برداشت RTK

دریافت تصحیحات و برداشت RTK
آموزش کامل ثبت حساب کاربری در سامانه شمیم
تست و بررسی پارامترهای شبکه اینترنت مؤثر در دریافت تصحیحات از سرور سامانه
تهیه فایل خروجی از برداشت‌ها با فرمت موردنظر در نرم افزار RaySurvey
آموزش برداشت سریع
تعریف معیار دقت برای برداشت RTK
آموزش برداشت در حالت میانگین
آموزش برداشت در حالت تیلت
ایجاد فایل واسط برای سامانه تام توسط نرم‌افزار Trans_Poly
ساخت حساب کاربری در سامانه سحاب
آموزش برداشت خط
آموزش نحوه بررسی وضعیت ایستگاه های سامانه شمیم
تنظیمات برداشت به طور اتوماتیک
آموزش برداشت چندضلعی
آموزش اضافه کردن code به پروژه
آموزش quick code در ورژن 2.5.0 نرم افزار Raysurvay
پیاده سازی خط (reference line ) با استفاده از سامانه شمیم
آموزش پیاده سازی نقاط