همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

ویدیوهای آموزشی نرم‌افزار RNAP


معرفی دستگاه RNAP مدل BGR (نحوه استفاده به عنوان رادیو ریپیتر)

معرفی قابلیت‌های RNAP (RTK Repeater)

معرفی دستگاه RNAP مدل BGR (نحوه استفاده به عنوان آر تی کی ریپیتر)

معرفی پنل کاربری و پورت‌های RNAP

تعیین موقعیت RTK در مناطق چالشی با کمک RNAP

standard valu
e (optional)

تعیین موقعیت RTK در مناطق فاقد پوشش اینترنت با کمک RNAP

معرفی قابلیت‌های RNAP (Radio Repeater)

افزایش برد رادیویی در برداشت RTK با کمک RNAP