قسمت Select
  Name انتخاب کرده و گزینه IMPORT را لمس نمایید.

  در صورت انجام صحیح مراحل فوق، پیغام Imported Successfully را مشاهده
  خواهید کرد.

 5. به‌منظور مشاهده اطلاعات ورودی، با لمس آیکن Menu، گزینه Data List را
  انتخاب نموده و گزینه Line ،Point و یا Area را لمس کنید و اطلاعات
  فراخوانی شده را مورد بررسی قرار دهید.


 1. ابتدا باید مختصات حداقل دو نقطه کنترل را در سیستم تصویر UTM و سیستم
  مختصات Local تهیه نمایید.
 2. این مختصات‌ها را در قالب فایل CSV یا TXT تهیه و در مسیر مشخص در داخل
  کنترلر کپی کنید.
 3. جهت وارد کردن فایل CSV مورد نظر، با لمس آیکن Menu، گزینه Import Data را
  انتخاب نمایید. در صفحه باز شده گزینه CSV را انتخاب کرده و فایل نقاط را
  از مسیر ذخیره شده بارگذاری کنید.
 4. در صفحه اصلی نرم‌افزار، بر روی نام پروژه کلیک کرده و گزینه LOCALIZATION
  را انتخاب کنید.

 5. در صفحه باز شده، Plan Model را در حالت PLANAR و در صورت تمایل به محاسبه
  پارامتر تبدیل مؤلفه ارتفاعی، Height را در حالت AVERAGE قرار داده و در
  غیر این صورت در حالت NONE تنظیم نمایید و گزینه Add را لمس کنید.
 6. در صفحه باز شده، مختصات UTM و Local نقاط کنترل را نظیر به نظیر وارد
  کنید. در قسمت Source، مختصات UTM و در قسمت Local، مختصات Local نظیر آن
  را وارد کرده و گزینه SAVE را لمس نمایید.


 7. گزینه Add را انتخاب نموده و مختصات نقطه کنترل بعدی را نیز معرفی کنید.
 8. با انتخاب گزینه Compute، پارامترهای انتقال، دوران، مقیاس و دقت مسطحاتی و
  ارتفاعی بین دو مجموعه مختصات محاسبه می‌شود.

 9. می‌توانید دیگر نقاط کنترل را نیز اضافه کنید و دقت مسطحاتی و ارتفاعی را
  در صفحه Compute Result بررسی نموده و اگر باعث کاهش دقت می‌شود، آن را از
  محاسبات حذف کنید.

  لازم بذکر است که می‌توان از طریق آیکن Export موجود در نوار بالای صفحه،
  از نقاط کنترل، خروجی تهیه نمود و با استفاده از آیکن Import در پروژه‌ای
  دیگر جهت انجام Localization فراخوانی کرد.

  توجه داشته باشید که، فرمت فایل قابل قبول در این بخش از نوع json بوده و
  فراخوانی دیگر فرمت‌ها امکان‌پذیر نیست.

 10. گزینه APPLY را لمس نمایید. Localization انجام شده و با برداشت هر نقطه،
  هم مختصات UTM و هم مختصات Local آن محاسبه می‌شود.
  توجه داشته باشید که با هر بار افزایش و یا کاهش تعداد نقاط کنترل جهت
  محاسبه مجدد پارامترهای Localization، می‌بایست همه نقاط موجود در Data
  List حذف شده و مجدداً فراخوانی شود.
 11. همچنین می‌توانید نقاط با مختصات Local را با فرمت txt یا csv در نرم‌افزار
  وارد کرده و پیاده‌سازی انجام دهید.

  به این نکته توجه شود که سیستم مختصات را باید در حالت Local قرار دهید.

  همچنین می‌توانید عوارض با مختصات Local را با فرمت DXF به نرم‌افزار وارد
  کرده و پیاده‌سازی انجام دهید.

  به این نکته توجه شود که سیستم مختصات را باید در حالت Local قرار دهید.

 1. یک پروژه با معرفی نام، شماره زون UTM و سایر مشخصات لازم تعریف کرده و
  گزینه SAVE را انتخاب کنید. 2. در صفحه اصلی نرم‌افزار، با انتخاب پروژه تعریف شده، صفحه مربوط به تغییرات
  پروژه باز می‌شود. به‌منظور استفاده از Quick Code گزینه CUSTOMIZE را
  انتخاب کنید.

 3. با انتخاب گزینه Add، صفحه مربوط به ایجاد یک Code جدید باز می‌شود. با لمس
  گزینه Icon، آیکن مورد نظر خود را انتخاب نموده و اندازه آن را در قسمت
  Size مشخص کنید. همچنین می‌توان از طریق Color رنگ دلخواه را تعیین کرد. با
  انتخاب گزینه Active، می‌توان کد مورد نظر را فعال و یا در حالت غیرفعال
  قرار داد. پس از اعمال تغییرات لازم گزینه APPLY را انتخاب کنید.

 4. این امکان وجود دارد که با یک ثانیه لمس سطر مربوط به هر Code، مشخصات
  مربوط به آن را ویرایش نمود.

 5. به‌طور پیش‌فرض در نرم‌افزار، کدهای تعریف شده در گروه Symbol قرار
  می‌گیرند.
 6. با استفاده از گزینه Group و سپس گزینه New می‌توانید گروه‌های جدید تعریف
  کرده و کدها را دسته‌بندی کنید.


 7. علاوه‌بر این که در قسمت تنظیمات هر Code، می‌توان آن را فعال و یا غیرفعال
  کرد؛ این امکان وجود دارد که هر گروه را نیز فعال یا غیرفعال نمود. برای
  این منظور از گزینه Active استفاده می‌شود.
 8. با انتخاب ایکون Survey جهت برداشت نقاط، کدهای فعال در پروژه نمایش داده
  می‌شود و برای برداشت هر نقطه با Code مورد نظر کافی است آن را انتخاب
  کنید.

 9. با لمس آیکن Menu، در بخش Data List و سپس Point، لیست نقاط برداشت شده
  نمایش داده می‌شود.
 10. با لمس نوار Header به مدت چند ثانیه، می‌توانید در قسمت Column Visibility
  گروه‌های ساخته شده را انتخاب و SAVE کنید. در این صورت Code و Group مورد
  استفاده برای برداشت هر نقطه در مشخصات لیست نقاط نمایش داده می‌شود.


  از این ابزار برای تبدیلات زاویه استفاده می‌شود.
 1. ابتدا با لمس آیکن Menu، گزینه Tools را انتخاب کنید. سپس گزینه Angle
  Convertor را لمس نمایید.


 2. در قسمت Format، درجه-دقیقه-ثانیه (DMS)، درجه اعشاری (DD) یا رادیان
  (Radian) را انتخاب و زاویه را وارد نمایید.
 3. لازم به ذکر است برای وارد کردن زاویه بر حسب درجه-دقیقه-ثانیه از
  گزینهDone یا Next در صفحه کلید استفاده نمایید.

  برای وارد کردن زاویه رادیان بر حسب عدد π از نماد π استفاده نمایید.

 4. گزینه CALCULATE را لمس نمایید.
  از این ابزار برای تبدیل مختصات کارتزین ژئودتیک WGS84 به سیستم تصویر UTM و
  برعکس استفاده می‌شود.
 1. ابتدا با لمس آیکن Menu، گزینه Tools را انتخاب کنید. سپس گزینه Coordinate
  Convertor را لمس نمایید.


 2. در قسمتTransform Type، نوع تبدیل را انتخاب نمایید.
 3. GEODETIC To UTM: تبدیل مختصات کارتزین ژئودتیک WGS84 به سیستم تصویر UTM
 4. گزینه CALCULATE را لمس نمایید.
 1. دو روش برای ورود نقاط به صورت دستی به نرم افزار وجود دارد:

  الف) آیکن ابزار ترسیم اشکال هندسی را انتخاب کرده و ایکون point را لمس
  نمایید.


