واحد تحقیق و توسعه

تمامی مراحل طراحی محصولات تولیدی شرکت در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی انجام می شود. نظر به اینکه محصولات تولیدی این شرکت، در دسته محصولات High-Tech با کاربری تخصصی و مهندسی با پیچیدگی های زیاد است، طراحی در سه بخش مکانیک، الکترونیک و نرم افزار صورت می گیرد.

تمامی مراحل طراحی محصولات تولیدی شرکت در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی انجام می شود. نظر به اینکه محصولات تولیدی این شرکت، در دسته محصولات High-Tech با کاربری تخصصی و مهندسی می باشد، طراحی آن دارای پیچیدگی های زیاد می باشد. طراحی در سه بخش مکانیک، الکترونیک و نرم افزار صورت می گیرد.

مواردی که در طراحی هر بخش لحاظ شده است شامل:
• مکانیک: دستگاه با قابلیت استفاده در Out Door ،Anti UV ،Durable با حداقل 10 سال کارکرد، ضد ضربه، ضد آب و گرد غبار با رعایت استاندارهای IP67 به بالا، ضد شوک و ویبره
• الکترونیک: دستگاه در دسته تجهیزات مخابراتی High Frequency با ویژگی‌های مهمی نظیر Low EMI ،Low Noise با نسبت سیگنال به نویز بالا و مقاوم در برابر تداخل امواج داخلی و محیطی باشد.
• نرم‌افزار: طراحی Embedded Linux بر پایه نیازهای دستگاه، طراحی Firmware با زبان‌های برنامه‌نویسی سطح پایین نظیر C/C++، طراحی برنامه‌های میکروکنترلر، طراحی نرم‌افزارهای فیلد با Reliability نزدیک به 100 درصد

مواردی که در طراحی هر بخش لحاظ شده است شامل:
• مکانیک: دستگاه با قابلیت استفاده در Out Door ،Anti UV ،Durable با حداقل 10 سال کارکرد، ضد ضربه، ضد آب و گرد غبار با رعایت استاندارهای IP67 به بالا، ضد شوک و ویبره
• الکترونیک: دستگاه در دسته تجهیزات مخابراتی High Frequency با ویژگی‌های مهمی نظیر Low EMI ،Low Noise با نسبت سیگنال به نویز بالا و مقاوم در برابر تداخل امواج داخلی و محیطی باشد.
• نرم‌افزار: طراحی Embedded Linux بر پایه نیاز‌های دستگاه، طراحی Firmware با زبان‌های برنامه‌نویسی سطح پایین نظیر C/C++، طراحی برنامه‌های میکروکنترلر، طراحی نرم‌افزارهای فیلد با Reliability نزدیک به 100 درصد

بخش نرم افزار وظیفه سفارشی‌سازی سیستم عامل Embedded و توسعه نرم افزارهای Back-End و Front-End را به عهده دارد، نرم افزار هایی که به صورت Firmware و یا کنترلی بر روی دستگاه ها نصب می‌شوند. تولید نرم‌افزارهای سفارشی، طراحی و توسعه نرم‌افزارهای جدید و ارتقاء نرم‌افزارهای موجود بر اساس نیاز یا درخواست مشتری از فعالیت‌های واحد توسعه نرم‌افزار است.

بخش نرم افزار وظیفه سفارشی‌سازی سیستم عامل Embedded و توسعه نرم افزارهای Back-End و Front-End را به عهده دارد، نرم افزار هایی که به صورت Firmware و یا کنترلی بر روی دستگاه ها نصب می‌شوند. تولید نرم‌افزارهای سفارشی، طراحی و توسعه نرم‌افزارهای جدید و ارتقاء نرم‌افزارهای موجود بر اساس نیاز یا درخواست مشتری از فعالیت‌های واحد توسعه نرم‍‌افزار است.

طراحی مکانیکی محصولات جدید بر اساس نوع کاربری، نیاز مشتری و استاندارهای مورد نیاز محصول توسط متخصصان این شرکت در واحد طراحی صنعتی صورت می‌گیرد.

طراحی مکانیکی محصولات جدید بر اساس نوع کاربری، نیاز مشتری و استاندارهای مورد نیاز محصول توسط متخصصان این شرکت در واحد طراحی صنعتی صورت می¬گیرد.