همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

تجهیزات رادیویی

گیرنده RNAP مدل BGR hover
4
RNAP مدل BGR

مودم GPRS 4.5G

6 تا 10 ساعت عملکرد بی وقفه

IP65

RNAP (نقطه دسترسی به سامانه‌های DGPS/RTK) hover
5
RNAP (نقطه دسترسی به سامانه‌های DGPS/RTK)

مودم GPRS 4.5G

6 تا 10 ساعت عملکرد بی وقفه

IP65