آموزش Raysurvey2

 • معرفی آیکون‌های موجود در صفحه اصلی نرم‌افزار
  I. آیکون Bluetooth Connection:
  از طریق این آیکون، ارتباط بلوتوثی بین گیرنده و کنترلر برقرار می‌گردد.

 • آیکون مذکور را لمس نموده و در صفحه باز شده در قسمت Paired Devices، نام بلوتوث دستگاه‌هایی که کنترلر از پیش به آن‌ها متصل بوده نمایش داده می‌شود.
  با لمس گزینه SCAN، نام بلوتوث دستگاه‌های موجود جهت اتصال به کنترلر، در صفحه نمایش داده می‌شود.
  با انتخاب نام بلوتوث گیرنده iRo مورد نظر و لمس آیکون بلوتوث، ارتباط بین گیرنده و کنترلر برقرار می‌شود.
  همچنین با فعال نمودن گزینه Auto connect، اتصال خودکار کنترلر به گیرنده، در هر بار ورود به نرم‌افزار فراهم می‌شود.
 • با لمس مجدد آیکون گیرنده، نام بلوتوث و مشخصات دستگاه iRo از جمله مدل، شماره سریال دستگاه، تاریخ تولید، میزان درصد شارژ باتری، جریان مصرفی، ولتاژ باتری، فضای خالی حافظه گیرنده، دمای داخلی دستگاه و اندازه آفست آنتن L1 و L2 قابل مشاهده است.
  با لمس مجدد آیکون بلوتوث، ارتباط کنترلر با گیرنده قطع می‌شود.
 • II. آیکون Satellites:
  با استفاده از این آیکون، مشخصات ماهواره‌های ردیابی شده قابل مشاهده است.
 • اعداد نمایش داده شده در کنار آیکون ماهواره معرف تعداد ماهواره‌های ردیابی شده است.
 • در بخش TRACKING TABLE، سلامت وضعیت ماهواره‌هایی که سیگنال آن‌ها دریافت می‌شود را می‌توان مشاهده نمود.
 • در بخش TRACKING GRAPH، نمودار میله‌ای از وضعیت SNR (سیگنال به نویز) نمایش داده می‌شود.
  در صورتی که عدد SNR کمتر از 30 باشد، کیفیت سیگنال ماهواره ضعیف است. همچنین اگر عدد SNR بیش از 40 باشد، کیفیت سیگنال ماهواره شرایط مطلوبی دارد.
 • در بخش SKY PLOT، آرایش هندسی ماهواره‌ها نشان داده شده است؛ گیرنده در مرکز دایره قرار دارد و با توجه به زاویه ارتفاعی و آزیموت، وضعیت ماهواره‌ها قابل مشاهده است.
 • III. آیکون NTRIP Settings:
  به‌منظور تعریف پروفایل دریافت تصحیحات RTK، از آیکون رعد و برق استفاده می‌شود.
 • IV. آیکون Position Status:
  پس از اتصال به سامانه مرجع از طریق آیکون رعد و برق، با لمس آیکون Position Status، موقعیت فعلی گیرنده و فاصله از نزدیک‌ترین ایستگاه مرجع نشان داده می‌شود.
 • در قسمت CURRENT POSITION، پارامترهای مربوط به موقعیت گیرنده Rover از قبیل مختصات ژئودتیک، شماره زون و مختصات UTM، وضعیت لحظه‌ای مختصات، دقت مسطحاتی و دقت ارتفاعی قابل مشاهده است.
 • در قسمت BASELINE، پارامترهای کاربردی موجود عبارت است از طول بیس‌لاین، طول و عرض جغرافیایی ایستگاه مرجع.
 • در قسمت RTK Processing Status، بخش اول بیانگر فرکانس سیگنال‌های دریافتی از هر یک از سیستم‌های تعیین موقعیت است. در ادامه، تعداد و کیفیت سیگنال‌ها نشان داده شده است. بیشترین کیفیت سیگنال با حرف A و کمترین کیفیت با حرف D تعیین می‌شود.

