همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

همه محصولات

گیرنده مولتی فرکانس RAYHAND hover
4.4
گیرنده مولتی فرکانس RAYHAND

پردازنده یونیکور UM980

hover
4.6
گیرنده مولتی فرکانس RAYMAX مدل PLUS

پردازنده یونیکور UM980

پردازش سه کانال SBAS

15 ساعت عملکردی بی وقفه

IP67

دقت، صحت و تکرارپذیری

قابلیت ارتقاء

گیرنده GPS و GNSS رایمکس آلتیمیت hover
4.8
گیرنده GPS و GNSS رایمکس آلتیمیت

پردازنده سپتنتریو، Mosaic-X5

IONO+, AIM+, APME+

20 ساعت عملکردی بی وقفه

IP67

دقت بالاتر در نقاط چالشی

قابلیت ارتقاء

گیرنده مولتی فرکانس RAYMAX hover
4.6
گیرنده مولتی فرکانس RAYMAX مدل PRO

پردازنده یونیکور UM980

پردازش سه کانال SBAS

15 ساعت عملکردی بی وقفه

IP67

دقت، صحت و تکرارپذیری

قابلیت ارتقاء

گیرنده GPS/GNSS مدل iRoNet hover
4.8
گیرنده GPS/GNSS مدل iRoNet

گیرنده GPS/GNSS مدل iRoProII hover
4.6
گیرنده GPS/GNSS مدل iRoProII

پردازنده همیسفیر مدل P40

Anthena, Surefix, SureTrack

36 ساعت عملکردی بی وقفه

IP67

دقت، صحت و تکرارپذیری

قابلیت ارتقاء

گیرنده GPS/GNSS مدل iRoPro hover
4.5
گیرنده GPS/GNSS مدل iRoPro

پردازنده همیسفیر مدل P328

Anthena, Surefix, SureTrack

26 ساعت عملکردی بی وقفه

IP67

دقت، صحت و تکرارپذیری

قابلیت ارتقاء

گیرنده GPS/GNSS مدل iRoG۳B hover
4.6
گیرنده GPS/GNSS مدل iRoG۳B

پردازنده همیسفیر

حفظ دقت تعیین موقعیت DGPS

18 ساعت عملکردی بی وقفه

IP67

دقت، صحت و تکرارپذیری

قابلیت ارتقاء

گیرنده raypad hover
4.8
گیرنده GPS/GNSS مدل RayPad

گیرنده مرجع دائمی مدل iRNetII hover
5
گیرنده مرجع دائمی مدل iRNetII

گیرنده مرجع دائمی مدل iRNet hover
5
گیرنده مرجع دائمی مدل iRNet

گیرنده RNAP مدل BGR hover
4
RNAP مدل BGR

مودم GPRS 4.5G

6 تا 10 ساعت عملکرد بی وقفه

IP65

RNAP (نقطه دسترسی به سامانه‌های DGPS/RTK) hover
5
RNAP (نقطه دسترسی به سامانه‌های DGPS/RTK)

مودم GPRS 4.5G

6 تا 10 ساعت عملکرد بی وقفه

IP65

متر لیزری ۱۲۰ متری دوربین‌دار مدل Sandway hover
4.8
متر لیزری ۱۲۰ متری دوربین‌دار مدل Sandway

متر لیزری ۱۰۰ متری دوربین‌دار مدل Sandway hover
4.5
متر لیزری ۱۰۰ متری دوربین‌دار مدل Sandway

متر لیزری ۸۰ متری دوربین‌دار مدل Sandway hover
4.5
متر لیزری ۸۰ متری دوربین‌دار مدل Sandway

سه پایه آلومینیومی hover
5
سه پایه آلومینیومی

سه پایه فایبرگلاس hover
5
سه پایه فایبرگلاس

متر لیزری ۶۰ متری مدل Sandway hover
5
متر لیزری ۶۰ متری مدل Sandway

ژالون کربنی کشویی ۲ متری hover
5
ژالون کربنی کشویی ۲ متری

سه پایه گیره دار ژالون گیر hover
5
سه پایه گیره دار ژالون گیر

دو پایه ژالون گیر hover
5
دو پایه ژالون گیر

ترابراک شاقول ‌دار hover
5
ترابراک شاقول ‌دار

ژالون آلومینیومی ۵ متری hover
5
ژالون آلومینیومی ۵ متری

ژالون آلومینیومی ۲,۵ متری hover
5
ژالون آلومینیومی ۲,۵ متری

ژالون کربنی ۲,۵ متری مدل تلسکوپی hover
5
ژالون کربنی ۲,۵ متری مدل تلسکوپی

کنترلر صنعتی مدل RAY-HM hover
5
کنترلر صنعتی مدل RAY-HM

کنترلر صنعتی مدل S۴۰ hover
5
کنترلر صنعتی مدل S۴۰

کابل مبدل تغذیه GPS/GNSS hover
5
کابل مبدل تغذیه GPS/GNSS

کابل تخلیه گیرنده GPS/GNSS hover
5
کابل تخلیه گیرنده GPS/GNSS

کیف حمل تجهیزات نقشه‌برداری hover
5
کیف حمل دوشی تجهیزات نقشه‌برداری

کیف صنعتی حمل تجهیزات نقشه برداری hover
5
کیف صنعتی حمل تجهیزات نقشه برداری

نرم‌افزار نقشه برداری RayCaster hover
5
نرم‌افزار نقشه برداری RayCaster

نرم‌افزار نقشه برداری RINEX hover
4
نرم‌افزار نقشه برداری RINEX

نرم‌‌افزار نقشه برداری RayGIS hover
5
نرم‌‌افزار نقشه برداری RayGIS

نرم‌افزار نقشه برداری RayMap hover
5
نرم‌افزار نقشه برداری RayMap

نرم‌افزار نقشه برداری RaySurvey hover
5
نرم‌افزار نقشه برداری RaySurvey