پشتیبانی، آموزش
پشتیبانی، آموزش، سوالات متداول

دسترسی به دیتاشیت، کاتالوگ و راهنمای کاربری استفاده از محصولات سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین پاسخ به سوالات متداول درخصوص گیرنده های GPS و GNSS دقیق نقشه برداری و GIS اعم از، iRoNet، iRo، RaySurvey،RayPad، iRNet پاسخ به سوالات متداول در خصوص روش های مختلف تعیین موقعیت Post، Stop & Go ،PPK،RTK Processing بااستفاده از گیرنده های دو فرکانسه، سه فرکانسه و مالتی فرکانسه GNSS .

مشاهده اطلاعات بیشتر