  ب) با لمس آیکن Menu، گزینه Data List را انتخاب نموده و گزینه Point را
  لمس نمایید. سپس آیکن Add New Point را انتخاب کنید. 2. نام نقطه را در قسمت Point Name وارد کرده و در قسمت Coordinate System نوع
  مختصات (WGS84 یا UTM یا Local) را تعیین نمایید.

  اگر نوع مختصات WGS84 انتخاب شود مؤلفه‌های Longitude و Latitude را بر حسب
  درجه و یا با استفاده از گزینه next در صفحه کیبورد کنترلر، بر حسب درجه،
  دقیقه و ثانیه وارد نمایید.


  در صورت انتخاب مختصات UTM، مؤلفه‌های Easting و Northing را ثبت کنید.

  پارامتر ارتفاع را نیز می‌توان در قسمت Height وارد نمود.

  در صورت انتخاب مختصات Local، مؤلفه‌های X و Y و Z را ثبت کنید.

  در نهایت گزینه ADD را لمس کنید.

 3. نقطه مورد نظر به Data List اضافه می‌شود. به‌منظور مشاهده نقطه بر روی
  نقشه، نام نقطه را لمس نموده و گزینه Map را انتخاب کنید.

 1. آیکن ابزار ترسیم اشکال هندسی را انتخاب کرده و آیکن Line را لمس نمایید.


 2. نقطه اول را از بین نقاط موجود در صفحه نقشه انتخاب کنید.

  در صورتی که از انتخاب آن منصرف شده اید آیکن بازگشت را انتخاب و نقطه
  جدیدی را به عنوان نقطه اول انتخاب کنید.
 3. می‌توانید نقطه را برداشت نمایید. آیکن survey را انتخاب کنید. سپس ایکون
  اندازه‌گیری را لمس نمایید.


 4. نقطه دوم را انتخاب یا برداشت نمایید.
 5. فاصله بین دو نقطه در صفحه نقشه قابل مشاهده است. این فاصله با توجه به نوع
  طول تعیین شده در تنظیمات در لیست نرم‌افزار، بخش Measure Distance on the
  map بر حسب طول در سیستم تصویر UTM یا طول محلی با ضریب مقیاس 1 نشان داده
  می شود.
 6. در نهایت گزینه Finish را انتخاب نمایید.

  پارامترهای طول موجود در مشخصات خط عبارت است از:

  UTM-Length: طول در سیستم تصویر UTM

  Local-Length: طول محلی (با ضریب مقیاس 1)

  S-Length: طول مایل (فاصله سه‌بعدی بین نقاط ابتدا و انتهای خط)

  جهت ذخیره نمودن خط ترسیم شده، آیکن Save را لمس نمایید و در صورت عدم
  تمایل به ذخیره از گزینه DISCARD استفاده کنید.

  دو روش برای ترسیم در نرم‌افزار وجود دارد:
  الف)
 1. آیکن ابزار ترسیم اشکال هندسی را انتخاب کرده و ایکون Polyline را لمس
  نمایید.


 2. نقطه اول را از بین نقاط موجود در صفحه نقشه انتخاب کنید.

  در صورتی که از انتخاب آن منصرف شده اید آیکن بازگشت را انتخاب و نقطه
  جدیدی را به عنوان نقطه اول انتخاب کنید.
 3. می‌توانید نقطه را برداشت نمایید. آیکن survey را انتخاب کنید. سپس ایکون
  اندازه‌گیری را لمس نمایید.


 4. نقاط بعدی را انتخاب یا برداشت نمایید.
 5. فاصله بین دو نقطه در صفحه نقشه قابل مشاهده است. این فاصله با توجه به نوع
  طول تعیین شده در تنظیمات در لیست نرم‌افزار، بخش Measure Distance on the
  map بر حسب طول در سیستم تصویر UTM یا طول محلی با ضریب مقیاس 1 نشان داده
  می شود.
 6. در نهایت گزینه تایید را انتخاب نمایید.

  پارامترهای طول موجود در مشخصات خط عبارت است از:

  UTM-Length: طول در سیستم تصویر UTM

  Local-Length: طول محلی (با ضریب مقیاس 1)

  S-Length: طول مایل (فاصله سه‌بعدی بین نقاط ابتدا و انتهای خط)

  جهت ذخیره نمودن خط ترسیم شده، آیکن Save را لمس نمایید و در صورت عدم
  تمایل به ذخیره از گزینه DISCARD استفاده کنید.

ب)

با لمس آیکن Menu، گزینه Data List را انتخاب کرده و گزینه Line را لمس نمایید.آیکن با علامت مثبت را انتخاب نموده و نام خط مورد نظر را وارد و گزینه ADD را
انتخاب کنید.

نام خط اضافه شده به لیست را لمس کنید تا صفحه جزئیات خط باز شود. در صفحه
جزئیات خط گزینه POINTS را انتخاب کنید.


بر روی آیکن با علامت مثبت کلیک کرده و در صفحه باز شده با انتخاب گزینه FROM
MAP، وارد صفحه نقشه شده و نقاط مورد نظر را به ترتیب انتخاب یا برداشت نمایید.
پس از اتمام انتخاب نقاط، گزینه تیک موجود را لمس کنید.

با لمس خط و انتخاب نام آن می‌توانید وارد صفحه جزئیات خط شوید.


روش دیگر جهت معرفی نقاط این است که در صفحه باز شده بر روی آیکن با علامت مثبت
کلیک کرده و نام نقطه را در قسمت Add this point وارد کنید. همچنین می‌توانید
محل قرارگیری نقطه را نسبت به نقاط دیگر موجود در لیست تعیین نمایید؛ بدین صورت
که در قسمت This Point نام نقطه موجود در لیست را وارد کنید، چنانچه نقطه جدید
قبل از نقطه موجود است، گزینه Before و در غیر این صورت گزینه After را انتخاب
نمایید. سپس گزینه ADD را لمس کنید.

دیگر نقاط را نیز به همین نحو می‌توان اضافه نمود.

  دو روش برای ترسیم در نرم‌افزار وجود دارد:
  الف)
 1. آیکن ابزار ترسیم اشکال هندسی را انتخاب کرده و ایکون Area را لمس نمایید.

 2. نقطه اول را از بین نقاط موجود در صفحه نقشه انتخاب کنید.

  در صورتی که از انتخاب آن منصرف شده اید آیکن بازگشت را انتخاب و نقطه
  جدیدی را به عنوان نقطه اول انتخاب کنید.
 3. می‌توانید نقطه را برداشت نمایید. آیکن survey را انتخاب کنید. سپس ایکون
  اندازه‌گیری را لمس نمایید.


 4. نقاط بعدی را انتخاب یا برداشت نمایید.
 5. فاصله بین دو نقطه در صفحه نقشه قابل مشاهده است. این فاصله با توجه به نوع
  طول تعیین شده در تنظیمات در لیست نرم‌افزار، بخش Measure Distance on the
  map بر حسب طول در سیستم تصویر UTM یا طول محلی با ضریب مقیاس 1 نشان داده
  می شود.
 6. در نهایت گزینه تایید را انتخاب نمایید.

  پارامترهای موجود در مشخصات چندضلعی عبارت است از:

  UTM-Perimeter: محیط چندضلعی در سیستم تصویر UTM

  Local-Perimeter: محیط محلی چندضلعی (با اعمال ضریب مقیاس منطقه)

  UTM-Area: مساحت چندضلعی در سیستم تصویر UTM

  Local-Area: مساحت محلی چندضلعی (با اعمال ضریب مقیاس منطقه)

  جهت ذخیره نمودن چندضلعی ترسیم شده، آیکن Save را لمس نمایید و در صورت عدم
  تمایل به ذخیره از گزینه DISCARD استفاده کنید.

ب)

با لمس آیکن Menu، گزینه Data List را انتخاب کرده و گزینه Area را لمس نمایید.نام چندضلعی اضافه شده به لیست را لمس کنید تا صفحه جزئیات آن باز شود. در صفحه
جزئیات چندضلعی گزینه POINTS را انتخاب کنید

نام چندضلعی اضافه شده به لیست را لمس کنید تا صفحه جزئیات آن باز شود. در صفحه
جزئیات چندضلعی گزینه POINTS را انتخاب کنید.


