همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

ویدیوهای آموزشی نرم‌افزار RaySurvey


تعریف معیار دقت برای برداشت RTK

لیست تغییرات نسخه 3.0.3 نرم‌افزار RaySurvey

تهیه فایل خروجی از برداشت‌ها با فرمت موردنظر

تست و بررسی پارامترهای شبکه اینترنت مؤثر در دریافت تصحیحات از سرور سامانه

معرفی گزینه‌های موجود در لیست نرم‌افزار Raysurvey ورژن 2.7.1

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، روش اخراج عمود

نحوه آماده‌سازی نقاط در فایل متنی برای ورود به نرم‌افزار Raysurvey

تعریف و استفاده از کدها در نرم افزار RaySurvey

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، راستای خط گذرنده از دو نقطه

محاسبه مختصات اصلاح شده (Modified Coordinate) در نرم‌افزار raysurvey ورژن 2.7.1

آموزش استفاده از ابزار COGO تقاطع با استفاده از 2 نقطه و 2 طول

پیاده سازی خط (reference line ) با استفاده از سامانه شمیم

آموزش پیاده سازی نقاط

آموزش Help نرم افزار RaySurvey