شرایط فروش به سه صورت زیر می باشد

 1. فروش نقدی
 2. فروش لیزینگ یا وام بانکی
 3. فروش اقساطی

فروش نقدی

در فروش نقدی خریدار محصولات را به صورت نقدا پرداخت می کند و شرکت مکان پرداز رایمند یک عدد
ژالن کربنی را به عنوان هدیه به خریدار محترم تقدیم می کند.

فروش لیزینگ یا وام بانکی(80-20)

دراین طرح که با همکاری صندوق نوآوران شکوفایی ریاست جمهوری صورت می گیرد به هریک از خریداران به میزان 80% خرید، وام 9% تعلق می گیرد .
نحوه باز پرداخت وام به صورت اقساط 3 ماهه می باشد همچنین خریدار موظف است 20درصد مبلغ  را در مرحله اول خرید پرداخت نماید.

 

مدارک مورد نیاز فروش لیزینگ

 1. اعلام نام، نام خانوادگی و کد ملی خریدار به کارشناسان فروش شرکت
 2. تکمیل مدارک
 3. اعتبار سنجی مدارک متقاضی و ضامن(درصورت وجود)
 4. تایید اعتبار سنجی توسط بانک و اعلام زمان قرارداد به مشتری
 5. واریز پیش پرداخت به حساب شرکت رایمند
 6. عقد قرار داد در بانک و تحویل دستگاه در شرکت

پس از اعلام نام و کدملی خریدار به شرکت و همانگی با کارشناسان، خریدار می بایست مدارک زیر را به صورت فیزیک به شرکت رایمند ارسال نماید.

مدارک هویتی:

  • تصویرتمام صفحات شناسنامه
  • تصویر کارت ملی (پشت و رو)
  • تصویر کارت پایان خدمت (اختیاری)

 

مدارک سکونتی:

تصویر سند یا اجاره نامه محل سکونت + فیش خدماتی تلفن یا برق محل سکونت

مدارک شغلی :

  1.  کارمند دولت:
   -گواهی اشتغال به کار از سازمان ذيربط
   – تصوير آخرين حكم کارگزينی
   – تصوير فيش حقوقی ماه آخر
  2. کارمند بخش خصوصی:
   -گواهی اشتغال به کار از سازمان ذيربط
   – تصوير فيش حقوقی ماه آخر
   – تصوير ليست دو ماهه آخر بيمه ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعی (يا ساير سازمانهاي بيمه گر)
   – تصوير صفحه اول دفترچه بيمه معتبر
  3. کاسب
   -تصوير جواز کسب معتبر
   – تصوير اجاره نامه محضري يا سند مالكيت محل کسب
   – پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)
  4. پزشك
   -تصوير پروانه مطب
   – تصوير کارت نظام پزشكی
   – گواهی اشتغال به کار يا تصوير اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت محل مطب
   – پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)
   (درصورتیکه پزشك در بخش خصوصی يا سازمانهاي دولتی شاغل باشد مطابق رديف 8 و 3 مدارک مورد نياز می باشد.)
  5. کارشناس دادگستري
   -تصوير پروانه رسمی دادگستري
   – تصوير اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت دفتر در صورت موجود بودن
   – پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)
  6. وکيل دادگستري
   -تصوير پروانه وکالت
   – تصوير اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت دفتر وکالت
   – پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)
  7. رانندگان (ماشينهاي سنگين و تاکسی)
   -تصوير کارنامه يا دفترچه کار تاکسيرانی
   – ارايه گواهی اشتغال به کار از اتحاديه تاکسيرانی يا اتحاديه مربوط
   – تصوير سند مالكيت خودرو (در صورتی که راننده مالك خودرو باشد)
   – پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)
   – تصوير از کارت هوشمند باري و يا دفترچه کار خودروهاي سنگين معتبر
  8. سردفتراسناد رسمی
   -تصوير پروانه اسناد رسمی
   – تصوير اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت دفتر
   – پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)
  9. کشاورز
   -پروانه چاه يا دفترچه کشاورزي و تأييديه شوراي روستا
   – پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)
   – تصوير مدارک زمين کشاورزي
  10. بازنشسته
   -تصوير حكم بازنشستگی
   – گواهی از کانون بازنشستگان ذيربط
   – تصوير فيش حقوقی ماه آخر
  11. مستمري بگيران
   -فيش حقوقی ماه آخر
   – گواهی از سازمان پرداخت کننده مستمري
  12. خانم هاي خانه دار
   -معرفی دو ضامن حايز شرايط و شاغل که يكی از آنها الزاماً همسر وي باشد و ارايه مدارک توسط ضامنين طبق مشاغل اعلام شده برحسب مورد می باشد.
  13. اعضاي هئيت مديره
   -اساسنامه شرکت
   – معرفی نامه از شرکت
   – روزنامه رسمی تاسيس و تغييرات شرکت
   – آخرين اظهارنامه مالياتی شرکت
   – ليست بيمه پرسنلی شرکت
   -پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه

 

نکته: در صورتی که مشمول هیچ یک از بندهای فوق نباشید ارائه قرارداد نقشه برداری به ارزش بالا 10,000,000  میلیون تومان الزامی می باشد.

 

سایر مدارک تکمیلی:

 • گواهی امضا متقاضی و ضامن (در صورت وجود) به نام شرکت لیزینگ پارسیان
 • گردش حساب 6 ماهه
 • صفحه دفترچه بیمه (درصورت لزوم)

 

اعتبار سنجی توسط بانک

در این مرحله می بایست منتظر نتیجه اعتبار سنجی مدارک از بانک بود پس از تایید اعتبار سنجی خریدارمحترم مبلغ پیش پرداخت را به حساب اعلام شده توسط شرکت واریز نموده و فیش واریزی را حتما از طریق شماره تلفن های شرکت، واحد فروش 02147276 ارسال نمایید.

عقد قرار داد در بانک و تحویل دستگاه در شرکت

پس از حداقل 3 روزکاری می توانید جهت عقد قرارداد و تحویل دستگاه تشریف آورید.

نکته: عقد قرار داد توسط بانک انجام می پذیرد.

 

طرح پیش فروش دستگاه IRo-Net 600 کانال(اتمام یافته)

در این طرح در صورت پیش پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان
و پرداخت 10میلیون تومان در هنگام تحویل
دستگاه IRo-Net با تیلت دارای 2 میلیون تومان تخفیف و
دستگاه IRo-Net بدون تیلت دارای 3 میلیون تومان تخفیف
می باشد و مابقی مبلغ طی چهار ماهه به صورت اقساطی دریافت می گردد.