بر روی آیکن با علامت مثبت کلیک کرده و در صفحه باز شده با انتخاب گزینه FROM
MAP، وارد صفحه نقشه شده و نقاط مورد نظر را به ترتیب انتخاب یا برداشت نمایید.
پس از اتمام انتخاب نقاط، گزینه تیک موجود را لمس کنید.


با لمس چندضلعی و انتخاب نام آن می‌توانید وارد صفحه جزئیات چندضلعی شوید.


روش دیگر جهت معرفی نقاط این است که در صفحه باز شده بر روی آیکن با علامت مثبت
کلیک کرده و نام نقطه را در قسمت Add this point وارد کنید. همچنین می‌توانید
محل قرارگیری نقطه را نسبت به نقاط دیگر موجود در لیست تعیین نمایید؛ بدین صورت
که در قسمت This Point نام نقطه موجود در لیست را وارد کنید، چنانچه نقطه جدید
قبل از نقطه موجود است، گزینه Before و در غیر این صورت گزینه After را انتخاب
نمایید. سپس گزینه ADD را لمس کنید.

دیگر نقاط را نیز به همین نحو می‌توان اضافه نمود.

  برای ترسیم قوس در این روش نیاز به تعیین مختصات مرکز و شعاع است.
 1. آیکن ابزار ترسیم اشکال هندسی را انتخاب کرده و ایکون Arc را لمس نمایید.

 2. نقطه مرکز (center point) را از بین نقاط موجود در صفحه نقشه انتخاب کنید.

  در صورتی که از انتخاب آن منصرف شده‌اید آیکن بازگشت را انتخاب و نقطه
  جدیدی را به عنوان نقطه مرکز انتخاب کنید.

  می‌توانید نقطه را برداشت نمایید. برای این منظور آیکن survey را انتخاب
  کنید و آیکن اندازه‌گیری را لمس نمایید.


 3. پس از انتخاب نقطه مرکز، گزینه Finish را انتخاب نمایید.
 4. در صفحه باز شده لازم است پارامترهای لازم جهت ترسیم قوس وارد شود.

  Name : نام قوس را وارد نمایید. این نام به طور پیش فرض Arc است.

  Draw mode: این امکان فراهم است که قوس با خط (Line) و یا نقطه (Point)
  ترسیم شود.

  Radius: شعاع قوس را در این قسمت به متر وارد نمایید.

  Start angle: زاویه شروع قوس نسبت به شمال را بر حسب درجه وارد نمایید.

  End angle: زاویه پایان قوس نسبت به شمال را بر حسب درجه وارد نمایید.

  Step mode: حالت گام‌دهی جهت ترسیم قوس را تعیین نمایید. نقاط روی قوس بر
  اساس این گام مشخص و در Datalist ذخیره می‌شود.

  اگر Segment Length انتخاب شود در قسمتstep طول کمان را وارد نمایید. اگر
  Degree انتخاب شود گام را بر حسب درجه وارد نمایید.

  Step: مقدار عددی گام را بر حسب متر یا درجه (با توجه به Step mode تعیین
  شده) ، وارد نمایید.

 5. در نهایت آیکن تایید در پایین صفحه را لمس نمایید.
 6. اگر Draw mode را بر روی Line تعیین کرده‌اید، مشخصات قوس ترسیم شده در
  Datalist و قسمت Line موجود است.

  اگر Draw mode را بر روی Point تعیین کرده‌اید، مختصات نقاط ترسیم شده روی
  قوس، در Datalist و قسمت Point موجود است.

ترسیم قوس (با استفاده از سه نقطه):

  برای ترسیم قوس در این روش نیاز به تعیین مختصات سه نقطه است.
 1. آیکن ابزار ترسیم اشکال هندسی را انتخاب کرده و ایکون Arc 3 points را لمس
  نمایید.

 2. نقطه اول را از بین نقاط موجود در صفحه نقشه انتخاب کنید.

  در صورتی که از انتخاب آن منصرف شده‌اید آیکن بازگشت را انتخاب و نقطه
  جدیدی را انتخاب کنید.

  می‌توانید نقطه را برداشت نمایید. برای این منظور آیکن survey را انتخاب
  کنید و آیکن اندازه‌گیری را لمس نمایید.

 3. نقاط دوم و سوم را از صفحه نقشه انتخاب یا برداشت نمایید.
 4. پس از انتخاب نقاط، گزینه Finish را انتخاب نمایید.
 5. در صفحه باز شده لازم است پارامترهای لازم جهت ترسیم قوس وارد شود.

  Name : نام قوس را وارد نمایید. این نام به طور پیش فرض Arc است.

  Draw mode: این امکان فراهم است که قوس با خط (Line) و یا نقطه (Point)
  ترسیم شود.

  Step mode: حالت گام‌دهی جهت ترسیم قوس را تعیین نمایید. نقاط روی قوس بر
  اساس این گام مشخص و در Datalist ذخیره می‌شود.

  اگر Segment Length انتخاب شود در قسمتstep طول کمان را وارد نمایید. اگر
  Degree انتخاب شود گام (step) را بر حسب درجه وارد نمایید.

  Step: مقدار عددی گام را بر حسب متر یا درجه (با توجه به Step mode تعیین
  شده)، وارد نمایید.

 6. در نهایت آیکن تایید در پایین صفحه را لمس نمایید.
 7. اگر گزینه Add center point to Map انتخاب شود، مرکز قوس به دست آمده به
  عنوان نقطه در صفحه نقشه و Datalist قرار می‌گیرد.

  در نهایت آیکن تایید در پایین صفحه را لمس نمایید.

 8. اگر Draw mode را بر روی Line تعیین کرده‌اید، مشخصات قوس ترسیم شده در
  Datalist و قسمت Line موجود است.

  اگر Draw mode را بر روی Point تعیین کرده‌اید، مختصات نقاط ترسیم شده روی
  قوس، در Datalist و قسمت Point موجود است.

ترسیم دایره (با استفاده از مرکز و شعاع):

  برای ترسیم دایره در این روش نیاز به تعیین مختصات مرکز و شعاع است.
 1. آیکن ابزار ترسیم اشکال هندسی را انتخاب کرده و ایکون Circle را لمس
  نمایید.

 2. نقطه مرکز (center point) را از بین نقاط موجود در صفحه نقشه انتخاب کنید.

  در صورتی که از انتخاب آن منصرف شده‌اید آیکن بازگشت را انتخاب و نقطه
  جدیدی را به عنوان نقطه مرکز انتخاب کنید.

  می‌توانید نقطه را برداشت نمایید. برای این منظور آیکن survey را انتخاب
  کنید و آیکن اندازه‌گیری را لمس نمایید.

 3. پس از انتخاب نقطه مرکز، گزینه Finish را انتخاب نمایید.
 4. در صفحه باز شده لازم است پارامترهای لازم جهت ترسیم قوس وارد شود.

  Name: نام دایره را وارد نمایید. این نام به طور پیش فرض Circle است.

  Draw mode: این امکان فراهم است که دایره با خط (Line) و یا نقطه (Point)
  ترسیم شود.

  Radius: شعاع دایره را در این قسمت به متر وارد نمایید.

  Step mode: حالت گام‌دهی جهت ترسیم دایره را تعیین نمایید. نقاط روی دایره
  بر اساس این گام مشخص و در Datalist ذخیره می‌شود.

  اگر Segment Length انتخاب شود در قسمتstep طول کمان را وارد نمایید. اگر
  Degree انتخاب شود گام را بر حسب درجه وارد نمایید.

 5. Step: مقدار عددی گام را بر حسب متر یا درجه (با توجه به Step mode تعیین
  شده) ، وارد نمایید.

  در نهایت آیکن تایید در پایین صفحه را لمس نمایید.
 6. اگر Draw mode را بر روی Line تعیین کرده‌اید، مشخصات دایره ترسیم شده در
  datalist و قسمت Line موجود است.