  V. آیکون Select Items:
  در صفحه اصلی نرم‌افزار، بر روی 8 پارامتر موجود کلیک کرده و آیکون چرخ‌دنده را انتخاب نمایید.
 • در صفحه باز شده، می‌توانید تعداد سطر و پارامترهای انتخابی جهت نمایش در صفحه اصلی نرم‌افزار را مشخص کنید.
  تعداد سطر مورد نظر جهت نمایش را در قسمت Row Count تعیین نمایید.
 • پارامترهای موجود جهت نمایش عبارتند از:
  Point: نام نقطه
  Lat: عرض جغرافیایی
  Lon: طول جغرافیایی
  Easting: مؤلفه شرقی-غربی مختصات UTM
  Northing: مؤلفه شمالی-جنوبی مختصات UTM
  HRMS: دقت مسطحاتی
  VRMS: دقت ارتفاعی
  Age: تأخیر در دریافت تصحیحات بر حسب ثانیه
  Epoch: اپک
  Mode: نوع موقعیت
  El-Height: ارتفاع از سطح بیضوی
  Ant-Height: ارتفاع آنتن
  PDOP: ضریب تعدیل دقت تعیین موقعیت
  Distance: فاصله افقی (با ضریب مقیاس 1) از آخرین نقطه برداشت شده
  Code: کد
  Description: توضیحات
 • توجه:
  پارامتر PDOP بیانگر کیفیت آرایش هندسی ماهواره‌ها است. درجه‌بندی کیفیت مقادیر مختلف PDOP در جدول زیر مشاهده می‌شود.


 • i. گزینه Project
 • با انتخاب این گزینه، امکان ایجاد، ویرایش و حذف پروژه وجود دارد.


 • با انتخاب گزینه Import project، فراخوانی پروژه مورد نظر امکان‌پذیر است.
  گزینه Export project نیز امکان تهیه خروجی از پروژه مورد نظر را فراهم می‌کند.
  از طریق گزینه Export All project نیز می‌توان از تمامی پروژه‌های موجود، خروجی تهیه کرد.
 • با لمس آیکون مرتب‌سازی، امکان مرتب‌سازی پروژه‌ها بر اساس نام یا تاریخ وجود دارد. پس از انتخاب نوع مرتب‌سازی با لمس گزینه Apply چیدمان مورد نظر اعمال می‌گردد.
 • ii. گزینه Data List
  دسترسی به لیست نقاط، خطوط، چندضلعی و فایل‌های خام ذخیره شده از طریق گزینه Data List امکان‌پذیر است.
 • در هر یک از لیست عوارض (نقاط، خطوط یا چندضلعی)، با لمس آیکون مرتب‌سازی می‌توان داده‌ها را بر اساس نام یا تاریخ مرتب نمود.
 • همچنین می‌توان با لمس آیکون فیلتر داده‌ها را بر اساس نوع آن (COGO ،STAKEOUT ،MEASURE ،MANUAL و ...) نمایش داد.
 • با لمس سطر مربوط به هر عارضه در لیست عوارض به مدت یک ثانیه، امکان انتخاب هر اندازه‌گیری به‌منظور خروجی گرفتن، حذف و ... به‌طور مجزا از سایر داده‌ها وجود دارد.
 • همچنین به‌منظور حذف تمامی داده‌های موجود، آیکون سطل زباله را لمس نموده و در پنجره باز شده گزینه DELETE را انتخاب نمایید.
 • iii. گزینه Import Data
  در این بخش فراخوانی داده از قبیل نقاط، خطوط و یا چندضلعی با دو فرمت CSV (یا TXT) و DXF با استفاده از گزینه Import Data امکان‌پذیر است.
 • iv. گزینه Settings
 • Raw Data Logging:

 • در قسمت Logging Mode، نحوه ذخیره‌سازی داده خام را در سه حالت DISABLE (عدم ذخیره داده خام)، STATIC (برداشت استاتیک) یا STATIC-KINEMATIC (برداشت PPK) می‌توان تعیین نمود.
