همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

برداشت RTK


دریافت تصحیحات و برداشت RTK

آموزش کامل ثبت حساب کاربری در سامانه شمیم

تست و بررسی پارامترهای شبکه اینترنت مؤثر در دریافت تصحیحات از سرور سامانه

تهیه فایل خروجی از برداشت‌ها با فرمت موردنظر در نرم افزار RaySurvey

آموزش برداشت سریع

تعریف معیار دقت برای برداشت RTK

آموزش برداشت در حالت میانگین

آموزش برداشت در حالت تیلت

ایجاد فایل واسط برای سامانه تام توسط نرم‌افزار Trans_Poly

ساخت حساب کاربری در سامانه سحاب

آموزش برداشت خط

آموزش نحوه بررسی وضعیت ایستگاه های سامانه شمیم

تنظیمات برداشت به طور اتوماتیک

آموزش برداشت چندضلعی

آموزش اضافه کردن code به پروژه

آموزش quick code در ورژن 2.5.0 نرم افزار Raysurvay

پیاده سازی خط (reference line ) با استفاده از سامانه شمیم

آموزش پیاده سازی نقاط