  اگر Draw mode را بر روی Point تعیین کرده‌اید، مختصات نقاط ترسیم شده روی
  دایره، در Datalist و قسمت Point موجود است.

ترسیم دایره (با استفاده از سه نقطه):

  برای ترسیم دایره در این روش نیاز به تعیین مختصات سه نقطه است.
 1. آیکن ابزار ترسیم اشکال هندسی را انتخاب کرده و ایکون Circle 3 points را
  لمس نمایید.

 2. نقطه اول را از بین نقاط موجود در صفحه نقشه انتخاب کنید.

  در صورتی که از انتخاب آن منصرف شده‌اید آیکن بازگشت را انتخاب و نقطه
  جدیدی را انتخاب کنید.

  می‌توانید نقطه را برداشت نمایید. برای این منظور آیکن survey را انتخاب
  کنید و آیکن اندازه‌گیری را لمس نمایید.

 3. نقاط دوم و سوم را از صفحه نقشه انتخاب یا برداشت نمایید.

  پس از انتخاب نقاط، گزینه Finish را انتخاب نمایید.

 4. در صفحه باز شده لازم است پارامترهای لازم جهت ترسیم قوس وارد شود.

  Name: نام دایره را وارد نمایید. این نام به طور پیش فرض Circle است.

  Draw mode: این امکان فراهم است که دایره با خط (Line) و یا نقطه (Point)
  ترسیم شود.

  Step mode: حالت گام‌دهی جهت ترسیم دایره را تعیین نمایید. نقاط روی دایره
  بر اساس این گام مشخص و در Datalist ذخیره می‌شود.

  اگر Segment Length انتخاب شود در قسمتstep طول کمان را وارد نمایید. اگر
  Degree انتخاب شود گام را بر حسب درجه وارد نمایید.

  Step: مقدار عددی گام را بر حسب متر یا درجه (با توجه به Step mode تعیین
  شده) ، وارد نمایید.

 5. اگر گزینه Add center point to Map انتخاب شود، مرکز دایره به دست آمده به
  عنوان نقطه در صفحه نقشه و Datalist قرار می‌گیرد.

  در نهایت آیکن تایید در پایین صفحه را لمس نمایید.

 6. اگر Draw mode را بر روی Line تعیین کرده‌اید، مشخصات دایره ترسیم شده در
  datalist و قسمت Line موجود است.

  اگر Draw mode را بر روی Point تعیین کرده‌اید، مختصات نقاط ترسیم شده روی
  دایره، در Datalist و قسمت Point موجود است.

ترسیم مستطیل (با استفاده از سه نقطه):

  برای ترسیم مستطیل در این روش نیاز به تعیین مختصات سه نقطه است.
 1. آیکن ابزار ترسیم اشکال هندسی را انتخاب کرده و ایکون Rectangle را لمس
  نمایید.

 2. نقطه اول را از بین نقاط موجود در صفحه نقشه انتخاب کنید.

  در صورتی که از انتخاب آن منصرف شده‌اید آیکن بازگشت را انتخاب و نقطه
  جدیدی را به عنوان نقطه مرکز انتخاب کنید.

  می‌توانید نقطه را برداشت نمایید. برای این منظور آیکن survey را انتخاب
  کنید و آیکن اندازه‌گیری را لمس نمایید.

 3. نقطه دوم را برداشت یا انتخاب نمایید. لازم به ذکر است امتداد نقطه اول و
  دوم به عنوان یک ضلع مستطیل در نظر گرفته می‌شود.

  نقطه سوم را برداشت یا انتخاب نمایید. محل قرارگیری این نقطه، امتداد خط
  موازی با ضلع ایجاد شده توسط نقاط اول و دوم را نمایش می‌دهد.

  از فاصله عمود نقطه سوم تا امتداد خط گذرنده از نقطه اول و دوم برای به دست
  آوردن دو ضلع عمود بر این امتداد استفاده می‌شود.

  پس از انتخاب نقاط، گزینه Finish را انتخاب نمایید.

 4. در صفحه باز شده لازم است پارامترهای لازم جهت ترسیم مستطیل وارد شود.
 5. Name : نام مستطیل را وارد نمایید. این نام به طور پیش فرض Rectangle است.

  Draw mode: این امکان فراهم است که مستطیل با خط (Line) و یا نقطه (Point)
  ترسیم شود. اگر گزینه نقطه (Point) انتخاب شود، نقاط موجود در گوشه‌های
  مستطیل ترسیم می‌شود.

 6. اگر Draw mode در حالت Line انتخاب شود و گزینه Add calculated points فعال
  گردد، علاوه بر ترسیم مستطیل با خط، نقاط موجود در گوشه‌های مستطیل در صفحه
  نقشه و Datalist قرار می‌گیرد.
 7. در نهایت آیکن تایید در پایین صفحه را لمس نمایید.
 8. اگر Draw mode را بر روی Line تعیین کرده‌اید، مشخصات مستطیل ترسیم شده در
  Datalist و قسمت Line موجود است.

  اگر Draw mode را بر روی Point تعیین کرده‌اید، مختصات نقاط در گوشه‌های
  مستطیل ، در Datalist و قسمت Point موجود است.

نحوه برداشت به صورت اتوماتیک:

 1. برای برداشت به صورت اتوماتیک، آیکن Survey را انتخاب کرده و آیکن Auto
  Measure را لمس نمایید.

 2. در صورتی که Auto Measuring در حالت By Distance قرار داشته باشد، می‌توان
  با وارد کردن فاصله دلخواه برداشت اتوماتیک را انجام داد. اگر Distance بر
  روی 10 تنظیم گردد، به ازای هر 10 متر یک نقطه ذخیره می‌شود. (لازم به ذکر
  است که به دلیل تأخیر زمانی در دریافت اطلاعات از طریق بلوتوث و همچنین به
  علت در حرکت بودن گیرنده، فاصله نقاط برداشت شده دقیقاً 10 متر نمی‌شود)
 3. ‌همچنین این امکان وجود دارد که در فاصله زمانی مشخص به صورت اتوماتیک نقطه
  را برداشت و ذخیره نمود. بدین‌منظور Auto Measuring را در حالت By Time
  قرار داده و فاصله زمانی مورد نظر را بر حسب ثانیه وارد کنید. سپس گزینه
  START را لمس نمایید.
 4. جهت متوقف کردن برداشت، مجدداً آیکن Auto Measure را لمس و گزینه YES را
  انتخاب کنید.

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، تقاطع با دو نقطه و دو طول:

 1. به‌منظور استفاده از این روش، دو نقطه کمکی مورد نیاز است.
 2. آیکن CoGo را لمس کرده و آیکن CoGo Intersection Distance را انتخاب کنید.

 3. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد نمایید.
 4. نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1 و نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2
  معرفی کنید. سه روش برای معرفی نقاط کمکی وجود دارد.
  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه مورد نظر را
  برداشت
  کنید.
  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به‌عنوان
  نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط
  ذخیره نمی‌گردد).
  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط
  موجود در صفحه نقشه وجود دارد.

 5. فاصله نقطه کمکی اول تا نقطه محاسباتی را در قسمت Radius1 و فاصله نقطه
  کمکی دوم تا نقطه محاسباتی را در قسمت Radius2 وارد کنید.
 6. در صورتی که کنترلر دارای متر لیزری باشد می‌توان با لمس آیکن متر لیزری
  فاصله را اندازه‌گیری نمود. در غیر این صورت باید فواصل را با استفاده از
  متر اندازه‌گیری کرده و به صورت دستی وارد نمایید.
 7. در صورتی که نقطه مورد نظر در سمت چپ امتداد p1p2 قرار داشته باشد گزینه In
  Left و در غیر این صورت گزینه In Right را انتخاب کرده و گزینه CALCULATE
  را لمس نمایید.