 • در بخش Logging Rate، نرخ ذخیره‌سازی بر حسب ثانیه تعیین می‌گردد.
 • در قسمت Max File Size، حداکثر حجم فایل باینری جهت ذخیره‌سازی داده خام را می‌توان تعیین نمود. در صورت تکمیل شدن حجم فایل در حین عملیات، ادامه برداشت در یک فایل جدید ذخیره می‌شود.
 • اگر پارامتر Storage Handling Mode، بر روی Stop تنظیم گردد، زمانی که حافظه داخلی دستگاه پر شود، ذخیره‌سازی داده خام متوقف شده و دیگر داده خام ذخیره نمی‌گردد. اما اگر گزینه Overwrite انتخاب شود، فایل‌های باینری جدید جایگزین فایل‌های قبلی موجود در حافظه می‌شود.
 • پارامتر Minimum File Space حداقل فضای خالی باقیمانده در حافظه داخلی گیرنده را تعیین می‌کند. زمانی که حافظه خالی دستگاه به میزان تعیین شده در این پارامتر برسد، عملکرد تنظیم شده در بخش Storage Handling Mode اجرا می‌شود.
 • Radio:
  تنظیمات رادیویی برای دستگاه‌های مجهز به ماژول رادیویی در این بخش انجام می‌گیرد.
 • Operation Mode:
  تنظیمات Base و Rover در این بخش صورت می‌پذیرد.
 • Satellite:
 • در این بخش می‌توان حد زاویه نسبت به افق (Cut Off Angle) و سیستم‌های تعیین موقعیت مختلف جهت دریافت سیگنال ماهواره را تعیین نمود.
 • Tilt:
  در این قسمت می‌توان تیلت‌سنسور دستگاه‌های مجهز به IMU را کالیبره نمود و پارامترهای مربوط به تیلت را مشاهده کرد.
 • Reboot/Reset:
  به‌منظور بازگرداندن تنظیمات اولیه نرم‌افزار iRo از گزینه Soft reset استفاده می‌شود.
  جهت بازگرداندن تنظیمات اولیه سخت‌افزار و نرم‌افزار iRo می‌توان از گزینه Hard reset استفاده کرد.
  با انتخاب گزینه Reboot نیز سیستم عامل گیرنده ابتدا خاموش شده و مجدداً راه‌اندازی می‌شود.
 • v. گزینه Map
  در قسمت Point Label، می‌توان یکی از پارامترهای موجود را جهت نمایش در کنار نقطه در صفحه نقشه انتخاب نمود.
 • در قسمت Line And Area Label، امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش نام عارضه (خط یا چندضلعی) در کنار آن در صفحه نقشه وجود دارد.
 • در قسمت Zoom to Scale، می‌توان عدد مقیاس پیش‌فرض را جهت بزرگنمایی صفحه نقشه تنظیم نمود.
 • با انتخاب گزینه Show Compass، قطب‌نما در صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.
  لازم به ذکر است جهت نمایش قطب‌نما، نیاز به راه‌اندازی مجدد نرم‌افزار است.
 • vi. گزینه Sounds and Language
  می‌توان تنظیمات صوتی از جمله صدای سخنگو، لرزش و صدای بوق در حین برداشت را در این بخش انجام داد.
 • همچنین می‌توانید زبان نرم‌افزار را از بخش Language، بر روی زبان فارسی یا انگلیسی (English) تنظیم نمایید.
 • vii. گزینه Help
  راهنمای جامع و کامل از تمامی قابلیت‌های نرم‌افزار RaySurvey و گیرنده‌های iRo و همچنین سوالات متداول در این بخش موجود است.
  viii. گزینه About
  مشاهده نام و شماره نسخه نرم‌افزار RaySurvey، نسخه نرم‌افزار گیرنده iRo و اعمال فایل لایسنس در این بخش امکان‌پذیر است.
