همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

تعداد ایستگاه‌های CORS رایمند به تفکیک استان

خراسان رضوی

تعداد ایستگاه‌های سامانه سحاب

5

تعداد ایستگاه‌های شهرداری

2

تعداد ایستگاه‌های ارگان‌های دولتی

3

تعداد ایستگاه‌های سامانه شمیم

7

تعداد ایستگاه‌های دانشگاه ها

7

  البرز

 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  کرمان

 • 0
 • 2
 • 2
 • 2
 • 0

  سیستان و بلوچستان

 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  خراسان شمالی

 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  خراسان رضوی

 • 8
 • 5
 • 0
 • 2
 • 0

  خراسان جنوبی

 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  کردستان

 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0

  گیلان

 • 4
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0

  کرمانشاه

 • 4
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0

  آذربایجان شرقی

 • 3
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1

  آذربایجان غربی

 • 10
 • 1
 • 1
 • 2
 • 0

  قزوین

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  زنجان

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  همدان

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0

  قم

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0

  مرکزی

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0

  اردبیل

 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  هرمزگان

 • 9
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0

  ایلام

 • 4
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0

  لرستان

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0

  خوزستان

 • 6
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1

  چهار محال و بختیاری

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  یزد

 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  تهران

 • 3
 • 0
 • 9
 • 1
 • 1

  سمنان

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

  مازندران

 • 4
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0

  گلستان

 • 3
 • 0
 • 0
 • 1

  فارس

 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0

  اصفهان

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0

  بوشهر

 • 6
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0

  کهکیلویه و بویر احمد

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0