  نقطه محاسبه شده را می‌توان در Map و یا Data list مشاهده نمود.

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، اخراج عمود:

 1. به‌منظور استفاده از این روش، دو نقطه کمکی مورد نیاز است.
 2. آیکن CoGo را لمس نموده و آیکن CoGo Offset را انتخاب کنید.

 3. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد نمایید.
 4. نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1 و نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2
  معرفی کنید. سه روش برای معرفی نقاط کمکی وجود دارد.
  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه مورد نظر را
  برداشت
  کنید.
  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به‌عنوان
  نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط
  ذخیره نمی‌گردد).
  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط
  موجود در صفحه نقشه وجود دارد.
 5. فاصله افقی در امتداد p1p2 را در قسمت Horizontal Distance و فاصله عمودی
  را در قسمت Offset وارد نمایید.
 6. در صورتی که کنترلر دارای متر لیزری باشد می‌توان با لمس آیکن متر لیزری
  فواصل را اندازه‌گیری نمود در غیر این صورت، باید فواصل را با استفاده از
  متر اندازه‌گیری کرده و به صورت دستی وارد کرد.
 7. در صورتی که نقطه مورد نظر در سمت چپ امتداد p1p2 قرار داشته باشد، گزینه
  In Left و در غیر این صورت In Right را انتخاب کرده و گزینه CALCULATE را
  لمس نمایید. نقطه محاسبه شده را می‌توان در Map و یا Data list مشاهده
  نمود.

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، تقاطع:

 1. به‌منظور استفاده از این روش، چهار نقطه کمکی مورد نیاز است.
 2. آیکن CoGo را لمس کرده و آیکن تقاطع با استفاده از چهار نقطه را انتخاب
  نمایید.

 3. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد کنید.
 4. نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1، نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2،
  نقطه کمکی سوم و چهارم را نیز در قسمت Select Q1 و Select Q2 وارد نمایید.
  سه روش برای معرفی نقاط کمکی وجود دارد.
  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه مورد نظر را
  برداشت
  کنید.
  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به‌عنوان
  نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط
  ذخیره نمی‌گردد).
  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط
  موجود در صفحه نقشه وجود دارد.

 5. گزینه CALCULATE را جهت محاسبه نقطه لمس کنید. نقطه محاسبه شده را می‌توان
  در Map و یا Data list مشاهده نمود.

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، راستای خط گذرنده از دو نقطه:

 1. به‌منظور استفاده از این روش، دو نقطه کمکی مورد نیاز است.
 2. آیکن CoGo را لمس کرده و آیکن CoGo Extend را انتخاب کنید.

 3. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد کنید.
 4. نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1 و نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2
  معرفی کنید. سه روش برای معرفی نقاط کمکی وجود دارد.
  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه مورد نظر را
  برداشت
  کنید.
  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به‌عنوان
  نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط
  ذخیره نمی‌گردد).
  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط
  موجود در صفحه نقشه وجود دارد.
 5. فاصله افقی در امتداد p1p2 را در قسمت Horizontal Distance وارد کنید.
 6. در صورتی که کنترلر دارای متر لیزری باشد می‌توان با لمس آیکن متر لیزری
  فاصله را اندازه‌گیری نمود. در غیر این صورت باید فاصله را با استفاده از
  متر اندازه‌گیری کرده و به صورت دستی وارد نمایید.
 7. در صورتی که نقطه مورد نظر مابین نقاط p1 و p2 قرار داشته باشد گزینه IN و
  در غیر این صورت گزینه OUT را انتخاب کرده و گزینه CALCULATE را لمس
  نمایید. نقطه محاسبه شده را می‌توان در Map و یا Data List مشاهده نمود.

محاسبه زاویه بین دو امتداد:

 1. به‌منظور محاسبه زاویه بین دو امتداد، آیکن COGO را لمس کرده و در صفحه
  COGO Calculations، آیکن Angle را انتخاب کنید.

 2. در قسمت Select P0 نقطه مرکز را معرفی کنید. می‌توانید نقطه موردنظر را در
  قسمت Search جسنجو نمایید. در غیر این صورت سه روش برای معرفی آن وجود
  دارد.

  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه موردنظر را برداشت
  کنید.

  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به عنوان
  نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط
  ذخیره نمی‌گردد).

  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط
  موجود در صفحه نقشه وجود دارد.

 3. نقاط اول و دوم را با استفاده از یکی از روش‌های ذکر شده، در قسمت Select
  P1 و Select P2، تعیین نمایید.
 4. پس از تعیین نقاط، گزینه CALCULATE را لمس نمایید. زاویه بین دو امتداد
  (امتداد نقطه مرکز و نقطه اول-امتداد نقطه مرکز و نقطه دوم) بر حسب درجه
  اعشاری و درجه-دقیقه-ثانیه و همچنین مکمل زاویه ذکر شده (Angle complement)
  بر حسب درجه اعشاری و درجه-دقیقه-ثانیه محاسبه می‌شود.

محاسبه پارامترهای نقشه‌برداری بین دو نقطه:

  با استفاده از این ابزار، آزیموت، فاصله افقی، اختلاف ارتفاع، درصد شیب و فاصله
  مایل بین دو نقطه محاسبه می‌شود.
 1. آیکن COGO را لمس کرده و در صفحه COGO Calculations، آیکن Coordinatte
  Inverse را انتخاب کنید.

 2. در قسمت Select P1 نقطه اول را معرفی کنید. می‌توانید نقطه موردنظر را در
  قسمت Search جسنجو نمایید. در غیر این صورت سه روش برای معرفی آن وجود
  دارد.

  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه موردنظر را برداشت
  کنید.

  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به عنوان
  نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط
  ذخیره نمی‌گردد).

  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط
  موجود در صفحه نقشه وجود دارد.

 3. در قسمت Select P2 نقطه دوم را با استفاده از یکی از روش‌های ذکر شده،
  معرفی کنید.
 4. پس از تعیین نقاط، گزینه CALCULATE را لمس نمایید. پارمترهای محاسباتی
  عبارت است از:

  Horizental Distance: فاصله افقی بین دو نقطه بر حسب متر

  Azimuth (Decimal Degrees): زاویه آزیموت امتداد گذرنده از دو نقطه بر حسب
  درجه

  Azimuth (DMS): زاویه آزیموت امتداد گذرنده از دو نقطه بر حسب
  درجه-دقیقه-ثانیه

  Elevation Difference: اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بر حسب متر

  Slope Percent: درصد شیب

  Slope Distance: فاصله مایل بین دو نقطه بر حسب متر

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار COGO، با استفاده از زاویه و طول:

 1. آیکن COGO را لمس نموده و آیکن Direct Coordinate را انتخاب کنید.

 2. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد نمایید.
  این قابلیت وجود دارد که از یک یا دو نقطه کمکی استفاده شود.

  در قسمت Reference Azimuth Direction در صورتی که گزینه REFERENCE
  POINTانتخاب شود، به دو نقطه کمکی نیاز است. در صورتی که NORTH انتخاب شود،
  تنها نقطه کمکی اول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 3. نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1 و نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2
  معرفی کنید. می‌توانید نقطه موردنظر را در قسمت Search جسنجو نمایید. در
  غیر این صورت سه روش برای معرفی نقاط وجود دارد.

  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه موردنظر را برداشت
  کنید.

  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به عنوان
  نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط
  ذخیره نمی‌گردد).

  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط
  موجود در صفحه نقشه وجود دارد.

 4. در قسمت Angle Input زاویه را تعیین نمایید.

  لازم به ذکر است اگر دو نقطه کمکی مورد استفاده قرار گیرد، زاویه برابر با
  زاویه بین امتداد P1P2 و امتداد P1 و نقطه محاسباتی است. اگر یک نقطه کمکی
  استفاده شود، زاویه وارد شده برابر با آزیموت امتداد P1 و نقطه محاسباتی
  است.