 • ix. گزینه Exit
  با انتخاب گزینه Exit، از نرم‌افزار خارج شده و با انتخاب گزینه POWER OFF AND EXIT، علاوه‌بر خروج از نرم‌افزار، دستگاه iRo نیز خاموش می‌گردد.
 1. ابتدا از اتصال به اینترنت و برقراری ارتباط کنترلر با گیرنده از طریق بلوتوث اطمینان حاصل نمایید.
 2. با لمس آیکون Menu از نوار بالا و انتخاب گزینه Settings و زیرمنوی Operation Mode وارد بخش تنظیمات Base و Rover شوید.
 3. در قسمت Operation Mode گزینه ROVER و در قسمت RTK Link Type گزینه NTRIP را انتخاب کرده و گزینه SAVE را لمس نمایید.
 4. پس از برقراری اتصال، به‌منظور تعریف یک پروفایل دریافت تصحیحات، از گزینه رعد و برق در بخش Ntrip Caster IP، آدرس سرور ارسال کننده تصحیحات، 178.252.171.15 و در بخش Ntrip Caster Port، عدد 2101 را وارد کنید.
 5. نام کاربری (Username) و رمز (Password) خود را وارد کنید و در نهایت بر روی گزینه GET SOURCE TABLE کلیک کرده و الگوریتم دریافت تصحیحات (Mount Point) را انتخاب نمایید.
 6. با لمس گزینه CONNECT وارد نقشه شده و مشاهده می‌کنید که علامت رعد و برق کوچک و بزرگ می‌شود. صبر کنید تا Age بر روی عدد 1 و Mode بر روی حالت FIXED قرار بگیرد. توجه داشته باشید که علامت بعلاوه با دو تیک بر روی آن، به معنای حالت FIX، قرار داشته باشد. اکنون دستگاه آماده برداشت است.
 7. در صفحه اصلی نرم‌افزار، آیکون Measuring Settings را لمس نموده و Measuring Mode مورد نظر را انتخاب کنید.
 8. در صورتی که گزینه Show point details dialog فعال باشد، پس از هر برداشت جزئیات اندازه‌گیری مربوط به نقطه نمایش داده می‌شود.
  توجه:
  - در صورتی که برداشت در حالت Topo انتخاب گردد، به ازای هر بار کلیک بر روی آیکون Measure یک نقطه ذخیره می‌شود.
  - چنانچه برداشت در حالت Average تنظیم شده و با فعال‌سازی گزینه Auto Stop زمان برداشت تعیین گردد، با لمس آیکون Measure شروع به برداشت نقطه نموده و پس از گذشت مدت زمان مشخص شده، عملیات برداشت به صورت خودکار متوقف می‌شود. در نهایت از تمامی مختصات‌های برداشت شده میانگین‌گیری کرده و مختصات متوسط را ذخیره می‌نماید. تعداد مختصات برداشت شده در حالت Average با پارامتر Epoch نمایش داده می‌شود.
 9. - برداشت RTK در حالت Tilt، برای دستگا‌ه‌های مجهز به ماژول تیلت‌سنسور IMU مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 10. به‌منظور شروع برداشت RTK، از منوی START و زیر منوی Survey آیکون اندازه‌گیری را لمس کنید.
  همچنین جهت سهولت در کار، امکان برداشت با دکمه Low Volume (کم کردن صدا) گوشی قرار داده شده است.
 11. توجه:
  - در صورتی که قصد برداشت در حالت Average را دارید، آیکون play را لمس نموده و پس از معرفی نام نقطه گزینه START را انتخاب نمایید.
 12. برای مشاهده نقاط برداشت شده از بخش Survey خارج شوید، آیکون Menu از نوار بالا را انتخاب و سپس گزینه Data List و Point را لمس نمایید.
 1. به‌منظور برداشت استاتیک، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Settings را انتخاب کنید.
 2. گزینه Raw Data Logging را لمس نمایید.
