آزمایشگاه

تست‌ها و آزمون‌های محیطی نظیر تست لرزش، دما و رطوبت بر اساس استانداردهای متداول دنیا در داخل شرکت و تست‌های مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار که ( تست IP)، توسط آزمایشگاه‌های معتبر و مورد تایید سازمان استاندارد کشور انجام می‌شود. به علاوه تست‌های مرتبط با امواج الکترومغناطیسی و تجهیزات رادیویی از جمله EMC و Safety توسط آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام پذیرفته است.