  اگر DECIMAL DEGREE انتخاب شود، زاویه به درجه اعشاری و اگر DMS وارد شود،
  زاویه را بر حسب درجه-دقیقه-ثانیه وارد نمایید.

  لازم به ذکر است برای وارد کردن زاویه بر حسب درجه-دقیقه-ثانیه از
  گزینهDone یا Next در صفحه کلید استفاده نمایید.

 5. در قسمت Angle Direction جهت زاویه را بر اساس ساعتگرد (CLOCKWISE) یا
  پادساعتگرد (COUNTERCLOCKWISE) انتخاب نمایید.
 6. فاصله افقی بین نقطه اول (p1) تا نقطه محاسباتی را در قسمت Length وارد
  نمایید.

  در صورتی که کنترلر دارای متر لیزری باشد می‌توان با لمس آیکن متر لیزری
  فواصل را اندازه‌گیری نمود در غیر این صورت، باید فواصل را با استفاده از
  متر اندازه‌گیری کرده و به صورت دستی وارد کرد.
  گزینه CALCULATE را لمس نمایید. نقطه محاسبه شده را می‌توان در Map و یا
  Data List مشاهده نمود.

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار COGO، روش تقاطع با دو نقطه و دو زاویه:

 1. آیکن COGO را لمس نموده و آیکن Intersectio Angle را انتخاب کنید.

 2. در قسمت Point Name نام نقطه محاسباتی را وارد نمایید.
  نقطه کمکی اول را در قسمت Select P1 و نقطه کمکی دوم را در قسمت Select P2
  معرفی کنید. می‌توانید نقطه موردنظر را در قسمت Search جسنجو نمایید. در
  غیر این صورت سه روش برای معرفی نقاط وجود دارد.

  روش اول: با انتخاب گزینه Measure Point، می‌توانید نقطه موردنظر را برداشت
  کنید.

  روش دوم: با انتخاب گزینه Current Position موقعیت فعلی گیرنده به عنوان
  نقطه کمکی در نظر گرفته می‌شود (در این حالت مختصات نقطه کمکی در لیست نقاط
  ذخیره نمی‌گردد).

  روش سوم: با انتخاب گزینه Select Point On Map امکان انتخاب نقطه از نقاط
  موجود در صفحه نقشه وجود دارد.

 3. در قسمت Angle 1 Input Method زاویه اول را تعیین نمایید.

  اگر DECIMAL DEGREE انتخاب شود، زاویه به درجه اعشاری و اگر DMS وارد شود،
  زاویه را بر حسب درجه-دقیقه-ثانیه وارد نمایید.

  لازم به ذکر است برای وارد کردن زاویه بر حسب درجه-دقیقه-ثانیه از
  گزینهDone یا Next در صفحه کلید استفاده نمایید.

 4. در قسمت Angle 2 Input Method زاویه دوم را تعیین نمایید.
 5. در صورتی که نقطه مورد نظر در سمت چپ امتداد p1p2 قرار داشته باشد گزینه In
  Left و در غیر این صورت گزینه In Right را انتخاب نمایید.

  گزینه CALCULATE را لمس نمایید. نقطه محاسبه شده را می‌توان در Map و یا
  Data List مشاهده نمود.

پیاده‌سازی نقطه:

به‌منظور پیاده‌سازی نقطه، پس از فراخوانی نقاط مورد نظر در نرم‌افزار به صورت زیر
عمل کنید:
 1. ابتدا آیکن Stakeout را انتخاب نمایید.
 2. با انتخاب آیکن پیاده‌سازی، لیست نقاط باز می‌شود. نقطه مورد نظر را از
  لیست نقاط انتخاب کنید.
 3. در صورتی که گزینه GO TO NEXT لمس شود، نقطه بعدی جهت پیاده‌سازی انتخاب
  می‌گردد.
 4. همچنین با لمس GO TO NEAREST، نزدیک‌ترین نقطه برای پیاده‌سازی انتخاب
  می‌شود.
 5. نماگر Rover نشان‌دهنده موقعیت فعلی گیرنده و نماگر Stakeout نشان‌دهنده
  موقعیت نقطه پیاده‌سازی است. چهار پارامتر به‌منظور پیاده‌سازی نقطه در
  نوار وضعیت Stakeout نشان داده می‌شود. در ابتدا پیاده‌سازی را با پارامتر
  اول از سمت چپ (شامل جهت‌نما و فاصله افقی از نقطه پیاده‌سازی) آغاز کنید.
  در صورت جابجایی گیرنده، آیکن جهت‌نما جهت درست حرکت به سمت نقطه را نشان
  خواهد داد. هنگام رسیدن به فاصله 0.5 متری از نقطه مورد نظر، بوق هشدار
  شنیده می‌شود.

  توجه:

  – اگر از گیرنده مجهز به تیلت‌سنسور استفاده می‌کنید، به‌منظور نمایش درست
  جهت‌نما، می‌بایست پنل کاربری گیرنده به سمت اپراتور باشد.

  – پس از رسیدن به فاصله 0.5 متری نقطه، از پارامتر جابجایی در راستای
  شمال-جنوب و شرق-غرب (پارامترهای دوم و سوم از چپ) جهت پیاده‌سازی استفاده
  نمایید. زمانی پیاده‌سازی نقطه به درستی انجام شده است که گیرنده در حالت
  تراز بر روی نقطه قرار گرفته و پارامترهای نوار وضعیت نزدیک به صفر باشد.

  البته برای دستگاه‌های مجهز به تیلت‌سنسور نیازی به تراز بودن ژالن نیست و
  گیرنده همواره مختصات پای ژالن را محاسبه می‌کند.

  – پارامتر چهارم از چپ نیز بیانگر جابجایی ارتفاعی است که در پیاده‌سازی
  ارتفاعی نقاط (کد ارتفاعی) کاربرد دارد.

  – برای پیاده‌سازی با دقت سانتی‌متر حتماً لازم است گیرنده به سامانه‌های
  تعیین موقعیت آنی نظیر شمیم و یا ایستگاه Base (برای دستگاه‌های رادیودار)
  متصل بوده و با دریافت تصحیحات در حالت FIX قرار داشته باشد.

 6. پس از پیاده‌سازی نقطه می‌توان با لمس گزینه Measure، نقطه پیاده‌سازی شده
  را برداشت نمود. حالت برداشت می‌تواند Average ،Topo یا Tilt باشد. در
  صورتی که برداشت در حالت Average باشد، آیکن Measure را لمس نمایید.
 7. جهت متوقف کردن پیاده‌سازی، آیکن لغو عملیات را انتخاب نموده و گزینه STOP
  STAKEOUT را لمس کنید.

پیاده‌سازی خط (Reference Line):

 1. به‌منظور پیاده‌سازی دقیق خط و نیز Reference Line ابتدا لازم است به
  سامانه‌های تعیین موقعیت آنی نظیر شمیم، سحاب، هدی و یا سمت متصل شوید.

 2. برای شروع لازم است مختصات نقاط ابتدا و انتهای خط در نرم‌افزار وارد شده و
  خط مورد نظر ایجاد گردد. یا اینکه به‌طور مستقیم از طریق فایل DXF به
  نرم‌افزار فراخوانی شود.
 3. در گام بعد، روی خط مورد نظر کلیک کرده و با ورود به صفحه جزئیات، گزینه
  STAKEOUT را انتخاب کنید.