 3. Logging Mode را در حالت Static قرار داده و نرخ ذخیره‌سازی داده را در قسمت Logging Rate تعیین کنید. در صورتی که Logging Rate بر روی 1 تنظیم شود، مشاهدات به ازای هر 1 ثانیه ذخیره می‌گردد.
  متناسب با حجم عملیات برداشت، پارامتر Max File Size را می‌توانید از 10 تا 50 مگابایت تعیین نمایید.
  پس از انجام تنظیمات فوق، گزینه SAVE را لمس نمایید.
 4. توجه:
  در صورتی که مدت زمان برداشت برای هر نقطه کمتر از یک ساعت باشد، Logging Rate را بر روی 1 ثانیه تنظیم کنید. برای برداشت‌های بیشتر از یک ساعت می‌توان بر روی عدد 2 و یا بیشتر تنظیم نمود.
 5. توجه داشته باشید که حالت برداشت بر روی Average قرار داشته باشد. بدین‌منظور گزینه Measuring Settings را انتخاب و Measuring Mode را به حالت Average تغییر داده و با فعال نمودن Auto Stop زمان مورد نظر را تنظیم و سپس آیکون SAVE را لمس کنید.
 6. جهت شروع برداشت، از منوی START گزینه Survey را انتخاب و آیکون Start GPS را لمس نمایید. نام نقطه را وارد کرده و گزینه START را لمس کنید. به دلیل تنظیم Logging Rate بر روی 1 ثانیه، در هر 1 ثانیه یک عدد به مقدار Epoch اضافه می‌شود.
 7. در صورت عدم فعال‌سازی Auto Stop، پس از گذشت مدت زمان لازم، جهت متوقف نمودن برداشت، آیکون Stop GPS را لمس کنید.
 8. توجه:
  - در شرایط کاملاً نرمال و آسمان باز و با نرخ ذخیره‌سازی 1 ثانیه، حداقل زمان لازم برای برداشت هر نقطه 20 دقیقه است. در محیط‌هایی که با محدودیت دید ماهواره همراه است، به دلیل کاهش تعداد ماهواره‌های ردیابی شده، لازم است مدت زمان برداشت از 20 دقیقه بیشتر شود. همچنین بدیهی است با تغییر عدد نرخ ذخیره‌سازی به بیش از 1 ثانیه، زمان برداشت متناسب با Logging Rate انتخاب شده، افزایش می‌یابد.
  - پس از اتمام برداشت و قبل از خاموش کردن گیرنده، تنظیمات مربوط به ذخیره داده خام را از حالت Static به حالت Disable تغییر دهید.
 9. برای مشاهده فایل‌های باینری ذخیره شده، از منوی تنظیمات، گزینه Data List را انتخاب کرده و Log Files را لمس نمایید.
 10. توجه:
  - داده‌های استاتیک با فرمت bin یا باینری در حافظه داخلی گیرنده ذخیره می‌شود.
 11. - در برداشت استاتیک، پس از هر روز کاری داده‌های خام را کنترل و تخلیه کنید. برای تخلیه می‌بایست از کابل تخلیه استفاده نمایید. از دو طریق می‌توان اقدام به تخلیه نمودن داده‌های باینری کرد:
  I- کابل تخلیه را به پورت p2 دستگاه و سپس به رایانه متصل کرده و فایل مورد نظر را کپی کنید.
  II- همچنین می‌توانید پس از اتصال کابل تخلیه به پورت P2، یک فلش را به کابل تخلیه متصل نموده و در نرم‌افزار RaySurvey با ورود به بخش Log Files فایل‌های باینری مورد نظر را انتخاب و گزینه Copy را لمس نمایید تا فایل‌های باینری در فلش کپی گردد.
  توجه داشته باشید که در روش دوم، فایلی که در قسمت زیرین آن عنوان Active نوشته شده است، از آنجا که آماده برای ذخیره داده خام است، امکان انتخاب آن جهت کپی در فلش وجود ندارد. به‌منظور تخلیه این فایل، ابتدا می‌بایست یک بار دستگاه خاموش و سپس روشن شود.
