ویدیوهای آموزشی نرم‌افزار RNAP

معرفی دستگاه RNAP مدل BGR (نحوه استفاده به عنوان رادیو ریپیتر)
معرفی قابلیت‌های RNAP (RTK Repeater)
معرفی دستگاه RNAP مدل BGR (نحوه استفاده به عنوان آر تی کی ریپیتر)
معرفی پنل کاربری و پورت‌های RNAP
تعیین موقعیت RTK در مناطق چالشی با کمک RNAP
تعیین موقعیت RTK در مناطق فاقد پوشش اینترنت با کمک RNAP
معرفی قابلیت‌های RNAP (Radio Repeater)
افزایش برد رادیویی در برداشت RTK با کمک RNAP