 4. در صفحه Stakeout Ref Line پارامترهای لازم برای پیاده‌سازی یک نقطه نسبت
  به خط را وارد نمایید.
  هر خط می‌تواند شامل چند بخش باشد. در قسمت Line Segment بخش مورد نظر را
  تعیین نمایید. طول هر بخش در مقابل آن نمایش داده شده است.
 5. این امکان وجود دارد که پیاده‌سازی نقطه از ابتدای خط یا انتهای خط شروع
  شود. برای شروع پیاده‌سازی از ابتدای خط، در قسمت Direction گزینه Start to
  End و برای شروع پیاده‌سازی از انتهای خط، گزینه End to Start را انتخاب
  نمایید.
 6. در قسمت Distance Along Line، مقدار فاصله نقطه پیاده‌سازی (از نقطه ابتدای
  خط) در راستای خط را وارد نمایید.
 7. در قسمت Offset، مقدار فاصله عمودی نقطه نسبت به خط را وارد نمایید. با
  توجه به Direction، اگر نقطه مورد نظر در سمت راست خط قرار دارد میزان
  Offset مثبت و در غیر این صورت، میزان Offset را با عدد منفی وارد کنید.
 8. در قسمت Height Offset، اختلاف ارتفاع نقطه نسبت به خط را وارد نمایید. با
  توجه به موقعیت نقطه نسبت به خط، از علامت صحیح مثبت یا منفی استفاده کنید.
 9. این امکان وجود دارد که پیاده‌سازی چندین نقطه (با فواصل مشخص از هم) نسبت
  به خط مرجع را انجام دهید. بدین‌منظور مقدار فاصله مورد نظر را در قسمت
  Increment وارد نمایید.
 10. جهت شروع عملیات پیاده‌سازی، گزینه START را لمس کنید.
 11. با کلیک بر روی نوار وضعیت، می‌توان از حالت Stakeout به منوی Reference
  Line تغییر حالت داد و پارامترهای فاصله افقی گیرنده از ابتدای خط (L∆)،
  فاصله عمودی گیرنده از خط (O∆) و فاصله ارتفاعی گیرنده از خط (H∆) را
  مشاهده نمود.

 12. پس از پیاده‌سازی نقطه می‌توان با لمس گزینه Measure، نقطه پیاده‌سازی شده
  را برداشت نمود. حالت برداشت می‌تواند Average ،Topo یا Tilt باشد. در
  صورتی که برداشت در حالت Average باشد، آیکن Measure را انتخاب کرده، نام
  نقطه را تعیین و گزینه START را لمس نمایید.
 13. جهت متوقف کردن پیاده‌سازی، آیکن لغو عملیات را انتخاب نموده و گزینه STOP
  STAKEOUT را لمس کنید.

اضافه کردن Attributes به پروژه:

 1. ابتدا با لمس آیکن Menu، گزینه Project را انتخاب کنید. سپس گزینه Edit را
  لمس نمایید.


 2. در صفحه باز شده عبارت Attributes را لمس کنید تا صفحه Add/Edit Attributes
  باز شود و با انتخاب عبارت ADD NEW ATTRIBUTE، در قسمت Attribute Name نام
  صفت مورد نظر را بنویسید. در قسمت Default Value نیز مقدار صفت را تایپ
  کنید.


 3. با هر بار لمس ADD VALUE این امکان وجود دارد که یک مقدار جدید ایجاد کنید.
  همچنین می‌توان قسمت Default Value را خالی رها کرد تا در حین برداشت مقدار
  صفت را وارد کنید.
 4. پس از لمس عبارت SAVE و سپس BACK به صفحه پروژه بازگشته و در صفحه پروژه با
  لمس آیکن Back به محیط نقشه وارد شوید.

 5. با لمس ایکون Survey در حالت برداشت قرار بگیرید؛ با انتخاب گزینه Measure
  مقادیر انتخابی برای نقطه ثبت خواهد شد.

 6. برای مشاهده مقادیر وارد شده برای هر نقطه کافی است از حالت برداشت خارج و
  سپس نقطه مورد نظر را روی نقشه لمس کنید. اطلاعات توصیفی در صفحه مشخصات
  نقطه برداشت شده مشاهده می‌شود.


تعریف معیار دقت برای برداشت RTK:

 1. در نرم‌افزار RaySurvey این امکان وجود دارد که پس از برداشت نقاط، دقت
  برداشت را مجدداً کنترل و مختصات برداشت شده را ذخیره و یا حذف کرد.
  بدین‌منظور از منوی تنظیمات گزینه Measuring Settings را انتخاب کرده و
  گزینه QUALITY را لمس نمایید.

 2. در صفحه Quality Control پارامترهای کنترل مختلفی وجود دارد که بنابر
  اقتضای برداشت می‌توان پارامترهای دلخواه را مقداردهی نمود.
  حداکثر عمر تصحیحات برای برداشت نقطه در بخش Max age تعیین می‌شود
  .
  قسمت Horizontal quality Better than حد آستانه مربوط به دقت مسطحاتی و
  قسمت Vertical quality Better than نیز مربوط به حد آستانه دقت ارتفاعی
  برحسب متر است.
  متر) است.
 3. ضریب تعدیل دقت موقعیت نیز در قسمت PDOP وارد می‌شود.
 4. حداقل تعداد اپک‌های برداشتی نیز در قسمت Minimum number of point وارد
  شده، در نهایت تیک کنترل کیفیت برداشت را فعال و گزینه SAVE را لمس نمایید.
 5. پس از انجام تنظیمات فوق، آیکن Survey را انتخاب کنید. در صورت برداشت نقطه
  می‌توان دقت نقاط برداشت شده را با حد آستانه‌های تعریف شده مقایسه و در
  صورت قابل قبول بودن نقطه، آن را ذخیره (STORE) و یا در غیر این صورت از
  ذخیره کردن صرف‌نظر (DISCARD) نمود.

پردازش داده‌های Rinex (Static و PPK) با استفاده از سامانه شمیم:

  به‌منظور پردازش داده‌های خام ذخیره شده، پس از تبدیل داده‌های خام به فرمت
  Rinex، می‌بایست فایل مشاهدات در سامانه شمیم بارگذاری گردد. توجه داشته باشید
  که برای پردازش داده‌ها در سامانه شمیم نسخه 3.02 فایل مشاهدات Rinex مورد نیاز
  است. به همین جهت در صورت در اختیار داشتن اکانت فعال در سامانه شمیم از طریق
  یک مرورگر تحت وب و از طریق نشانی

shamim.ssaa.ir/SBC

  وارد سامانه شمیم شوید.
 1. در قسمت User Name نام کاربری و در قسمت Password کلمه عبور حساب کاربری
  خود را وارد کنید.
 2. پس از ورود به سامانه از ابزار سمت چپ در قسمت پس‌پردازش (Post
  Processing)، گزینه محاسبه (Computation) را انتخاب کنید.
 3. در قسمت نام پروژه (Project name) به صورت دلخواه نامی برای پروژه خود
  تعریف نموده و در قسمت سیستم هدف (Target System)، شماره زون سیستم تصویر
  UTM مربوط به منطقه برداشت را تعیین نمایید.
 4. جهت بارگذاری داده‌های خام با استفاده از گزینه Add Rover Data، فایل
  مشاهدات مورد نظر (با فرمت O.) را مسیردهی کنید.
 5. محل تقریبی داده‌های خام روی نقشه مشخص می‌شود. همچنین در سمت راست نام
  داده‌های خام و حجم آن‌ها، نوع برداشت، نام آنتن و نوع گیرنده قابل مشاهده
  است. با انتخاب گزینه Submit و در نهایت انتخاب گزینه Confirm، فایل‌ها در
  سرور شمیم بارگذاری می‌شوند.
 6. علامت چرخ‌دنده به معنای انجام روند پس‌پردازش بوده که بسته به حجم فایل
  بارگذاری شده این روند به طول می‌انجامد. علامت تیک نیز به معنای اتمام
  روند پردازش است. در این قسمت می‌توان مختصات همه نقاط را در سیستم WGS84 و
  UTM به همراه کیفیت مختصاتی آن‌ها مشاهده کرد. همچنین امکان مشاهده گزارش
  هر نقطه به صورت فردی و یا گزارش تمام نقاط وجود دارد.

تنظیمات اتصال به اینترنت از طریق سیم کارت:

  به‌منظور اتصال به اینترنت پس از قرارگیری سیم کارت در داخل گوشی تلفن همراه،
  تنظیمات زیر را انجام دهید:
 1. آیکن Device Settings را لمس نمایید.
 2. در صفحه تنظیمات، گزینه Network & Internet را انتخاب کرده و سپس وارد
  تنظیمات Mobile network شوید.