 12. - پس از تخلیه، با استفاده از برنامه RinexConverter-2.4 اقدام به تبدیل داده‌های خام به راینکس (نسخه 2.10 و یا 3.02) نمایید.
  - پس از هر بار اتصال دستگاه iRo به رایانه، دستگاه را یک بار خاموش و روشن کنید.
  - توجه داشته باشید که از اتصال دستگاه به رایانه‌های ویروسی اکیداً خودداری شود.
  - در صورتی که تعداد داده‌های باینری در حافظه دستگاه بیش از صد عدد باشد، پس از انتقال همه داده‌های باینری در رایانه، اقدام به فرمت حافظه دستگاه نمایید. بدین‌منظور از فرمت Fat32، برای گیرنده‌های iRo سرعت 16 کیلوبایت و گیرنده‌های iRoPro سرعت 32 کیلوبایت استفاده کنید.
  - نحوه نام‌گذاری فایل‌های باینری به صورت زیر است:
  چهار رقم اول: شماره سریال دستگاه
  چهار رقم دوم: سال میلادی (2020)
  سه رقم بعدی: روز از سال میلادی
  دو رقم بعدی: ساعت به وقت UTC
  دو رقم آخر: دقیقه به وقت UTC
  - به‌منظور تبدیل ساعت UTC به وقت ایران به صورت زیر عمل شود:
  ساعت ایران در شش ماهه اول سال = UTC+4.5
  ساعت ایران در شش ماهه دوم سال = UTC+3.5
  - جهت محاسبه روز از سال میلادی از لینک زیر می‌توانید استفاده کنید:
  www.labsat.co.uk
 1. برای شروع برداشت PPK، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Settings را انتخاب کنید.
 2. گزینه Raw Data Logging را لمس نمایید.
 3. Mode را در حالت Static_Kinematic قرار داده و نرخ ذخیره‌سازی داده را در قسمت Logging Rate بر روی 1 ثانیه تنظیم کنید.
  متناسب با حجم عملیات برداشت، پارامتر Max File Size را می‌توانید از 10 تا 50 مگابایت تعیین نمایید.
  پس از انجام تنظیمات فوق، گزینه SAVE را لمس کنید.
 4. توجه داشته باشید که حالت برداشت بر روی Average قرار داشته باشد. بدین‌منظور گزینه Measuring Settings را انتخاب و Measuring Mode را به حالت Average تغییر داده و با فعال نمودن Auto Stop زمان مورد نظر را تنظیم و سپس آیکون SAVE را لمس کنید.
 5. جهت شروع برداشت، از منوی START گزینه Survey را انتخاب و آیکون Start GPS را لمس نمایید. نام نقطه را وارد کرده و گزینه START را لمس کنید. به دلیل تنظیم Logging Rate بر روی 1 ثانیه، در هر 1 ثانیه یک عدد به مقدار Epoch اضافه می‌شود. توجه:
  در شرایط کاملاً نرمال و آسمان باز و با نرخ ذخیره‌سازی 1 ثانیه، حداقل زمان لازم برای برداشت اولین نقطه، 20 دقیقه و نقاط بعد از آن 1 الی 2 دقیقه است. در محیط‌هایی که با محدودیت دید ماهواره همراه است، به دلیل کاهش تعداد ماهواره‌های ردیابی شده، لازم است مدت زمان برداشت، بیشتر شود. بدیهی است با تغییر نرخ ذخیره‌سازی، زمان برداشت متناسب با Logging Rate انتخاب شده، افزایش می‌یابد.
 6. در صورت عدم فعال‌سازی Auto Stop، پس از گذشت مدت زمان لازم، جهت متوقف نمودن برداشت، آیکون Stop GPS را لمس کنید. توجه:
  - در زمان برداشت PPK از خاموش کردن گیرنده، قرار دادن گیرنده کنار دیوار یا ساختمان‌های بلند یا زیر درختان (محیط‌هایی که باعث کاهش ناگهانی تعداد ماهواره‌های دریافتی می‌شود) و سروته کردن گیرنده بدلیل از بین رفتن عدد ابهام فاز که منجر به عدم پردازش داده‌های برداشت شده می‌گردد، خودداری کنید.
