همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

ویدیوهای آموزشی نرم‌افزار RaySurvey


آموزش برداشت خط

آموزش برداشت چندضلعی

آموزش اضافه کردن code به پروژه

تعریف معیار دقت برای برداشت RTK

تهیه فایل خروجی از برداشت‌ها با فرمت موردنظر در نرم افزار RaySurvey

تست و بررسی پارامترهای شبکه اینترنت مؤثر در دریافت تصحیحات از سرور سامانه

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، روش اخراج عمود

نحوه آماده‌سازی نقاط در فایل متنی برای ورود به نرم‌افزار Raysurvey

تعریف و استفاده از کدها در نرم افزار RaySurvey

برداشت نقاط غیرقابل دسترس با ابزار CoGo، راستای خط گذرنده از دو نقطه

آموزش استفاده از ابزار COGO تقاطع با استفاده از 2 نقطه و 2 طول

پیاده سازی خط (reference line ) با استفاده از سامانه شمیم

آموزش پیاده سازی نقاط

آموزش Help نرم افزار RaySurvey

نرم افزار RaySurvey ورژن 3,0,3