ثبت نام دوره آموزشی

Raymand_Form

دوره آموزشی مقدماتی آنلاین RaySurvey و گیرنده‌های GNSS

در این دوره به آموزش قابلیت‌های نرم‌افزار RaySurvey شامل تنظیمات عمومی و تخصصی، روش‌های برداشت و کنترل کیفیت، عملیات پیاده‌سازی و همچنین مفاهیم پایه‌ای و کاربردی نقشه‌برداری و GNSS پرداخته می‌شود.

ثبت نام دوره های آموزشی رایمند

خواهمشند است صفحه کلید (Keyboard) خود را در حالت فارسی (Fa: Persian) قرار داده و از صحت اطلاعات ورودی اطمینان حاصل نمایید.
1 اطلاعات متقاضی
2 بررسی اطلاعات
  • هر شماره سریال امکان یک بار ثبت نام در هر دوره دارد.
  • لینک کلاس و اطلاعات کاربری به شماره تلفن های ثبت شده ارسال می شود.
  • پنج شنبه | ۲۰ خرداد 1400 | ساعت ۱۶ تا ۱۸ (0 ظرفیت از کلاس باقی مانده )
    دوشنبه | ۲۴ خرداد 1400 | ساعت ۱۶ تا ۱۸ (0 ظرفیت از کلاس باقی مانده )
    چهارشنبه | ۲۶ خرداد 1400 | ساعت ۱۸ تا ۲۰ (0 ظرفیت از کلاس باقی مانده )