  - در صورت رخداد هر یک از وقایع فوق، یکبار گیرنده را خاموش و روشن کرده و آخرین نقطه برداشت شده به مدت 20 دقیقه و نقاط بعد از آن 1 الی 2 دقیقه برداشت گردد. توجه داشته باشید که برداشت‌های انجام شده بعد از خاموش و روشن کردن دستگاه، در فایل باینری جدیدی ذخیره می‌شود.
  - پس از اتمام برداشت و قبل از خاموش کردن گیرنده، تنظیمات مربوط به ذخیره داده خام را از حالت Static_Kinematic به حالت Disable تغییر دهید.
 7. برای مشاهده فایل‌های باینری ذخیره شده، با لمس آیکون Menu از نوار بالا، گزینه Data List را انتخاب کرده و گزینه Log Files را لمس نمایید. جهت تخلیه فایل‌های باینری، گیرنده را از طریق کابل تخلیه به رایانه متصل کنید. توجه:
  - توجه داشته باشید که داده‌های PPK با فرمت bin یا باینری در حافظه داخلی گیرنده ذخیره می‌شود. - در برداشت PPK، پس از هر روز کاری داده‌های خام را کنترل و تخلیه کنید. برای تخلیه می‌بایست از کابل تخلیه استفاده نمایید. از دو طریق می‌توان اقدام به تخلیه نمودن داده‌های باینری کرد:
  I- کابل تخلیه را به پورت p2 دستگاه و سپس به رایانه متصل کرده و فایل مورد نظر را کپی کنید.
  II- همچنین می‌توانید پس از اتصال کابل تخلیه به پورت P2، یک فلش را به کابل تخلیه متصل نموده و در نرم‌افزار RaySurvey با ورود به بخش Log Files فایل‌های باینری مورد نظر را انتخاب و گزینه COPY را لمس نمایید تا فایل‌های باینری در فلش کپی گردد.
  توجه داشته باشید که در روش دوم، فایلی که در قسمت زیرین آن عنوان Active قرار دارد، از آنجا که آماده برای ذخیره داده خام است، جهت تخلیه انتخاب نمی‌گردد. به‌منظور تخلیه این فایل، ابتدا می‌بایست یک بار دستگاه خاموش و سپس روشن شود. - پس از تخلیه، با استفاده از برنامه RinexConverter-2.4 اقدام به تبدیل داده‌های خام به راینکس (نسخه 2.10 و یا 3.02) نمایید.
  - پس از هر بار اتصال دستگاه iRo به رایانه، دستگاه را یکبار خاموش و روشن نمایید.
  - توجه داشته باشید که از اتصال دستگاه به رایانه‌های ویروسی اکیداً خودداری کنید.
  - در صورتی که تعداد داده‌های باینری در حافظه دستگاه بیش از صد عدد باشد، پس از انتقال همه داده‌های باینری در رایانه، اقدام به فرمت حافظه دستگاه نمایید. بدین‌منظور از فرمت Fat32، برای گیرنده‌های iRo سرعت 16 کیلوبایت و گیرنده‌های iRoPro سرعت 32 کیلوبایت استفاده کنید.
  - نحوه نام‌گذاری فایل‌های باینری به صورت زیر است:
  چهار رقم اول: شماره سریال دستگاه
  چهار رقم دوم: سال میلادی (2020)
  سه رقم بعدی: روز از سال میلادی
  دو رقم بعدی: ساعت به وقت UTC
  دو رقم آخر: دقیقه به وقت UTC
  - به‌منظور تبدیل ساعت UTC به وقت ایران به صورت زیر عمل شود:
  ساعت ایران در شش ماهه اول سال = UTC+4.5
  ساعت ایران در شش ماهه دوم سال = UTC+3.5
  - جهت محاسبه روز از سال میلادی از لینک زیر استفاده نمایید:
  www.labsat.co.uk