دانلود آخرین نسخه نرم افزار RaySurvey

  • این نسخه از نرم افزار، مناسب گوشی های با اندروید بالای 4.4.4 می باشد.
  • درصورت استفاده از نسخه های قبلی نرم افزار، از داده های خود خروجی تهیه نموده در کامپیوتر تخلیه و سپس اقدام به نصب آخرین نسخه نرم افزار نمایید.
  • از تغییرات مهم این نسخه نسبت به نسخه های قبلی می توان
  • امکان پیاده سازی خط Stake Out
  • Reference Line
  • امکان تهیه خروجی DXF
  • ورود نقاط با فرمت DXF
  • حرکت نقشه به همراه Rover
  • ... اشاره نمود.

دانلود نسخه های قدیمی نرم افزار Ray Survey

نسخه های قدیمی نرم افزار RaySurvey مناسب گوشی های اندروید پایین مورد استفاده قرار می گیرد. توصیه می شود حتما از آخرین نسخه نرم افزار استفاده نمایید.

دانلود نرم افزار تبدیل داده های استاتیک و PPK به راینکس