 3. گزینه Advanced و سپس Access Point Names را انتخاب کنید.

 4. با لمس آیکن Menu در نوار بالا، گزینه New APN را لمس کنید.

 5. در قسمت Name چنانچه اپراتور سرویس‌دهنده خدمات رایتل باشد، عبارت rightel،
  چنانچه اپراتور سرویس‌دهنده خدمات ایرانسل باشد، عبارت MTNirancel و در
  صورتی که اپراتور سرویس‌دهنده خدمات همراه اول باشد، عبارت MCI تایپ شود.
 6. در قسمت APN نیز همانند بخش Name عمل شود.

 7. برای اتصال به اینترنت از نوار کرکره‌ای در بالای صفحه گوشی وارد بخش
  shortcuts شده، آیکن Mobile data را انتخاب کنید. Cellular data را خاموش
  و سپس روشن کنید. در صورت صحت تنظیمات، علامت 4G ،3G یا E در نوار
  نوتیفیکیشن ظاهر می‌شود.

کلیدهای میانبر در گوشی‌های صنعتی Ray-HM:

 1. برداشت نقطه: در گوشی‌های صنعتی Ray-HM این امکان وجود دارد که با فشردن
  دکمه زرد سمت چپ یا سمت راست یا وسط، عملیات برداشت نقطه صورت گیرد.
 2. دکمه‌های ترکیبی کنترلر در حالت برداشت

  F1+3: برداشت به صورت اتوماتیک

  F1+2: برداشت نقطه به صورت دستی

  F1+1: خروج از بخش Survey

 3. دکمه‌ی ترکیبی کنترلر در حالت پیاده‌سازی

  F2+3: انتخاب نقطه به‌منظور پیاده‌سازی

  F2+2: برداشت نقطه پیاده‌سازی شده

  F2+1: خروج از بخش پیاده‌سازی

قابلیت ضمیمه نمودن عکس به برداشت‌ها:

 1. با انتخاب آیکن Menu، از قسمت Data List به صفحه لیست نقاط، خطوط یا
  چندضلعی وارد شوید.
 2. در قسمت جزئیات، گزینه Photo را انتخاب نمایید.
 3. در صفحه باز شده با لمس آیکن عکسبرداری، از عارضه مورد نظر عکس بگیرید.
 4. با لمس آیکن Draw، امکان قرار دادن یادداشت بر روی تصویر وجود دارد.

  با لمس آیکن Choose Color، می‌توانید رنگ قلم را انتخاب نمایید.


  با لمس آیکن Rotate، عکس مورد نظر را می‌توان دوران داد.
 5. پس از اعمال تغییرات، ابتدا آیکن تیک و سپس آیکن ذخیره را لمس نمایید.

توجه:

برای هر عارضه تنها یک عکس ذخیره می‌شود. در نتیجه در صورت عکس گرفتن مجدد و
ذخیره کردن آن، عکس قبلی حذف خواهد شد.

ورود شیپ‌ فایل و فایل رستر به نرم‌افزار:

 1. شیپ فایل مورد نظر را در پوشه به آدرس زیر قرار دهید.

  File Manager/All/RaySurvey/Shape-Layers

  لازم به ذکر است فایل‌های با فرمت SHP, SHX, DBF باید در پوشه ذکر شده قرار
  گیرد.

  در صورتی که در صفحه تنظیمات نرم‌افزار، گزینه Load shapefiles، فعال باشد،
  با هر بار ورود به نرم‌افزار، شیپ‌فایل‌های موجود نمایش داده می‌شود.


  با لمس آیکن Menu، گزینه Layer Settings را انتخاب نمایید. لیست فایل‌های
  موجود در قسمت SHAPEFILES قابل مشاهده است.


  برای بزرگنمایی هر عارضه، بر روی نام آن نگه دارید.

 2. فایل رستر مورد نظر را در پوشه به آدرس زیر قرار دهید.

  File Manager/All/RaySurvey/Raster-Files

  در صورتی که در صفحه تنظیمات نرم‌افزار، گزینه Load raster files، فعال
  باشد، با هر بار ورود به نرم‌افزار، فایل‌های رستر موجود نمایش داده
  می‌شود.


  با لمس آیکن Menu، گزینه Layer Settings را انتخاب نمایید. لیست فایل‌های
  موجود در قسمت RASTER FILES قابل مشاهده است.


  برای بزرگنمایی هر عارضه، بر روی نام آن نگه دارید.

نحوه به‌روز رسانی نرم‌افزار گیرنده:

  با لمس آیکن Menu، گزینه Update Device را انتخاب نمایید.


 1. در صورت اتصال به اینترنت، اخرین ورژن نرم‌افزار بررسی می‌شود و در صورت
  به‌روز نبودن نرم‌افزار گیرنده، مشخصات آخرین ورژن به همراه گزینه Start
  Download نشان داده می‌شود. همچنین این امکان فراهم است که با لمس گزینه
  CHECK UPDATE، از آخرین ورژن نرم‌افزار گیرنده مطلع شوبد.

  در صورت عدم اتصال به اینترنت، با انتخاب گزینه SELECT FILE، فایل لازم جهت
  به‌روز رسانی نرم‌افزار گیرنده را انتخاب نمایید.

 2. با انتخاب گزینه زیر، فایل به‌روز رسانی به گیرنده ارسال می‌شود.
 3. گیرنده را خاموش و سپس روشن نمایید.
 4. چراغ های گیرنده پس از روشن شدن چند مرتبه چشمک خواهند زد.

  پس از اتمام چشمک زدن چراغ ها، چراغ بلوتوث و پاور به حالت نرمال چشمک
  خواهند زد.

 5. گیرنده را خاموش و سپس روشن نمایید.

  به گیرنده متصل شده و در صفحه about، ورژن نصب شده را بررسی نمایید.

ایجاد پروژه جهت طرح برون‌سپاری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و تهیه فایل‌های خروجی مرتبط:

  در این طرح، به استناد تبصره 3 ماده 9 آئین‌ نامه قانون حدنگار (کاداستر) و
  ایجاد تمهیدات لازم جهت برون سپاری و ضرورت یکسان‌ سازی استاندارد نقشه‌ های
  ارائه شده، به منظور تسریع در ارائه خدمات و تعیین موقیعت مکانی دقیق املاک و
  تهیه نقشه‌های عرصه املاک و اراضی در سامانه شمیم از ظرفیت بخش خصوصی،
  کارشناسان و نیروهای متخصص در حوزه نقشه‌برداری استفاده خواهد شد.
  در فرایند برون‌سپاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موقعیت دقیق نقاط
  گوشه‌های ملک که قبلا برای نقشه‌بردار مشخص شده‌است، توسط نقشه‌بردار برون سپار
  جهت فرایند اعتبار سنجی از طریق اکانت SSBR به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و
  املاک کشور، ارسال می‌شود.
 1. یک پروژه جدید ایجاد کرده و گزینه YES را انتخاب نمایید. 2. در پروژه ایجاد شده، برداشت‌های لازم را انجام دهید.
 3. جهت تهیه فایل‌های خروجی، با لمس آیکن Menu گزینه Cadastre را انتخاب
  نمایید.

 4. جهت تهیه فایل برای اعتبارسنجی در سامانه تام، گزینه TAM Validation

  جهت تهیه فایل برای ارسال اشکال در سامانه تام، گزینه TAM Checking

  جهت تهیه فایل برای نرم‌افزار ترنس-پلی، گزینه Trans-Poly

  و جهت تهیه فایل برای اعتبارسنجی گیرنده های رایمند، گزینه SSBR Log را
  انتخاب نمایید.

 5. نام فایل (به‌طور پیش‌فرض نام پروژه) و تعداد نقاط موجود قابل مشاهده است.

  در نهایت گزینه Export را لمس نمایید.

  و به‌منظور اشتراک‌گذاری آن، گزینه Share را انتخاب نمایید.

accordion