همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

دانلود نرم‌افزارها

دانلود فایل آفست گیرنده ها

 ورژن حجم 2 کیلوبایت  بروزرسانی1400/09/30 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی
 ورژن حجم 2 کیلوبایت  بروزرسانی1400/03/03 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی

دانلود فریم ویر

 ورژن5,3,1 حجم 344 کیلوبایت  بروزرسانی1401/04/12 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی
 ورژن5,1,0 حجم 10 مگابایت  بروزرسانی1400/11/05 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی
 ورژن4,3,0 حجم 10.46 مگابایت  بروزرسانی1400/01/15 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی

دانلود نرم افزار RayNAP

 ورژن1,4,0 حجم 20 مگابایت  بروزرسانی1400/10/29 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی
 ورژن2,0,4 حجم 38 مگابایت  بروزرسانی1401/07/17 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی

دانلود نرم افزار RaySurvey

 ورژن3,1,3 حجم 56 مگابایت  بروزرسانی1402/09/18 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی
 ورژن3,1,0 حجم 56 مگابایت  بروزرسانی1401/04/12 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی
 ورژن3,0,3 حجم 55 مگابایت  بروزرسانی1401/01/21 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی
 ورژن2,7,1 حجم 53 مگابایت  بروزرسانی1399/09/20 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی

دانلود نرم افزار RinexConvertor

 ورژن2,5 حجم 1 مگابایت  بروزرسانی1400/01/15 دانلود مستقیم راهنمای بروزرسانی